Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán trường tiểu học Đại Lãnh 2, Khánh Hòa năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Đại Lãnh 2, Khánh Hòa năm 2016 - 2017 có đáp án chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài ôn thi học kì 1 lớp 4. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

TRƯỜNG TH Đại Lãnh 2

LỚP: 4 ………….

TÊN HS…………………………………

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN: Toán 4

(Thời gian 90 phút - Không kể thời gian giao đề)

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a. 46851 + 23879

b. 647253 - 28574

c. 2057 X 23

d. 8192 : 64

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng các bài tập sau

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Số gồm 5 triệu, 4 nghìn, 3 trăm, 2 chục và 1 đơn vị.

A. 5400321 B. 5040321 C. 5004321 D. 5430021

Bài 3. Khoanh vào số bé nhất:

A. 2281 B. 2218 C. 2219 D. 2291

Bài 4. Khoanh vào số thích hợp để viết vào chỗ chấm: 9 tấn 5kg = …….kg

A. 95 B. 905 C. 950 D. 9005

Bài 5. Giá trị của chữ số 3 trong số 65324 là:

A. 300 B. 3000 C. 30 D.3

Bài 6. Số liền sau số 999 999 là:

A. 1 triệu B. 10 triệu C. 1 tỉ D. 100 triệu

Bài 7. Số lớn nhất gồm 5 chữ số khác nhau là:

A. 99 999 B. 98756 C. 98765 D. 99 995

Bài 8. Số ba mươi nghìn không trăm bảy mươi viết là:

A. 300 007 B. 30 007 C. 3 007 D . 30 070

Bài 9. 162 phút = .......giờ ......phút. Số cần điền là:

A. 2 giờ 2 phút B. 2 giờ 52 phút C. 2 giờ 42 phút D. 2 giờ 32 phút

Bài 10. Tính bằng cách thuận tiện.

a/ 877 + 969 +123 b/ 769 x 85 – 769 x 75

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 11: Để lát nền một căn phòng, người ta đã sử dụng hết 300 viên gạch hình vuông có cạnh 30 cm. Hỏi căn phòng đó có diện tích bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần gạch vữa không đáng kể?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KỲ HỌC KỲ 1

NĂM HỌC 2016 – 2017 - MÔN: Toán lớp 4

Bài 1: Thực hiện đúng mỗi phép tính ghi 0,5 điểm

a. 70730 b. 618679 c. 47311 d. 128

Bài 2: (0,5.. điểm) C

Bài 3: (0,5. điểm) B

Bài 4: (0,5 điểm) D

Bài 5: ( 0,5 điểm) A

Bài 6: (0,5 điểm) A

Bài 7: (0,5. điểm) C.

Bài 8: (0,5 điểm) D

Bài 9: ( 0,5 điểm) D

Bài 10: (1 điểm) Mỗi câu 0,5 điểm

a. 877 + 969 + 123 = (877 + 123) + 969 = 1000 + 969 = 1969

b. 769 x 85 – 769 x 75 = 769 x (85 – 75) = 769 x 10 = 7690

Bài 11: (3 điểm)

Diện tích viên gạch hình vuông cạnh 30 cm là: (0,5 đ)

30 x 30 = 900 (cm2) (0,5 đ)

Diện tích căn phòng là: (0,5 đ)

300 x 900 = 270000 (cm2) (0,5đ)

Đổi: 270000 cm2 = 27 m2 (0,5 đ)

Đáp số: 27 m2(0,5đ)

* Lưu ý: học sinh có cách giải khác nhưng kết quả đúng vẫn ghi điểm tối đa

* Tổng các điểm từng phần là điểm toàn bài, được làm tròn theo nguyên tắc 0,5 thành 1.

Đánh giá bài viết
1 1.678
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán Xem thêm