Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán trường tiểu học Phổ An, Quảng Ngãi năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 có đáp án

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Phổ An, Quảng Ngãi năm học 2016 - 2017 đề thi định kì cuối học kì 1 có đáp án kèm theo giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Trắc nghiệm online: Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán trường tiểu học Phổ An, Quảng Ngãi năm 2016 - 2017

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Thạnh Hưng, Long An

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Vỹ Dạ, Thừa Thiên Huế năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Mai Động, Hà Nội năm 2016 - 2017

PHÒNG GD & ĐT ĐỨC PHỔ

TRƯỜNG TH PHỔ AN

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2016 – 2017

Môn: TOÁN

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian phát đề)

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh vào câu trả lời đúng (0,5 điểm)

1. Trong các số 5 784; 6874; 6 784; 5748, số lớn nhất là:

A. 5785 B. 6 874 C. 6 784 D. 5 748

2. 5 tấn 8 kg = ......... kg?

A. 580 kg B. 5800 kg C. 5008 kg D. 58 kg

3. Trong các số sau số nào chia hết cho 2 là:

A. 605 B. 1207 C. 3642 D. 2401

4. Trong các góc dưới đây, góc nào là góc tù:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

A. Góc đỉnh A B. Góc đỉnh B
C. Góc đỉnh C D. Góc đỉnh D

Câu 2: Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích sẽ là: (1 đ)

A. 16m B. 16m2 C. 32 m D. 12m

Câu 3: Năm 2016 là thế kỉ thứ bao nhiêu? (0,5 điểm)

A. XIX B. XX C. XVIII D. XXI

Câu 4: Xếp các số sau: 2274; 1780; 2375; 1782 (0,5 điểm)

Theo thứ tự từ bé đến lớn: ...........................................................................................................

II. Tự luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

a. 72356 + 9345

b. 3821 - 1805

c. 2163 x 203

d. 2688 : 24

Câu 2: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất

a) 2 x 134 x 5

b) 43 x 95 + 5 x 43

Câu 3: (2 điểm) Tổng số tuổi của mẹ và con là 57 tuổi. Mẹ hơn con 33 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?

Câu 4: (1 điểm) Tìm số bị chia nhỏ nhất trong phép chia có thương là 12 và số dư là 19.

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 4

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm.

Câu 1a) - ý B: 6 874

Câu 1b) - ý C: 5 tấn 8 kg = 5008 kg

Câu 1c) – ý C: 3642

Câu 1d) – ý B: Góc đỉnh B

Câu 2: B (1 đ)

Câu 3: Năm 2016 là thế kỉ thứ bao nhiêu?

- Đúng ý - D. XXI (được 0,5 điểm)

Câu 4: Theo thứ tự từ bé đến lớn: 1780; 1782; 2274; 2375 (0,5 điểm)

II. Tự luận: (4 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Đặt tính và thực hiện tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm. Kết quả là:

a. 81701 b. 2016 c. 439089 d. 112

Bài 2: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất : Làm đúng mỗi phần cho 0,5đ

a.2 x 134 x 5 = (2 x 5) x 134

= 10 x 134

= 1340

b. 43 x 95 + 5 x 43

= 43 x (95 + 5)

= 43 x 100 = 4300

Bài 3: (2 điểm)

Bài giải

Tuổi của mẹ là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của con là:

(57 - 33) : 2 = 12 (tuổi)

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi

Bài 4: (1 điểm)

Số dư là 19 thì số chia bé nhất là: 20

Số bị chia bé nhất là: 20 x 12 + 19 = 259

Đáp số: 259

Đánh giá bài viết
4 3.857
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán Xem thêm