Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Thạnh Hưng, Long An

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Thạnh Hưng, Long An được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là tài liệu học tập hữu ích dành cho các em học sinh lớp 4, giúp các em ôn tập kiến thức Toán học kì 1, đạt kết quả tốt trong bài thi định kì cuối kì I sắp tới. Mời các bạn tham khảo.

Bộ đề thi học kì 1 lớp 4 năm 2016 - 2017 theo Thông tư 22 các môn

Bộ 10 đề thi học kì 1 môn Lịch sử - Địa lý lớp 4

Bộ 10 đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Đồng Kho 1, Bình Thuận năm 2016 - 2017

Trường TH Thạnh Hưng
Lớp 4:.......
Họ tên:..............................

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I KHỐI 4
NĂM HỌC: 2015 - 2016
MÔN: Toán
Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian phát đề)

I. Trắc nghiệm:

Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất

Câu 1: Số nào vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5? (1 điểm)

A. 1205 B. 3412 C. 5000 D. 2864

Câu 2: Trung bình cộng của 36; 42 và 57 là? (1 điểm)

A. 35 B. 405 C. 145 D. 45

Câu 3: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỉ nào? (1 điểm)

A. 20 B. 18 C. 19 D. 17

Câu 4: Giá trị của biểu thức 468 : 3 + 61 x 4 là (1 điểm)

A. 868 B. 400 C. 300 D. 217

II. Phần tự luận:

Câu 5: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 1988 : 14 b. 125 x 123 c. 104562 + 458273 d. 693450 - 168137

Câu 6: (2 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. 4 x 378 x 25 b. 214 x 53 - 214 x 43

Câu 7: Một đàn gà có 28 con trong đó số gà trống ít hơn số gà mái 16 con. Tính số gà trống, gà mái. (2 điểm)

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 4

Câu 1: Số nào vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5? (1 điểm)

C. 5000

Câu 2: Trung bình cộng của 36; 42 và 57 là? (1 điểm)

D. 45

Câu 3: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỉ nào? (1 điểm)

A. 20

Câu 4: (1 điểm) Giá trị của biểu thức 468 : 3 + 61 x 4 là

B. 400

II. Phần tự luận:

Câu 5: (2 điểm)

Câu 6: (2 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a. 4 x 378 x 25

= (4 x 25) x 378

= 100 x 378 = 37800

(1 điểm)

b. 214 x 53 - 214 x 43

= 214 x (53 – 43)

= 214 x 10 = 2140

(1 điểm)

Câu 7:

Giải

Số gà trống là: (0,5 điểm)

(28 – 16 ) : 2 = 6 (con) (0,5 điểm)

Số gà mái là: (0,5 điểm)

28 – 6 = 22 (con) (0,5 điểm)

Đáp số: Gà trống 6 con

Gà mái 22 con

Đánh giá bài viết
33 14.652
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán Xem thêm