Đề thi học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh trường Tiểu học Huỳnh Tấn Phát, Đồng Nai năm học 2017-2018

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài tập Tiếng anh nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới tốt hơn, hãy tham khảo Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 5 trường Tiểu học Huỳnh Tấn Phát, Đồng Nai năm học 2017-2018 dưới đây.

Huynh Tan Phat Primary school

Name:……………………

Class: 5 …….

THE FIRST SEMESTER TEST

Subject: English

Duration: 35 minutes

School year: 2017-2018

Skill

Listening

Reading

Writing

Speaking

Total

Mark

A. LISTENING

PART 1. Questions 1-3. Listen and tick. There is one example. (0.75point)

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh

PART 2. Questions 4-6.Listen and number.There is one example.(0.75point)

Đề thi học kì 1 lớp 5 Anh

PART 3. Questions 7-10. Listen and complete. There is one example. (1.0 point)

Phong: I didn’t see you yesterday. Where did you go?

Mai: I went to the (0)________ zoo.

Phong: What did you see at the zoo?

Mai: I saw a baby (1)__________ and some other animals.

Phong: Did you see any (2)_________?

Mai: Yes,I did.They were really noisy!

Phong: Did you see any (3)________?

Mai: (4)___________ . They were really fast.

B. READING

PART 1. Questions 1 – 4. Look and read. Write the correct words next to their descriptions. There is an example. (1.0point)

Đề thi hết học kì 1 môn tiếng Anh 5

0. It’s a kind of fruit. apple

1. It’s a sport . _________

2. It takes us to go around . _________

3. Time you go to bed. __________

4. Where you can read books. __________

PART 2. Questions 5 – 8. Read and insert the missing letters in the gaps. There is an example .(1.0point)

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 môn Anh

PART 3. Questions 9-10. Read the text carefully. Tick () True or False. There is an example. (0.5 point)

Our school Sports Day will be next Saturday .Everyone in my class is going to take part in it. Mai and Linda are going to play basketball .Tony’s going to play table tennis and Lan’s going to play badminton .Phong and Nam are going to play football.Tom’s going to swim .My classmates are practicing hard for the events. We hope that we will win the competitions.

TRUE

FALSE

0. The Sport Day will be on next Saturday..

9. Linda and Mai are going to play football.

10.Lan is going to play badminton.

C. WRITING

PART 1. Questions 1 – 3. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. There is one example. (0.75 point)

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh 5

PART 2. Questions 4-6. Reorder the words. There is one example. (0.75 point)

0. are/ Where/ you/ from ? -> Where are you from?

1. saw/ I/ crocodiles/ at/ the zoo.

……………………………………………………

2. Music/ We/ have/ a week/ once.

……………………………………………………………………………

3. Nha Trang / went/ My family/ to/ by coach.

……………………………………………………………………

PART 3. Questions 7-10 .Read and write the word in each gap.There is one example. (1.0point)

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 5

D. SPEAKING

Part 1: Getting to know each other (1.0 point)

Part 2: Talk and answer (1.5 point)

THE END

D. SPEAKING SAMPLE TEST –GRADE 5

Greeting and test taker’s name check

Part 1: Getting to know each other (1.0point)

The examiner asks 4 questions:

1. What’s your name?

2. How do you spell your name?

3. How are you today?

4. Where do you live?/ What’s your address?

5. How many lessons do you have on Monday/ Wednesday/ Friday? What are they?

6. How do you learn English?

7. What do you do in the morning/ afternoon/ evening?

8. Where will you be this weekend? How can you get there?

Part 2: Talk and answer (1.5point)

The examiner asks questions:

Picture 1

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh

Follow-up the questions:

1.What animals are there in the picture?

2.What animal is it?

3.When did you go to the zoo?

4.What did you see at the zoo ?

Picture 2

Đề thi học kì 1 môn Anh 5

Follow-up the questions:

1. What sports are there in the picture?

2. What sport do you like?

3.Do you like watching football?

4.Can you swim/ play basket ball/ table tennis?

Picture 3

Đề thi hết học kì 1 môn tiếng Anh lớp 7

Follow-up the questions:

1 .Do you like reading books/ tories/ comic books?

2. What books are you reading?

3. Who’s the main character?

4. What’s she/ he like?

----------

Nhằm đem đến cho các bạn nguồn tài liệu học tập hữu ích, ngoài học liệu môn tiếng Anh, chúng tôi còn sưu tầm và đăng tải các môn Toán, Tiếng việt, Khoa học, Lịch sử, Địa lý...Để có một kì thi học kì 1 diễn ra hiệu quả nhất, mời các bạn hãy tham khảo thêm Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 5, Đề cương ôn tập học kì 1 môn Khoa học lớp 5, Đề cương ôn tập học kì 1 môn Lịch sử, Địa lý lớp 5. Chúc các bạn ôn tập tốt!

Đánh giá bài viết
7 4.742
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm