Đề thi học kì 1 lớp 9 môn GDCD trường THCS Thanh Am, Long Biên năm 2018 - 2019

1 28
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
   
   
    
  
   
    
1. Kiến thức
- Nhớ lại các khái niệm
- Phân biệt biểu hiện, ý nghĩa các chuẩn mực đạo đức đã học trong chương trình.
- Biết được trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức đó.
2. Thái độ
- Trung thực trong kiểm tra.
- Hứng thú, hăng say, tích cực thực hiện các chuẩn mực đạo đức trong thực tiễn.
3. năng
- Vận dụng các kiến thức đã học để trình bày ý kiến.
- Rèn năng viết, xác định đúng yêu cầu của đề bài.
- Nhận biết, phát hiện giải quyết các tình huống.
    Năng lực tự học; năng lực sử dụng ngôn ngữ; năng lực giải quyết vấn đề; năng lực
sáng tạo.
     (đính kèm trang sau)
     (đính m trang sau)
     : (đính kèm trang sau)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


 
 
 

 









 
Hiểu
được
những
biểu hiện
của tự
chủ,
không tự
chủ.
Số câu: 2
Số
điểm:0.5





 

 
 

Hiểu
được
biểu hiện
của dân
chủ kỉ
luật
Số câu: 6
Số
điểm:1.5





 

 


 
 
 
Nêu
được
khái
niệm
tình
hữu
Nhận
xét
đánh
giá
được:
Những
Đưa ra
được
nhận xét
về một
tình
huống
Cách
ứng
xử
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
 

 

nghị,
nguyên
tắc hợp
tác
việc
làm
Số câu:
4
Số
điểm:1.
Số
câu:0.5
Số
điểm:1
Số câu: 2
Số
điểm:0.5
Số
câu:0.
5
Số
điểm:
1





 



 
Nhận
biết
biểu
hiện,
khái
niệm, ý
nghĩa
Nhớ lại
khái
niệm, ý
nghĩa
của
năng
động,
sáng
tạo
Đưa ra
được
nhận xét
về một
tình
huống
Liên
hệ bản
thân
thể
hiện
năng
động,
sáng
tạo
Số câu:
4
Số
điểm:1
Số câu:
0.5
Số
điểm:2
Số câu: 2
Số
điểm:0.5
Số
câu:
0.5
Số
điểm:
1





 




 



 

 

 

 



 






 

 






 


Đề thi học kì 1 lớp 9 môn GDCD trường THCS Thanh Am năm 2018 - 2019

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn GDCD trường THCS Thanh Am, Long Biên năm 2018 - 2019 do thư viện đề thi VnDoc.com sưu tầm. Đây là đề kiểm tra học kì I môn GDCD lớp 9 dành cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài trắc nghiệm môn GDCD. Mời các bạn cùng tham khảo

.......................................................................

Ngoài Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 9 môn GDCD trường THCS Thanh Am, Long Biên. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 28
GDCD 9 Xem thêm