Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Lịch sử trường THCS Thanh Am, Long Biên năm 2018 - 2019 (mã đề 901)

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Lịch sử trường THCS Thanh Am (mã đề 901)

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Lịch sử trường THCS Thanh Am, Long Biên năm 2018 - 2019 (mã đề 901). Tài liệu giúp các bạn học sinh củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý. Mời các bạn cùng tham khảo

TRƯỜNG THCS THANH AM

Năm học 2018-2019

mã đề 901

KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ 9

Thời gian: 45 phút

Phần I.Trắc nghiệm (5điểm): Dùng bút chì tô đậm vào đáp án đúng trong phiếu trả lời trắc nghiệm.

Câu 1. "Kế hoạch Mác-san" (1948) còn được gọi là

A. kế hoạch khôi phục châu Âu.

B. kế hoạch phục hưng kinh tế các nước Tây Âu.

C. kế hoạch phục hưng châu Âu.

D. kế hoạch phục hưng kinh tế châu Âu.

Câu 2. Sau khi nước Đức phát xít đầu hàng, 4 nước nào sau đây đã phân chia lãnh thổ nước Đức thành 4 khu vực để chiếm đóng và kiểm soát?

A. Mĩ, Anh, Pháp, Nhật. B. Mĩ, Liên Xô, Trung Quốc, Nhật Bản.

C. Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp. D. Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ, Anh.

Câu 3. Các thành viên đầu tiên của Khối Thị trường chung châu Âu (EEC) gồm

A. Pháp, Đức, I-ta-li-a, Bỉ, Hà Lan, Luc-xem-bua

B. Anh, Pháp, Đức, Bỉ, I-ta-li-a, Hà Lan

C. Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Bỉ, Tây Ban Nha

D. Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, I-ta-li-a, Bồ Đào Nha

Câu 4. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai Nhật Bản đã gặp khó khăn gì lớn nhất?

A. Bị quân đội Mĩ chiếm đóng theo chế độ quân quản.

B. Bị các nước đế quốc bao vây kinh tế.

C. Bị mất hết thuộc địa, kinh tế bị tàn phá nặng nề.

D. Nạn thất nghiệp, thiếu lương thực, thực phẩm.

Câu 5. Ngày 11/9/2001 diễn ra sự kiện gì trong lịch sử nước Mĩ?

A. Tổng thống Bush (cha) bị ám sát.

B. Ngày mở đầu của cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ lớn nhất trong lịch sử.

C. Quốc hội Mĩ thông qua nghị quyết xây dựng hệ thống là chắn tên lửa NMD bảo vệ nước Mĩ trước các cuộc tấn công từ xa.

D. Toà tháp đôi ở Mĩ bị sụp đổ do bị các phần tử khủng bố tổ chức tấn công bằng máy bay.

Câu 6. Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất trong thời gian nào?

A. Từ 1945 đến 1975. B. Từ 1918 đến 1945.

C. Từ 1950 đến 1980. D. Từ 1945 đến 1950.

Câu 7. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, lực lượng quân đội nước nào chiếm đóng Nhật Bản dưới danh nghĩa lực lượng Đồng minh?

A. Anh B. Mĩ. C. Liên Xô. D. Pháp.

Câu 8. Sự phát triển "thần kì" của nền kinh tế Nhật Bản bắt đầu trong khoảng thời gian nào?

A. Những năm 50 của thế kỉ XX B. Những năm 60 của thế kỉ XX

C. Những năm 70 của thế kĩ XX D. Những năm 80 của thế kỉ XX

Câu 9. Nhân vật nào dưới đây không tham gia hội nghị Ianta?

A. Sớcsin B. Xtalin C. Rudơven D. Đờ Gôn

Câu 10 .Hội nghị Ianta (tháng 2-945) không thông qua quyết định nào?

A. Giao cho quân Pháp việc giải giáp quân đội Nhật ở Đông Dương.

B. Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới.

C. Quy định việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít.

D. Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.

Câu 11. Máy tính điện tử đầu tiên ra đời ở nước nào?

A. Mĩ. B. Nhật C. Liên Xô D. Anh.

Câu 12. Thành tựu quan trọng nào của cách mạng khoa học kĩ thuật đã tham gia tích cực vào việc giải quyết vấn đề lương thực cho loài người?

A. Phát minh sinh học. B. Phát minh hóa học.

C. "Cách mạng xanh". D. Tạo ra công cụ lao động mới.

Câu 13. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ lập ra 04/1949 nhằm

A. chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

B. chống lại Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu

C. chống lại Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam.

D. chống lại các nước XHCN và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Câu 14. Nguyên nhân khách quan nào đã giúp kinh tế các nước Tây Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai phục hồi?

A. Được đền bù chiến phí từ các nước bại trận.

B. Tinh thần lao động tự lực của nhân dân các nước Tây Âu.

C. Sự giúp đỡ của Liên Xô.

D. Sự viện trợ của Mĩ trong kế hoạch Mácsan.

Câu 15. Nguyên nhân nào là cơ bản nhất thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Mĩ giàu lên nhờ buôn bán vũ khí cho các nước tham chiến.

B. Áp dụng các thành tựu của cách mạng khoa học- kỹ thuật.

C. Tập trung sản xuất và tư bản cao.

D. Tài nguyên thiên nhiên phong phú.

Câu 16. Từ năm 1973 đến năm 1991, điểm mới trong chính sách đối ngoại của Nhật là

A. tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á, tổ chức ASEAN

B. không còn chú trọng hợp tác với Mĩ và các nước Tây Âu

C. chỉ coi trọng quan hệ với các nước Tây Âu và Hàn Quốc

D. chỉ coi trọng quan hệ với các nước Đông Bắc Á.

Câu 17. Đại hội đồng Liên hợp quốc quyết định lấy ngày 24/10 hàng năm làm “Ngày Liên hợp quốc” vì

A. đó là ngày thông qua nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc.

B. đó là ngày bản Hiến chương Liên hợp quốc chính thức có hiệu lực.

C. đó là ngày mở đầu của hội nghị quốc tế họp ở Xan Phranxixco.

D. đó là ngày tổ chức Liên hợp quốc được thành lập.

Câu 18. Mục tiêu của "chiến tranh lạnh" là gì?

A. Mĩ và các nước đế quốc thực hiện chính sách thù địch, chống Liên Xô và các nước XHCN

B. Mĩ lôi kéo các nước Đồng minh của mình chống Liên Xô.

C. Chống lại sự ảnh hưởng của Liên Xô.

D. Phá hoại phong trào cách mạng thế giới.

Câu 19. Ý nghĩa then chốt, quan trọng nhất của cách mạng khoa học- kĩ thuật lần thứ hai?

A. Tạo ra một khối lượng hàng hoá đồ sộ.

B. Thay đổi một cách cơ bản các nhân tố sản xuất.

C. Sự giao lưu quốc tế ngày càng được mở rộng.

D. Đưa loài người chuyển sang nền văn minh trí tuệ.

Câu 20. Đâu là hạn chế cơ bản nhất trong quá trình diễn ra cuộc cách mạng khoa học- kĩ thuật lần thứ hai?

A. Cách mạng khoa học kĩ thuật chế tạo vũ khí đẩy nhân loại trước một cuộc chiến tranh mới.

B. Nguy cơ của một cuộc chiến tranh hạt nhân.

C. Chế tạo các loại vũ khí và phương tiện có tính chất tàn phá, hủy diệt. Nạn ô nhiễm môi trường, tai nạn, bệnh tật.

D. Nạn khủng bố, gây nên tình hình căng thẳng.

Phần II. Tự luận( 5 điểm): Làm vào giấy kiểm tra được phát.

Câu 1. Trả lời các câu hỏi sau:

a, Nêu nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự phát triển của kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai.

b, Rút ra bài học cho Việt Nam từ sự phát triển “thần kì” của Nhật Bản những năm 70 của thế kỉ XX.

Câu 2. Trình bày những biểu hiện của tình trạng “Chiến tranh lạnh”.

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 9 môn Lịch sử trường THCS Thanh Am (mã đề 901)

Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm) - Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

B

C

A

C

D

D

B

C

D

A

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

A

C

B

D

C

A

B

A

D

C

Phần II. Tự luận (5điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

(3,0 đ)

a, Nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh:

- Truyền thống văn hóa, giáo dục lâu đời của người Nhật sẵn sàng tiếp thu những giá trị tiến bộ của thế giới nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc;

- Con người Nhật Bản có ý chí vươn lên, được đào tạo chu đáo, cần cù lao động;

- Hệ thống tổ chức quản lý có hiệu quả của các xí nghiệp, công ti Nhật Bản;

- Vai trò quan trọng của Nhà nước trong việc đề ra chiến lược phát triển, hệ thống quản lí có hiệu quả của các xí nghiệp, công ty;

b, Rút ra bài học cho Việt Nam từ sự phát triển “thần kì” của Nhật Bản:

(Gv cho điểm dựa vào sự trình bày hợp lí của học sinh)

Gợi ý:

- Chú trọng đầu tư cho giáo dục, con người.

- Ứng dụng các tiến bộ, thành tựu khoa học – kĩ thuật vào sản xuất, nghiên cứu khoa học.

- Tận dụng các nguồn vốn đầu tư nước ngoài phát triển nền kinh tế đậm đà bản sắc dân tộc.

2,0

0,5

0,5

0,5

0,5

1,0

Câu 2

( 2,0 đ)

Những biểu hiện của tình trạng “Chiến tranh lạnh”:

- Mĩ và các nước đế quốc ráo riết chạy đua vũ trang, tăng cường ngân sách qân sự, thành lập các khối quân sự, xây dựng nhiều căn cứ quân sự bao quanh Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược.

- Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa phải tăng ngân sách quốc phòng, củng cố khả năng phòng thủ.

2,0

1,0

1,0

.......................................................................

Ngoài Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Lịch sử trường THCS Thanh Am, Long Biên năm 2018 - 2019 (mã đề 901). Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với tài liệu lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 141
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 9 Xem thêm