Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4 trường Tiểu học Phú Đình, Thái Nguyên năm học 2018 - 2019

VnDoc. com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Ma trận đề kiểm tra cuối học kì I, lớp 4
Mạch kiến thức, kĩ
năng
Số câu
số
điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Tổng
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL
HT
khác
TN
KQ
TL
HT
khác
TN
KQ
HT
khác
1. Kiến thức tiếng
Việt, văn học
Số câu
1
2
1
3
Số
điểm
0,5
1,0
0,5
1,5
2. Đọc
a) Đọc
thành
tiếng
Số câu
1
1
Số
điểm
1,0
1,0
b) Đọc
hiểu
Số câu
1
2
1
3
Số
điểm
0,5
1,0
0,5
1,5
3. Viết
a) Chính
tả
Số câu
1
S
điểm
2,0
b) Đoạn,
bài
Số câu
1
Số
điểm
3,0
4. Nghe - nói
(kết hợp trong đọc và viết chính tả)
Tổng
Số câu
2
4
2
1
1
6
3
2
Số
điểm
1,0
2,0
1,0
1,0
2,0
3,0
4,0
3,0
VnDoc. com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG TH PHÚ ĐÌNH
KIỂM TRA HKI NĂM HỌC: 2018-2019
MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 4
Họ và tên học sinh:………………….................................
Lớp:……………
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
A. Kiểm tra kĩ năng đọc và kiến thức tiếng Việt
Cho văn bản sau:
Điều ước của vua Mi-đát
lần thần Đi-ô-ni-dốt hin ra, cho vua Mi-đát được ước một điều. Mi-đát vốn tham lam
nên nói ngay:
- Xin Thần Cho mi vật tôi chạm đến đều hóa thành vàng!
Thần Đi-ni-dốt mỉm cười ưng thuận.
Vua Mi-đát thử bmt cành sồi, cành đó lin biến thành vàng. Vua ngắt một quả táo ,
quả táo
cũng thành vàng nốt. tưởng không có ai trên đời sung xướng hơn thế nữa!
Bọn đầy tớ dọn thức ăn cho Mi-đát. Nhà vua sung xướng ngồi o bàn. lúc đó ông
mới biết nh đã xin một điều ước khủng khiếp. Các thức ăn, thức uống khi vua chạm tay vào
đều biến thành vàng. Mi-đát bụng đói cồn cào, chịu không nổi, liền chắp tay cầu khấn:
- Xin Thần tha tội cho tôi! Xin Người lấy lại điều ước để cho tôi được sống!
Thần Đi-ni-dốt liền hiện ra và phán:
- Nhà ngươi hãy đến sông Pác-tôn, nhúng nh vào dòng nước, phép u sẽ biến mất
nhà ngươi sẽ rửa sạch được lòng tham.
Mi-đát làm theo li dạy của thần, quả nhiên thoát khỏi cái quà tặng trước đây ông
hằng mong ước. Lúc ấy, nhà vua mới hiểu rằng hạnh phúc không thể xây dựng bằng ước muốn
lòng tham.
Theo THẦN THOẠI HI LẠP (Nhũ Thành dịch)
A.I. (1 đ) Đọc thành tiếng: Đọc một trong ba đoạn văn của văn bản.
VnDoc. com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đoạn 1: Từ đầu đến không có ai trên đời sung sướng hơn thế nữa!
Đoạn 2: Tiếp theo, đến lấy lại điều ước để cho tôi được sống!
Đoạn 3: Phầnn li.
A.II. Đọc thầm và làm bài tập (khoảng 15 20 phút):
Khoanh tròn chữ cái trước ý trlời đúng cho từng câu hi dưới đây:
1. (0,5đ) Vua Mi-đát xin thần Đi-ô-ni-dốt điều?
a. Vua Mi-đát xin Thần cho mình được nhiều vàng.
b. Vua Mi-đát xin Thần cho mọi vật mình chạm đến đều hóa thành vàng.
c. Vua Mi-đát xin thần cho mình hóa thành vàng.
2. (0,5 đ) Thoạt đầu, điều ước thực hiện tt đẹp như thế nào?
a. Vua Mi-đát thử bẻ một cành sòi, cành sòi đó liền biến thành vàng.
b. Vua ngắt một quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt.
c. Cả hai ý trên đều đúng.
3. (0,5 đ) Tại sao vua Mi-đát lại xin thần lấy lại điều ước?
a. Vì thức ăn, thức uống khi vua chạm tay vào đều biến thành vàng. Vua bụng đói
cồn cào, chịu không nổi.
b. Vì vua không ham thích vàng nữa.
c. Vì vua muốn Thần cho một điều ước khác.
4. (0,5 đ) Vua Mi-đát hiểu ra điều?
5. (0,5 đ) Từ nào không phải là từ láy?
a. cồn cào b. sung sướng c. tham lam
6. (0,5 đ) Trong câu « Vua ngắt một quả táo », từ nào không phải là danh t?
a. vua b. ngắt c. quả táo
7. (0,5 đ) Từ nào trong câu « Bọn đầy tớ dọn thức ăn cho Mi-đát » là động từ?
a. đầy tớ b. dọn c. thức ăn
8. (0,5 đ) Dấu gạch ngang trong trường hợp dưới đây được dùng để làm ?
Mi-đát vốn tham lam nên nói ngay:
- Xin thần cho mọi vật tôi chạm đến đều hóa thành vàng !

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4 trường Tiểu học Phú Đình, Thái Nguyên năm học 2018 - 2019 có đáp án chi tiết và bảng ma trận chuẩn theo Thông tư 22 giúp các em học sinh tham khảo, củng cố kiến thức, chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1, đồng thời cũng là tài liệu để các thầy cô giáo tham khảo ra đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

Ngoài Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 4 trường Tiểu học Phú Đình, Thái Nguyên năm học 2018 - 2019, các bạn có thể theo dõi chi tiết đề thi các môn học kì 1 lớp 4 luyện tập các dạng bài tập SGK Toán 4 SGK Tiếng Việt 4 chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
4 3.721
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Tiếng Việt

    Xem thêm