Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 trường Tiểu học Duy Phiên, Vĩnh Phúc năm học 2018 - 2019

1 537
VnDoc. com - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí




 KIM TRA
C 2018- 2019
MÔN: TOÁN- L
(Thi gian làm bài: 40 phút)
m
Nh
.........................................................................................................
.........................................................................................................
 chính thc)
(Học sinh làm bài trên đề kim tra này!)
Bài 1. Khoanh tròn vào ch cái trước các câu tr lời đúng:
1. Du cn vào ô trng là:
7 x 9 180 117
A. > B. < C. = D. Không có du
2. Tìm x.
42 : x = 6
A. 36 B.7 C. 6 D .5
3. S cn vào ch chm là:

A. 306 B. 306m C. 36m D.360 m
4. Gi th dc lp 3A xc 4 hàng, mi hàng 9 hc sinh. Hi lp 3A bao
nhiêu hc sinh?
A. 31 hc sinh B. 36 hc sinh C. 38 hc sinh D.3 hc sinh
5.  gin. Hi nhà em còn li
bao nhiêu con gà?
VnDoc. com - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
A. 48 con B. 12 con gà C. 9 con D.8 con gà6. Trong
. 
1
7
cây cam. Hn nhà em
có bao nhiêu cây cam?
A. 6 cây cam B. 28 cây cam C. 5 cây cam D.9 cây cam
Bài 2.
1. Vit kt qu vào ch chm
a) 7hm 50m = ......... m
b) 5km 5dam = ........dam
, sai ghi S vào ô
9 gi 55 phút Hình v trên có 5 hình tam giác
Bài 3.
1. t tính ri tính.
a. 121 x 4 b. 492 : 4
 


2.Tính giá tr biu thc.
460 40 + 9



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
VnDoc. com - Ti tài liệu, văn bản pháp lut, biu mu min phí
Bài 4. Mt ca hàng ngày th nhc 65kg go. Ny th c s go gp
3 ln ngày th nht. Hi c hai ngày cc bao nhiêu ki--gam go?
Bài gii:





Bài 5. Mt ca hàng 453kg g
1
3
s gi ca hàng còn li bao
nhiêu ki gam go?
Bài gii:







Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 3

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 trường Tiểu học Duy Phiên, Vĩnh Phúc năm học 2018 - 2019 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc tổng hợp các dạng toán trọng tâm, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải các dạng Toán, chuẩn bị tốt cho kì thi học kì 1 lớp 3, đồng thời sẽ giúp các em tự học, tự nâng cao kiến thức môn Toán 3.

Trên đây, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 trường Tiểu học Duy Phiên, Vĩnh Phúc năm học 2018 - 2019. Ngoài Đề thi học kì 1 môn Toán 3 năm 2018 - 2019 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn các bài tập Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 537
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán Xem thêm