Đề thi học kì 1 Toán 11 năm 2018 - 2019 trường THPT Marie Curie - TP. HCM

TRƯỜNG THPT MARIE CURIE
T TOÁN
kiểm tra có 1 trang)
ĐỀ KIM TRA TP TRUNG HỌC KÌ I NĂM HỌC 2018 - 2019
MÔN: TOÁN KHỐI 11
Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian giao đề
Họ, tên học sinh:………………………………………………….
S báo danh:…………………………………………………………
Bài 1: (5 điểm)
Giải các phương trình lượng giác sau:
a)
3
sin
2
x
. (1 điểm )
b)
3
tan3
5
x
. (1 điểm)
c)
3cos cos 2 0
2
xx



. (1,5 điểm)
d)
2 2 2
3
sin sin 2 sin 3
2
x x x
. (1,5 điểm)
Bài 2: (1,5 đim)
T các số 0; 1; 2; 3; 4;, 5; 6; 7 lập được bao nhiêu s t nhiên l 4 chữ s khác
nhau?
Bài 3: (1 điểm)
Có bao nhiêu số t nhiên có 3 chữ s khác nhau mà tổng các chữ s là 24?
Bài 4: (1,5 điểm)
Mt t học sinh 10 bạn gm 6 bạn nam 4 bạn n. bao nhiêu cách chn ra 7
bn t t học sinh đó để trc nht sao cho 1 bn nam trc th hai và 1 bn nam trc th
, 2 bn n trc th sáu 3 bn cùng làm v sinh lớp ngày thứ by (Lưu ý mỗi bn
ch trc mt ln trong tun)?
Bài 5: (1 điểm)
Một trung tâm ngoi ng dy tiếng Anh, tiếng Nhật tiếng Hàn 50 học viên.
Biết rng 30 học viên học tiếng Hàn, 20 học viên học tiếng Nht, 15 hc viên học c
tiếng Hàn Nhật; s học viên còn li ch hc tiếng Anh. bao nhiêu cách chọn ra 3
bn hc viên từ 50 hc viên của trung tâm sao cho mỗi bn ch hc mt ngoi ng?
----------- HT ----------
ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2018 – 2019
MÔN TOÁN KHỐI 11
Điểm
Nội dung
Điểm
3
sinx=
2
sin sin
3
2
3
2
2
3
x
xk
xk






3
tan3
5
x
3
3 arctan
5
13
arctan
3 5 3
xk
xk






3 osx os 2 0
2
c c x



3 1 2
cos sin
2 2 2
2
sin cos -cos sin
3 3 2
sin sin
34
2
12
5
2
12
xx
xx
x
xk
xk




2 2 2
3
sin sin 2 sin 3
2
x x x
cos2 cos4 cos6 0
2cos4 cos2 cos4 0
cos4 2cos2 1 0
cos4 0
1
cos2 -
2
84
,
3
x x x
x x x
xx
x
x
xk
k
xk



1 điểm
0.5
0,25x2
1 điểm
0.5
0.5
1,5 điểm
0,5
0,25
0,25
0,25x2
1,5 điểm
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25x2
Bài 2: Từ các số 0,1,2,3,4,5,6,7. Lập được bao nhiêu :
Gọi số cần tìm:
abcd
Lập d : 4 cách
Lập a: 6 cách
Lập
bc
:
2
6
30A
cách
Theo Quy tắc nhân ta được: 720 số
Bài 3:
Số tự nhiên 3 chữ số khác nhau tổng các chữ số 24
là một hoán vị của 3 số 7,8,9.
Vậy ta có :
3! 6
số
Bài 4:
Chọn 2 bạn nam trực thứ 2 và 4:
2
6
30A
cách
Chọn 2 bạn nữ trực thứ 4:
2
4
6C
cách
Chọn 3 bạn m vệ sinh lớp ngày thứ bảy:
3
6
20C
cách
Theo quy tắc nhân ta có: 3600 (cách )
Câu 5:
Số học viên chỉ học tiếng Hàn: 15
Số học sinh chỉ học tiếng Nhật: 5
Số học viên chỉ học tiếng Anh ngữ : 15
Số cách chọn ra 3 bạn học viên trong đó mỗi bạn chỉ học một
ngoại ngữ là:
3
35
6545C
cách
Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau
1,5 điểm
0,5
0,5
0,25
0,25
1 điểm
0,5
0,5
1,5 điểm
0,25x2
0,25
0,25
0,5
1 điểm
0,25
0,25
0,25
0,25

Đề thi học kì 1 Toán 11 năm 2018 - 2019

VnDoc mời các bạn tham khảo Đề thi học kì 1 Toán 11 năm 2018 - 2019 trường THPT Marie Curie - TP. HCM. Tài liệu gồm 5 câu hỏi bài tập, thời gian làm bài 45 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn tham khảo.

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Sinh học lớp 11, Vật lý lớp 11, Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
5 2.294
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm