Giải bài tập Toán 11

Giải bài tập lớp 11 các môn Toán. Lời giải hay cho bài tập các môn trong sách giáo khoa lớp 11 giống như một cuốn sách giải hay sẽ giúp các em học sinh có lời giải hay cho những bài tập sgk toán lớp 11 bao gồm Giải tích và Hình học. 

Phần Đại số và Giải tích

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

Bài 1: Hàm số lượng giác

Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp

Ôn tập chương 1

Chương 2: Tổ hợp - xác suất

Bài 1: Quy tắc đếm

Bài 2: Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp

Bài 3: Nhị thức Niu-tơn

Bài 4: Phép thử và biến cố

Bài 5: Xác suất của biến cố

Ôn tập chương 2

Chương 3: Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân

Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học

Bài 2: Dãy số

Bài 3: Cấp số cộng

Bài 4: Cấp số nhân

Giải bài tập Toán 11 ôn tập chương 3: Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân

Giải SBT Toán 11 ôn tập chương 3: Dãy số. Cấp số cộng và cấp số nhân

Chương 4: Giới hạn

Bài 1: Giới hạn của dãy số

Bài 2: Giới hạn của hàm số

Bài 3: Hàm số liên tục

Giải bài tập Toán 11: Ôn tập chương 4

Giải SBT Toán 11 ôn tập chương 4: Giới hạn

Chương 5: Đạo hàm

Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 4: Vi phân

Bài 5: Đạo hàm cấp hai

Giải bài tập Toán 11: Ôn tập chương 5

Giải SBT Toán 11 ôn tập chương 5: Đạo hàm

Ôn tập cuối năm

Phần Hình học

Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Bài 1: Phép biến hình

Bài 2: Phép tịnh tiến

Bài 3: Phép đối xứng trục

Bài 4: Phép đối xứng tâm

Bài 5: Phép quay

Bài 6: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau

Bài 7: Phép vị tự

Bài 8: Phép đồng dạng

Giải bài tập Toán 11 câu hỏi ôn tập chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Giải bài tập Toán 11 bài tập ôn tập chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Câu hỏi trắc nghiệm chương 1

Giải SBT Toán 11 đề toán tổng hợp chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng

Bài 2: Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song

Bài 3: Đường thẳng và mặt phẳng song song

Bài 4: Hai mặt phẳng song song

Bài 5: Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian

Giải bài tập Toán 11 câu hỏi ôn tập chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Giải bài tập Toán 11 bài tập ôn tập chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song

Câu hỏi trắc nghiệm chương 2

Chương 3 : Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Bài 1: Vectơ trong không gian

Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

Bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

Bài 5: Khoảng cách

Giải bài tập Toán 11 câu hỏi ôn tập chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Giải bài tập Toán 11 bài tập ôn tập chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Câu hỏi trắc nghiệm chương 3

Bài tập ôn tập cuối năm Toán 11: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Tài liệu ôn tập chung Toán 11