Đề thi học kì 1 Toán 11 Sở GD&ĐT Nam Định năm 2020 - 2021

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2020 – 2021
Môn: TOÁN – Lớp: 11 THPT
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Đề thi gồm 03 trang
Họ và tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Số báo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.
Câu 1: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình 3sin 4cos
x x m
có nghiệm?
A. 10. B. 12. C. 5. D. 11.
Câu 2: Trên giá sách có 10 quyển sách Toán khác nhau, 11 quyển sách Văn khác nhau và 7 quyển sách
Tiếng Anh khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 1 quyển sách trong các quyển sách trên?
A. 32. B. 26. C. 20. D. 28.
Câu 3: Trong hình vẽ bên có bao nhiêu hình tam giác?
A. 40. B. 10. C. 20. D. 30.
Câu 4: Gieo một đồng xu cân đối và đồng chất năm lần. Tính số phần tử của không gian mẫu.
A.
( ) 32
n
. B.
( ) 64
n
. C.
( ) 8
n
. D.
( ) 16
n
.
Câu 5: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Hai đường thẳng song song thì không có điểm chung.
B. Hai đường thẳng đồng phẳng và không có điểm chung thì song song.
C. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung.
D. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NAM ĐỊNH
MÃ ĐỀ: 206
Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình bình hành,
. Gọi M điểm di động trên
cạnh SC, đặt
SM x
0
x a
. Mặt phẳng
P
đi qua M, song song với SA BD. Tìm tất cả các
giá trị của x để mặt phẳng
P
cắt hình chóp S.ABCD theo thiết diện là một ngũ giác.
A.
2
a
x
. B.
2
a
x a
. C.
3
.
4
a
x D.
0 .
2
a
x
Câu 7: Hàm số
sin
y x
tuần hoàn với chu kì là:
A.
3
T
. B.
2
T
. C. T
. D.
2
T
.
Câu 8: Khẳng định nào sau đây là sai?
A.
sin 1 2
2
x x k
. B.
sin 0 2
x x k
.
C.
sin 1 2
2
x x k
. D. sin 0
x x k
.
Câu 9: Cho A
A
là hai biến cố đối nhau. Khẳng định nào sau đây đúng?
A.
0
P A P A
. B.
.
P A P A
C.
1
P A P A
. D.
1
P A P A
.
Câu 10: Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất hai lần. Tính xác suất để cả hai lần gieo
đều xuất hiện mặt sáu chấm.
A.
5
36
. B.
1
36
. C.
31
36
. D.
35
36
.
Câu 11: Cho dãy số
n
u
, biết:
1 2
1 2
2, 3
2 , 3
nn n
u u
u u u n
. Tính
3
u
.
A.
3
8
u
. B.
3
7
u
. C.
3
4
u
. D.
3
5
u
.
Câu 12: Cho tập hợp S có 2020 phần tử. Số tập con gồm ba phần tử của tập hợp S là:
A. 2020!. B.
3
2020
A
. C.
3
2020
. D.
3
2020
C .
Câu 13: Cho hình bình hành ABCD. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Phép tịnh tiến
DA
T
biến A thành D. B. Phép tịnh tiến
DA
T
biến B thành C.
C. Phép tịnh tiến
DA
T
biến C thành B. D. Phép tịnh tiến
DA
T
biến C thành A.
Câu 14: Cho lục giác đều ABCDEF tâm O (như hình bên). Ảnh của đoạn thẳng AB qua phép quay tâm
O, góc quay
0
60
là:
A. Đoạn thẳng CD. B. Đoạn thẳng BC.
C. Đoạn thẳng FA. D. Đoạn thẳng FE.
Câu 15: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép vị tự tâm
2;3
I tỉ số
2
k
biến điểm
7;2
M thành
'
M
có tọa độ là:
A.
10;5
. B.
10;2
. C.
18;2
. D.
20;5
.
Câu 16: Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn 4 chữ số khác nhau
và nhỏ hơn 2020.
A. 150. B. 215. C. 210. D. 153.
Câu 17: Cho dãy số
n
u
có số hạng tổng quát
2 1
n
u n
*
n
. Số hạng
1
n
u
của dãy số là:
A.
1
n
. B.
2
n
. C.
2 1
n
. D.
2 2
n
.
Câu 18: Tính
0 1 2 3 10
10 10 10 10 10
...
T C C C C C
.
A.
10
2 1
T
. B.
10
4
T
. C.
10
2
T
. D.
10
2 1
T
.
Câu 19: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD tứ giác không có cặp cạnh nào song song (tham khảo
hình bên). Gọi O, E, F lần lượt giao điểm của AC BD, AD BC, AB CD. Hỏi giao tuyến của
hai mặt phẳng
SAC
SBD
là đường thẳng nào dưới đây?
A. SF. B. SE. C. SO. D. AB.

Đề thi học kì 1 Toán 11 Sở GD&ĐT Nam Định năm 2020

Đề thi học kì 1 Toán 11 Sở GD&ĐT Nam Định năm 2020 - 2021 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đây là đề thi khá hay cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị tốt cho kì thi đề thi Toán 11 học kì 1 sắp tới. Chúc các bạn ôn tập tốt. Mời các bạn tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đề thi học kì 1 Toán 11 Sở GD&ĐT Nam Định năm 2020 - 2021. Trên đây đề thi Toán gồm 2 phần câu hỏi với 90 phút làm bài. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Mời các bạn tham khảo tài liệu trên

.......................................................................

Ngoài Đề thi học kì 1 Toán 11 Sở GD&ĐT Nam Định năm 2020 - 2021. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 11, đề thi học học kì 2 lớp 11 các Sinh học lớp 11 môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 11 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 322
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm