Đề thi học kì 1 Toán 11 Sở GDKHCN Bạc Liêu năm 2020 - 2021

KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn kiểm tra: TOÁN 11
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
MÃ ĐỀ 124
Họ và tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Số báo danh: . . . . . . . . . . . . . .
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)
Câu 1. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng
: 2 3 0
d x y
. Gọi
'
d
ảnh của d qua phép tịnh
tiến theo vectơ
1;2
v
. Khi đó, đường thẳng
'
d
có phương trình là:
A.
d x y
. B.
': 2 0
d x y
. C.
d x y
. D.
d x y
.
Câu 2. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn
C
phương trình
2 2
1 5 4
x y
điểm
2; 3
A
. Gọi
'
C
là ảnh của
C
qua phép vị tự tâm A tỉ số
2
k
. Khi đó
'
C
có tâm là:
A.
' 6; 9
I
. B.
' 4;19
I . C.
' 4; 19
I . D.
' 6; 9
I
.
Câu 3. Trong một buổi chào cờ đầu tuần, lớp 11A 43 học sinh trong đó 3 bạn Quyết, Tâm, Học.
Xếp tùy ý 43 học sinh trên ngồi vào một dãy ghế được đánh số từ 1 đến 43, mỗi học sinh ngồi một ghế.
Xác suất để 3 bạn Quyết,m, Học được sắp xếp ngồi vào các ghế được đánh số lần lượt x, y, z sao
cho
2
x z
y
là:
A.
21
3526
. B.
21
86
. C.
21
43
. D.
21
1763
.
Câu 4. Một hãng taxi X áp dụng mức giá đối với khách hàng theo hình thức bậc thang như sau: Mỗi bậc
áp dụng cho 10 km. Bậc 1 (áp dụng cho 10 km đầu) giá 10.000 đồng / 1 km, gmỗi km các bậc
tiếp theo giảm 5% so với giá của bậc trước đó. Bạn Toàn thuê hãng taxi X đó để đi hết quãng đường 42
km. Tính số tiền mà bạn Toàn phải trả (kết quả làm tròn đến hàng nghìn).
A. 386000. B. 388000. C. 387000. D. 385000.
Câu 5. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm
2;4
M . Phép vị tự tâm O tỉ số
2
k
biến điểm M thành
điểm
'
M
có tọa độ là:
A.
' 4;8
M . B.
' 1;2
M . C.
' 1;2
M . D.
' 4;–8
M .
Câu 6. Số nghiệm của phương trình
sin 2 2cos 3 cos 2
x x x
trên đoạn
0;4
là:
A. 7. B. 4. C. 6. D. 5.
SỞ GDKHCN BẠC LIÊU
ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi gồm có 03 trang
Câu 7. Từ các chữ số 1; 2; 3; 4; 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau?
A.
5
2
. B.
2
5
C
. C.
2
5
A
. D.
2
5
.
Câu 8. Bạn An muốn mua một cây bút mực và một cây bút chì. Các cây bút mực có 4 màu khác nhau,
các cây bút chì có 3 màu khác nhau. Hỏi bạn An có bao nhiêu cách chọn?
A. 4. B. 12. C. 7. D. 3.
Câu 9. Trong mặt phẳng Oxy, phép tịnh tiến theo vec
1;3
v
biến điểm
1;1
A thành điểm
'
A
tọa độ là:
A.
' 2;4
A . B.
' 0;2
A . C.
' 3;4
A . D.
' 1;3
A .
Câu 10. Tìm số hạng thứ 5 của cấp số cộng
n
u
, biết
1
2
u
và công sai
3
d
.
A.
5
14
u
. B.
5
5
u
. C.
5
17
u
. D.
5
11
u
.
Câu 11. Tìm công bội q của cấp số nhân
n
u
, biết
2
1
4
u
5
16
u
.
A.
1
2
q
. B.
4
q
. C.
4
q
. D.
1
2
q
.
Câu 12. Giải phương trình
2sin 1 0
x
được các nghiệm là:
A.
2
6
x k
,
2
6
x k
k
. B.
2
6
x k
,
5
2
6
x k
k
.
C.
2
3
x k
,
2
2
3
x k
k
. D.
2
3
x k
,
2
3
x k
k
.
Câu 13. Số cách sắp xếp 10 học sinh ngồi vào một dãy gồm 10 ghế là:
A.
10!
. B. 10. C. 1. D.
10
10
.
Câu 14. Tập xác định của hàm số
tan
y x
là:
A.
\ 2 ,D k k
. B.
\ ,
2
D k k
.
C.
\ 2 ,
2
D k k
. D.
\ ,D k k
.
Câu 15. Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình bình hành. Gọi G là trọng tâm của
SAB
, E thuộc
cạnh AD sao cho
2
DE EA
. Mặt phẳng
đi qua Gsong song với mặt phẳng
SCD
cắt SA,
SB lần lượt tại M, N. Khẳng định nào sau đây là sai?
A. E không thuộc mặt phẳng
. B.
//
CD
.
C.
//
EG SCD
. D. //
AB MN
.
Câu 16. Một hộp có 4 viên bi trắng, 5 viên bi đỏ 6 viên bi vàng (các viên bi cùng màu thì giống nhau).
Lấy ngẫu nhiên đồng thời từ hộp ra 4 viên bi. Xác suất để lấy được 4 viên bi có đủ 3 màu là:
A.
10
13
. B.
48
91
. C.
11
13
. D.
61
1365
.
Câu 17. Có tất cả bao nhiêu số nguyên dương m để phương trình
sin 2 sin cos 1
2 2
m m
x x x
nghiệm?
A. 15. B. 14. C. 9. D. 8.
Câu 18. Tìm hệ số của số hạng chứa
12
x
sau khi khai triển và thu gọn biểu thức
4 3
2
1
2
n
P x x x
x
0
x
, biết
2 3
18
n n
C A
.
A. 924. B.
462
. C. 462. D.
924
.
Câu 19. Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình bình hành tâm O. Giao tuyến của
SAC
SBD
là:
A. SC. B. SO. C. SA. D. SB.
Câu 20. Giải phương trình
2
cos 5cos 4 0
x x
được các nghiệm là:
A.
2
x k
k
. B.
x k
k
.
C.
2
x k
k
. D.
2
x k
k
.
II. PHẦN TỰ LUẬN (4,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm)
Giải các phương trình sau:
a)
2sin 2 0
x
.
b)
3 sin 2 cos2 2 0
x x
.
Câu 2. (1,25 điểm)
a) Tổ I có 10 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 2 học sinh từ tổ I đi trực nhật.
b) Cho tập hợp
0;1;3;4;5;6;8;9
A . Gọi S tập hợp gồm các số tự nhiên bốn chữ số khác nhau
được lập từ A. Chọn một số từ S. Tính xác suất để số chọn được có tổng các chữ số là một số chẵn.

Đề thi học kì 1 Toán 11 Sở GDKHCN Bạc Liêu năm 2020

Đề thi học kì 1 Toán 11 Sở GDKHCN Bạc Liêu năm 2020 - 2021 được VnDoc sưu tầm và đăng tải. Đây là đề thi khá hay cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị tốt cho kì thi đề thi Toán 11 học kì 1 sắp tới. Chúc các bạn ôn tập tốt. Mời các bạn tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đề thi học kì 1 Toán 11 Sở GDKHCN Bạc Liêu năm 2020 - 2021. Trên đây đề thi Toán gồm 2 phần câu hỏi với 90 phút làm bài. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Mời các bạn tham khảo tài liệu trên

.......................................................................

Ngoài Đề thi học kì 1 Toán 11 Sở GDKHCN Bạc Liêu năm 2020 - 2021. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 11, đề thi học học kì 2 lớp 11 các Sinh học lớp 11 môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 11 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 284
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm