Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán trường tiểu học Hải Khê, Quảng Trị năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 có đáp án

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 trường tiểu học Hải Khê, Quảng Trị năm học 2016 - 2017 là đề thi định kì cuối năm học chuẩn các mức theo Thông tư 22 có đáp án kèm theo giúp các em học sinh ôn tập củng cố các dạng bài trọng tâm ôn thi cuối học kì 2 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo.

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tiếng Việt trường tiểu học Hải Khê, Quảng Trị năm 2016 - 2017

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 1 theo Thông tư 22

Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22

TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI KHÊ

Họ và tên:

.............................................................................................

Lớp: 1B

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI NĂM

NĂM HỌC: 2016 - 2017

Môn: Toán - Lớp 1

(Thời gian: 40 phút)

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (M1 - 1đ)

a) Trong các số: 50, 68, 98, 37 số nào lớn nhất

A. 98 B. 50 C. 68 D. 37

b) Trong các số: 55, 18, 94, 37 số nào bé nhất

A. 55 B. 37 C. 18 D. 94

Câu 2: (M1 - 1đ)

a) Số liền sau của số 79 là số:

A. 80 B. 97 C. 70 D. 69

b) Số liền trước của 70 là:

A. 72 B. 68 C. 69 D. 74

Câu 3: (M2 - 1đ) Tính 32 + 50 = ?

A. 62 B. 72 C. 82 D. 52

Câu 4: ( M2 - 1đ) Tính:

a) 16 + 3 - 9 = ........ b) 60 cm + 30 cm = .........

Câu 5: (M3 - 1đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 67 + 10 - 17 = 60 b) 27 cm + 12 cm = 48 cm

Câu 6: (M1 - 1đ) Chọn câu trả lời đúng:

a) Hôm nay là ngày thứ ba, vậy ngày hôm qua là ngày thứ:...........

A. hai B. năm C. tư D. ba

Phần II. Tự luận (4đ):

Câu 7: (M2 - 2đ) Đặt tính rồi tính:

23 + 46

19 - 9

14 + 30

67 - 34

Câu 8: (M3 -1đ)

Lớp 1B có 25 bạn, trong đó có 15 bạn nam. Hỏi lớp 1B có bao nhiêu bạn nữ?

Bài giải

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Câu 9: (M4- 1đ)

a) Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 9 cm:

...................................................................................................

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KTĐK CUỐI NĂM HỌC: 2016 - 2017

MÔN: TOÁN LỚP 1

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu 1,2: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng, mỗi câu được 1 điểm

Câu

1 (a, b)

2 (a, b)

3

4

5 (a, b)

6

Đáp án

A, C

A, C

C

10/90cm

Đ, S

C

PHẦN 2: TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 7: (1 điểm)

HS đặt tính và thực hiện đúng mỗi phép tính được 0,25 điểm.

Câu 8: (1 điểm)

HS thực hiện đúng lời giải được 0,25 điểm.

HS thực hiện đúng phép tính được 0,25 điểm

HS thực hiện đúng đơn vị được 0,25 điểm

HS thực hiện đúng đáp số được 0,25 điểm

Câu 9: (1 điểm)

Vẽ đúng điền đầy đủ đoạn thẳng 7cm được 1 điểm

Bảng ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 1

CHỦ ĐỀ

Số câu

Mức 1
(3 TN)

Mức 2
(2TN- 1TL)

Mức 3
(1TN - 1 TL)

Mức 4
(1 TL)

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

SỐ HỌC :

Số câu

3

2

1

1

6

1

Câu số

1,2,6

3,4

5

8

ĐẠI LƯỢNG

Số câu

Câu số

HÌNH HỌC

Số câu

1

1

Câu số

10

GIẢI TOÁN

Số câu

1

1

Câu số

9

CỘNG

3

2

1

1

1

1

6

3

Đánh giá bài viết
1 3.776
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán Kết nối tri thức

Xem thêm