Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội

Trang 1/7 - Mã đề thi 130
TRƯỜNG THPT CHUYÊN
NGUYỄN HUỆ
ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 12 NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn: Toán
Thi gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trc nghim)
Mã đề thi 130
(Thí sinh không được s dng tài liu)
Họ, tên thí sinh:……………………………………………………………..SBD:……………..
Câu 1. Cho

11,
f
fm n fm fn mn với mọi
*
,mn N . Tính giá trị của biểu thức
2019 2009 145
log
2
ff
T




.
A. 3. B. 4. C. 5. D. 10.
Câu 2. Người ta gọt một khối lập phương gỗ đlấy khối tám mặt đều nội tiếp (tức khối các
đỉnh các tâm của các mặt khối lập phương). Biết các cạnh của khối lập phương bằng a. Hãy
tính thể tích của khối tám mặt đều đó.
A.
3
6
a
B.
3
12
a
C.
3
4
a
D.
3
8
a
Câu 3. Cho

n
u
một cấp số cộng thỏa mãn:
50 51
100uu . Tổng 100 số hạng đầu của cấp số cộng

n
u
bằng:
A. 1000. B. 5000. C. 50000. D. 10000.
Câu 4. Trong không gian với hệ trục tọa đ
Oxyz
, phương trình tham số của đường thẳng
d
đi qua
gốc tọa độ
O
và có vecto chỉ phương
1; 3; 2u
là:
A.

0
:3
2
x
dy ttR
zt

. B.

1
:3
2
x
dy tR
z

. C.

:3
2
xt
dy ttR
zt

. D.

:2
3
xt
d
y
tt R
zt



.
Câu 5. 15 cuốn sách gồm 4 cuốn sách Toán, 5 cuốn sách 6 cuốn sách Hóa. Các cuốn sách
đôi một khác nhau. Thầy giáo chọn ngẫu nhiên 8 cuốn sách để làm phần thưởng cho một học
sinh. Tính xác suất để số cuốn sách còn lại của thầy còn đủ 3 môn.
A.
54
.
715
B.
2072
.
2145
C.
661
.
715
D.
73
.
2145
Câu 6. Cho
+=() ( ) .fx xfx x
2
43
Tính tích phân ()d.Ifxx=
ò
1
0
A.
.I =-2
B.
.I =-
1
2
C.
.I = 2
D.
.I =
1
2
Câu 7. Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Gọi M, N lần lượt thuộc các cạnh bên AA’, CC’ sao
cho
'
M
AMA
và
4'NC NC
. Gọi G trọng tâm tam giác ABC. Trong bốn khối tứ diện
GA’B’C’, BB’MN, ABB’C’A’BCN, khối tứ diện nào có thể tích nhỏ nhất?
A. Khối GA’B’C’. B. Khối A’BCN. C. Khối ABB’C’. D. Khối BB’MN.
Trang 2/7 - Mã đề thi 130
Câu 8. Tính đường kính mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương có cạnh bằng
3a
.
A.
3a
. B. 3a . C.
6a
. D.
3
2
a
.
Câu 9. Với các số thực
,0ab
thỏa mãn
22
6ab ab
, biểu thức
2
log ( )ab
bằng:
A.

22
1
3log log .
2
ab
B.

22
1
1log log .
2
ab
C.

22
1
1loglog.
2
ab D.

22
1
2loglog.
2
ab
Câu 10. Cho hàm số
()yfx
xác định trên
\1;1R
, liên tục trên mỗi khoảng xác định bảng
biến thiên sau
Hỏi khẳng định nào dưới đây là khẳng định
sai?
A. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận đứng là các đường thẳng
1x 
1
x
.
B. Hàm số không có đạo hàm tại điểm 0x .
C. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng
2y 
2y
.
D. Hàm số đạt cực trị tại điểm 0x .
Câu 11. Số cực trị của hàm số
2
5
yxx là:
A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.
Câu 12. Cho hàm số
ax b
y
cx d
đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào
sau đây là khẳng định đúng?
A.
0
0
ad
bc
.
B.
0
0
ad
bc
.
C.
0
0
ad
bc
.
D.
0
0
ad
bc
.
Câu 13. Cho hai tam giác
CD
và
BCD
nằm trên hai mặt phẳng vuông góc với nhau
A
CADBCBDa
,
2CD x
. m gtrị của
x
để hai mặt phẳng
A
BC
và
A
BD
vuông góc nhau.
A.
.
3
a
x
B.
3
.
3
a
x
C.
2
.
3
a
x
D.
.
2
a
x
O
x
y
Trang 3/7 - Mã đề thi 130
Câu 14. Khẳng định nào sau đây đúng về kết quả
3
1
31
ln
e
a
e
xxdx
b
?
A.
.64ab
. B.
.46ab
. C.
12ab
. D.
4ab
.
Câu 15. Cho hình chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng a cạnh bên tạo với đáy một góc
0
60
. Thể tích
của khối chóp đó bằng:
A.
3
3
6
a
. B.
3
3
12
a
. C.
3
3
36
a
. D.
3
3
18
a
.
Câu 16. Với a là số thực dương bất kì, mệnh đề nào dưới đây đúng?
A.
ln 2019 2019lna.a B.
2019
1
ln ln .
2019
aa
C.

1
ln 2019 ln .
2019
aa
D.
2019
lna 2019ln .a
Câu 17. Tổng tất cả các nghiệm của phương trình
22
32.3 270
xx

bằng:
A. 18. B. 27. C. 9. D. 3.
Câu 18. Tập xác định của hàm số
3
log 3 2yx
là:
A.
. B.
3
;
2




. C.
3
;
2




. D.
3
;
2



.
Câu 19. Từ một tấm thép phẳng hình chữ nhật, người ta muốn làm một chiếc thùng đựng dầu hình trụ
bằng cách cắt ra hai hình tròn bằng nhau và một hình chữ nhật (phần tô đậm) sau đó hàn kín lại,
như trong hình vẽ dưới đây. Hai hình tròn làm hai mặt đáy, hình chữ nhật làm thành mặt xung
quanh của thùng đựng dầu (vừa đủ). Biết thùng đựng dầu thtích bằng
50,24
lít (các mối
ghép nối khi gò hàn chiếm diện tích không đáng kể. Lấy
π3,14
). Diện tích của tấm thép hình
chữ nhật ban đầu gần với giá trị nào sau đây nhất?
A.
1, 2 .
2
m
B.
1, 8 .
2
m
C.
2, 2 .
2
m
D.
1, 5 .
2
m
Câu 20. Cho hàm số
3
1yx x đồ thị (C). Phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C)
với trục tung là:
A.
21
y
x
B.
1
y
x
C.
22yx
D.
1
y
x
Câu 21. Phương trình mặt cầu tâm
3; 2; 4I
và tiếp xúc với

:2 2 4 0Pxyz 
là:
A.

222
20
324
3
xyz

. B.

222
400
324
9
xyz

.
C.

222
20
324
3
xyz

. D.

222
400
324
9
xyz
.

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán trắc nghiệm

VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu Đề thi Trắc nghiệm Toán 12, Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội. Nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ - Hà Nội. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Soạn bài lớp 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 447
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm