Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán trường THCS Nghĩa Tân năm học 2017 - 2018

1 1.110
1
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,0 điểm)
Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1: Đơn thức
2 3
3x y
đồng dạng với đơn thức nào trong các đơn thức sau?
A.
2 2
3x y
B.
2 3
x y
C.
3 2
2x y
D.
3
2
3 x y
Câu 2: Cho đa thức
2 2 2 2 2
2 3 2 2 7A x y x y xy x y x
. Bậc của đa thức A là:
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 3: Cho
ABC
0
70 ,B
0
50A
. So sánh các cạnh của tam giác ta có thứ tự:
A. AB < AC < BC B. BC < AC < AB
C. AB < BC < AC D. BC < AB < AC
Câu 4: Bộ ba độ dài nào sau đây có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác?
A. 2cm, 3cm, 6cm B. 2cm, 3cm, 5cm
C. 3cm, 5cm, 6cm D. 1cm, 1cm, 3cm
II. BÀI TẬP TỰ LUẬN (8,0 điểm)
Bài 1: (1,0 điểm) Cho đơn thức
3 2 3 2
1
. 4
2
A x y z xy z
a) Thu gọn A
b) Tính giá trị của đơn thức A khi
1
1; 1;
2
x y z
Bài 2: (1,5 điểm) Cho các đa thức
4 3 2
( ) 2 4 3 5M x x x x x
3 2
( ) 2 4 3 1N x x x x
a) Tính
A x M x N x
b) Tính
B x M x N x
c) Chứng tỏ rằng đa thức B(x) luôn nhận giá trị dương với mọi giá trị của
x
.
TRƯỜNG THCS
NGHĨA TÂN
Năm học 2017-2018
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN 7
(Thời gian: 90 phút)
2
Bài 3: (1,5 điểm) Tìm nghiệm của các đa thức sau
a)
2 5P x x
b)
3 3
( ) 3 2 3 4 3K x x x x x
c)
3
2Q x x x
Bài 4: (3,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có AB < AC, đường trung tuyến
AM. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho M là trung điểm của AD
a) Chứng minh
MAB MDC
và DC // AB
b) Gọi K là trung điểm của AC. Chứng minh
BKD
cân
c) DK cắt BC tại O. Chứng minh
2
3
CO CM
d) BK cắt AD tại N. Chứng minh
MK NO
Bài 5: (0,5 điểm) Tìm giá trị nhỏ nhất của đa thức
2 2
3 2P x x
3
ĐÁP ÁN THAM KHẢO
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,0 điểm)
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
B C D C
II. BÀI TẬP TỰ LUẬN (8,0 điểm)
Bài
Nội dung
Điểm
1
Cho đơn thức
3 2 3 2
1
. 4
2
A x y z xy z
1
a
Thu gọn A
0,5
3 2 3 2 3 2 3 2 4 5 3
1 1
. 4 . 4 . . . . . . 2
2 2
A x y z xy z x x y y z z x y z
b
Tính giá trị của đơn thức A khi
1
1; 1;
2
x y z
0,5
Thay
1
1; 1;
2
x y z
vào biểu thức
A
ta có:

3
4 5
1 1 1
2. 1 . 1 . 2.1.1.
2 8 4
A
2
Cho các đa thức
4 3 2
( ) 2 4 3 5M x x x x x
3 2
( ) 2 4 3 1N x x x x
1,5
a
Tính
A x M x N x
0,5
4 3 2 3 2
4 3 2 3 2
4 3 3 2 2
4 3 2
2 4 3 5 2 4 3 1
2 4 3 5 2 4 3 1
2 2 4 4 3 3 5 1
4 8 6 4
A x M x N x x x x x x x x
A x x x x x x x x
A x x x x x x x x
A x x x x x
b
Tính
B x M x N x
0,5

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 trường THCS Nghĩa Tân năm 2018

Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán trường THCS Nghĩa Tân năm học 2017 - 2018 là đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 7 dành cho các bạn học sinh lớp 7 tham khảo. Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 7 nói riêng. Mời các bạn và thầy cô tham khảo. Chúc các bạn đạt điểm cao trong các kì thi quan trọng sắp tới.

....................................

Ngoài Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán trường THCS Nghĩa Tân năm học 2017 - 2018, các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 2 lớp 7 các môn Toán, Văn, Anh, , Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 7 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 1.110
Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán Xem thêm