Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Sở GD&ĐT Bắc Ninh năm học 2021-2022

S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BC NINH
có 01 trang)
ĐỀ KIM TRA CUI HC KÌ II
NĂM HC 2021-2022
Môn: Toán - Lp 9
Thi gian làm bài: 60 phút (không k thi gian phát đ)
PHN T LUN (6,0 điểm)
Câu 1: (2,0 đim)
1) Giải phương trình sau:
2
2 1 0xx
2) Rút gn biu thc:
24
4
22
x x x
A
x
xx

(vi
0; 4xx
)
Câu 2: (1,0 đim)
Gii bài toán bng cách lập phương trình hoặc h phương trình.
Mt ngưi đi xe đp t A đn B cch nhau 36 km. Khi đi t B tr v A, ngưi đ tăng
vn tc thêm 3 km/h. Vì vy thi gian v t hơn thi gian đi l 36 pht. Tnh vn tc ca
ngưi đi xe đp khi đi t A đn B.
Câu 3: (2,5 đim)
T mt điểm
M
 ngoi đưng tròn
;OR
vẽ hai tip tuyn
đn đưng tròn
;OR
(Với
, AB
hai tip điểm). Qua
A
vẽ đưng thẳng song song với
MB
cắt đưng
tròn
;OR
ti
.E
Đon
ME
cắt đưng tròn
;OR
ti
.F
Hai đưng thẳng
AF
MB
cắt
nhau ti
.I
1) Chứng minh tứ gic
MAOB
ni tip đưng tròn v
2
. .IB IF IA
2) Chứng minh
. IM IB
Câu 4: (0,5 đim)
Giải phương trình
2 2 2
3 6 7 5 10 21 5 2 .x x x x x x
===== Hết =====
S GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BC NINH
NG DN CHM
ĐỀ KIM TRA CUI HC K II
NĂM HC: 2021-2022
Môn: Toán - Lp 9
PHN T LUẬN (6 điểm)
Câu
ng dn chm
Đim
1.1. (1.0 đim)
Phương trình:
2
2 1 0xx
2
1 1 2 0
Phương trình c hai nghim phân bit:
1
12x
,
2
12x
0.25
0.5
Vậy phương trình c hai nghiệm:
1
12x
,
2
12x
0.25
1.2 (1.0 điểm)
2 . 2 2 4
22
x x x x x
A
xx

2 2 2 4
22
22
24
2 2 2 2
2
2
x x x x x
xx
x
x
x x x x
x




0.25
0.25
0,25
Vy
2
2
A
x
vi
0; 4xx
.
0.25
2. (1.0 đim)
Gi vn tc ca ngưi đi xe đp khi đi t A đn B l x (km/h),
0x
.
Thi gian ca ngưi đi xe đp khi đi t A đn B l
36
x
(gi)
Vn tc ca ngưi đi xe đp khi đi t B đn A l x + 3 (km/h)
Thi gian ca ngưi đi xe đp khi đi t B đn A l
36
3x
(gi)
0,25
0,25
Vì thi gian v t hơn thi gian đi l 36 pht =
3
5
gi nên ta c phương trình:
36 36 3
35xx

2
2
2
36 36 3
35
180 3 180 3 3
180 540 180 3 9
3 9 540 0
3 180 0
xx
x x x x
x x x x
xx
xx

Ta có:
2
3 4.1. 180 729 0
Phương trình có 2 nghim phân bit:
1
2
15
12 /
x loai
x t m

Vy vn tc ca ngưi đi xe đp khi đi t A đn B l 12 km/h
0,25
0,25
3.1. (1.75 đim)
V hình ghi GT-KL đng
0.25
+)
MA
l tip tuyn ca (O)
MA OA
0
90OAM
Tương tự
0
90OBM
0
180 OAM OBM
T giác
MAOB
ni tip đưng tròn c đưng kính là
OM
Vy t giác MAOB ni tip
+) Do IB l tip tuyển ca
O
ta có
1
2
FAB IBF
BF hay IAB IBF
Xét
IBA
IFB
có:
BIA
là góc chung
IAB IBF
(cmt)
IBA IFB g g
IB IA
IF IB

(các cnh tương ứng)
2
. (1)IB IF IA
Vy
2
.IB IF IA
0,75
0,75

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 9 môn Toán Sở GD&ĐT Bắc Ninh năm học 2021-2022

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Sở GD&ĐT Bắc Ninh năm học 2021-2022 vừa được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đây là tài liệu tham khảo giúp các bạn có thêm nhiều tài liệu để ôn tập thật tốt cho kì thi học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về bài viết dưới đây nhé.

Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Sở GD&ĐT Bắc Ninh năm học 2021-2022 được biên soạn theo cấu trúc đề thi tự luận. Đề thi được tổng hợp gồm có 4 câu hỏi tự luận, thí sinh làm trong thời gian 60 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo.

Trên đây VnDoc.com vừa gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Sở GD&ĐT Bắc Ninh năm học 2021-2022. Chắc hẳn qua bài viết bạn đọc đã nắm được những ý chính cũng như trau dồi được nội dung kiến thức của đề thi rồi đúng không ạ? Hi vọng qua bài viết bạn đọc có thêm nhiều tài liệu để học tập tốt hơn môn Toán lớp 9 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn lớp 9, Tiếng Anh lớp 9...

Đánh giá bài viết
1 103
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 9 môn Toán Xem thêm