Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh

Trang 1/4 - Mã đề thi 132
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH
TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ 2
NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN: GDCD LỚP 12
Thời gian làm bài: 50 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi
132
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1: viên chức nhà nước, ông V thường xuyên đi làm muộn không do chính đáng. Ông V
đã có hành vi vi phạm nào dưới đây ?
A. Hình sự. B. Kỷ luật. C. Hành chính. D. Dân sự.
Câu 2: Đ bị Công an bắt hành vi tàng trtrái phép chất ma túy. Hành vi của Đ đã vi phạm pháp luật
nào dưới đây ?
A. Tội buôn bán ma túy B. Kinh doanh trái phép.
C. Tàng trữ ma túy. D. Phòng, chống ma túy.
Câu 3: Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, H tiếp tục vào học Đại học chuyên ngành Quản trị kinh
doanh. H đã thực hiện quyền nào của công dân ?
A. Học ở nhiều hình thức khác nhau. B. Học không hạn chế.
C. Học thường xuyên D. Học khi có điều kiện.
Câu 4: Sau mấy năm làm công nhân, anh Đ vào học hệ Đại học tại chức. Anh Đ đã thực hiện quyền nào
dưới đây của công dân ?
A. Quyền tự do học tập. B. Quyền học không hạn chế.
C. Quyền học thường xuyên. D. Quyền học tập và lao động.
Câu 5: Công dân quyền đề nghị với quan thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, xâm
phạm tới lợi ích hợp pháp, khi ấy công dân sử dụng đến quyền nào dưới đây?
A. Tự do ngôn luận B. Tự do báo dân chủ C. Tố cáo D. Khiếu nại
Câu 6: Công ty A kinh doanh có hiệu quả, nhưng thường xuyên kê khai thuế không đúng với số liệu trên
thực tế. Công ty A đã vi phạm
A. trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh. B. quan tâm của người kinh doanh.
C. nghĩa vụ của người kinh doanh. D. nghĩa vụ của công dân.
Câu 7: Ông Đ đi xe máy ngược chiều trên đường, đâm vào một người đi đúng đường làm người này bị
thương phải vào bệnh viện điều trị. Ông Đ bị xử phạt vi phạm hành chinh phải bồi thường cho người
bị thương. Ông Đ phải chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây ?
A. Hình sự và hành chính. B. Kỷ luật và dân sự.
C. Hành chính và kỷ luật. D. Hành chính và dân sự.
Câu 8: Hình thức dân chủ với những quy chế, thiết chế để nhân dân bầu ra những người đại diện cho
mình quyết định các công việc chung của cộng đồng, của Nhà nước hình thức dân chủ
A. xã hội chủ nghĩa. B. trực tiếp. C. tập trung. D. gián tiếp.
Câu 9: Đoạt giải quốc gia trong kỳ thi học sinh giỏi, D được tuyển thẳng vào Đại học Quốc gia Thành
phố Hồ Chí Minh. D đã được hưởng quyền nào dưới đây của công dân ?
A. Quyền được phát triển của công dân. B. Quyền ưu tiên lựa chọn nơi học tập.
C. Quyền ưu tiên trong tuyển sinh. D. Quyền học suốt đời.
Câu 10: Mục đích của quyền tố cáo là:
A. Phát hiện, ngăn chặn những việc làm trái pháp luật
B. Khôi phục lại quyền và lợi ích hợp pháp của công dân
C. Bảo vệ quyền lợi của công dân khi bị xâm hại
D. Khôi phục lại nhân phẩm và danh dự, uy tín của công dân
Câu 11: Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, L xin mở cửa hàng bán thuốc tân dược, nhưng bị
quan đăng doanh nghiệp từ chối. Theo em, trong các do dưới đây, do từ chối nào của quan
đăng ký kinh doanh là đúng pháp luật ?
A. L chưa quen kinh doanh thuốc tân dược.
Trang 2/4 - Mã đề thi 132
B. L mới học xong Trung học phổ thông.
C. L chưa nộp thuế.
D. L chưa có chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc tân dược.
Câu 12: Công dân có quyền khiếu nại trong trường hợp nào dưới đây ?
A. Không đồng ý với quyết định kỷ luật của giám đốc cơ quan.
B. Phát hiện người buôn bán động vật quý hiếm.
C. Phát hiện người lấy cắp tài sản của cơ quan.
D. Phát hiện một ổ cờ bạc.
Câu 13: Quyền học tập của công dân bao gồm mấy nội dung?
A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.
Câu 14: Một số cá nhân đã nhờ người thân trong gia đình đi bỏ phiếu hộ khi bầu cử đại biểu Quốc hội
vi phạm đến nguyên tắc nào dưới đây?
A. Bỏ phiếu kín. B. Phổ thông. C. Bình đẳng. D. Trực tiếp.
Câu 15: Đâu không phải là nội dung của quyền học tập?
A. Công dân có quyền học không hạn chế
B. Công dân có quyền học thường xuyên, suốt đời
C. Công dân không được học theo nhu cầu
D. Công dân được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập
Câu 16: Phát hiện thấy một nhóm người đang cưa trộm gỗ trong vườn quốc gia, anh Q đã báo ngay cho
cơ quan kiểm lâm. Anh Q đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền khiếu nại. B. Quyền tố cáo.
C. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. D. Quyền tự do ngôn luận.
Câu 17: Mấy bạn học sinh lớp 12 trao đổi với nhau về học sinh đang học lớp 12 phải đăng nghĩa
vu quận sự hay không. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây ?
A. Công dân nam đủ 18 tuổi trở lên phải đăng ký.
B. Học sinh, sinh viên không phải đăng ký.
C. Học sinh lớp 12 không phải đăng ký.
D. Công dân nam đủ 17 tuổi trở lên phải đăng ký.
Câu 18: Theo quy định của pháp luật bị can được hiểu là người
A. tố cáo B. đưa ra xét xử C. bị khởi tố điều tra D. liên quan
Câu 19: Sau một năm nghiên cứu, anh B kỹ nhà máy đã cải tiến máy móc, rút ngắn quy trình sản
xuất, nâng cao năng suất lao động. Anh B đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân ?
A. Quyền được phát triển. B. Quyền lao động sáng tạo.
C. Quyền sáng tạo. D. Quyền cải tiến máy móc.
Câu 20: học sinh giỏi, H được vào học trường Chuyên của tỉnh. H đã được hưởng quyền nào dưới
đây của công dân ?
A. Quyền học không hạn chế. B. Quyền ưu tiên trong tuyển sinh.
C. Quyền ưu tiên trong lựa chọn nơi học tập. D. Quyền được phát triển của công dân.
Câu 21: Trong những nghĩa vụ dưới đây của người kinh doanh, nghĩa vụ nào là quan trọng nhất thúc đẩy
phát triển kinh tế?
A. Nộp thuế đầy đủ. B. Bảo vệ môi trường.
C. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. D. Bảo vệ tài nguyên.
Câu 22: Pháp luật nước ta khuyến khích tự do sáng tác các phẩm văn học, nghệ thuật có lợi cho đất nước
là nhằm thúc đẩy quyền nào dưới đây của công dân ?
A. Quyền tinh thần. B. Quyền văn hóa.
C. Quyền sáng tạo. D. Quyền được phát triển.
Câu 23: Đặt điều nói xấu người khác là vi phạm quyền
A. bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
B. được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân
C. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân
D. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân
Câu 24: Quyền bầu cử và ứng cử là cơ sở pháp lý quan trọng để
Trang 3/4 - Mã đề thi 132
A. đại biểu của nhân dân chịu sự giám sát của cử tri, dưới sự lãnh đạo của nhà nước.
B. nhân dân thực hiện hình thức dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp.
C. hình thành các quan quyền lực nhà nước từ trung ương đến địa phương.
D. thực hiện cơ ché “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
Câu 25: chế “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” quyền tham gia quản nhà nước
hội của công dân ở phạm vi nào?
A. Cả nước. B. Cấp huyện. C. Cấp tỉnh. D. Cơ sở.
Câu 26: Đánh người gây thương tích là vi phạm quyền
A. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân
B. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân
C. được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân
D. bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
Câu 27: Trường Trung học phổ thông X tổ chức cho học sinh góp ý vào Dự thảo Luật Giáo dục.
nhiều ý kiên đóng góp liên quan đến quyền nghĩa vụ của học sinh, vậy các bạn học sinh đã thực hiện
quyền nào dưới đây của công dân ?
A. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. B. Quyền bày tỏ ý kiến.
C. Quyền được tham gia. D. Quyền tự do ngôn luận.
Câu 28: Hiến pháp 2013 nước ta quy định độ tuổi bầu cử, ứng cử là bao nhiêu?
A. Đủ 18, đủ 21. B. Đủ 19, đủ 22. C. Đủ 20, đủ 22. D. Đủ 18, đủ 20.
Câu 29: Việc làm nào dưới đây là thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và quản lý xã hội của công
dân ?
A. Tham gia tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội.
B. Kiến nghị với Ủy ban nhân dân xã về phát triển sản xuất ở xã mình.
C. Đóng góp tiền ủng hộ nhân dân vùng lũ lụt.
D. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong trường học.
Câu 30: Nhân dân biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu kín tại các hội nghị để quyết định về những vấn
đề liên quan ở địa phương là thực hiện quyền nào dưới đây của công dân ?
A. Quyền tự do ngôn luận. B. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
C. Quyền tự do bày tở ý kiến, nguyện vọng. D. Quyền công khai, minh bạch.
Câu 31: Bắt người trong trường hợp khẩn cấp được phép giữ người trong thời hạn bao lâu?
A. 10 tiếng. B. 12 tiếng. C. 13 tiếng. D. 11 tiếng.
Câu 32: Anh A bất ngờ bị giám đốc nghiệp cho nghỉ việc với do không thỏa đáng. Trong trường
hợp này anh A cần sử dụng đến quyền nào để bảo vệ mình?
A. Bình đẳng trong lao động. B. Khiếu nại.
C. Bãi nhiệm. D. Tố cáo.
Câu 33: Ai có quyền được khiếu nại?
A. Chỉ có cán bộ B. Mọi cá nhân, tổ chức
C. Các tổ chức D. Chỉ có công dân
Câu 34: Thấy trong khu dân cư của mình có lò giết mổ gia cầm gây ô nhiễm môi trường, nhân dân trong
khu dân cư cần lựa chọn cách xử sự nào dưới đây để thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội
trên địa bàn khu dân cư mình ?
A. Yêu cầu lò mổ gia cầm ngừng hoạt động.
B. Đòi lò giết mổ gia cầm bồi thường vì để ô nhiễm.
C. Kiến nghị với Ủy ban nhân dân phường để ngừng hoạt động của cơ sở này.
D. Đe dọa những người làm việc trong lò giết mổ gia cầm.
Câu 35: Khi phát hiện căn cứ để chứng minh một cán bộ hành vi tham nhũng, người dân
thể sử dụng đến một trong những quyền
A. tự do ngôn luận. B. khiếu nại. C. tố cáo. D. khởi kiện ra tòa án.
Câu 36: Trường hợp bắt người khẩn cấp tiến hành khi căn cứ cho rằng người đó đang chuẩn bị thực
hiện tội phạm
A. rất nghiêm trọng. B. nghiêm trọng. C. tội phạm. D. ít nghiêm trọng.
Câu 37: Sau sự cố gây ô nhiễm môi trường, công ty F đã đền cho những người bị thiệt hại lắp đặt
hệ thống xử lý chất thải theo công nghệ tiên tiến. Việc làm này của công ty F là
A. khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường B. ứng phó sự cố môi trường.

Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 12 năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh, nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong khoảng thời gian 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 môn GDCD lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
7 1.420
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn khác lớp 12 Xem thêm