Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2020-2021

Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]doc.com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO MAU
TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN
Đề 134
KIỂM TRA HỌC II NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN LỊCH SỬ LỚP 11
Thời gian 45 phút
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:
Câu 1: Chủ trương giải phóng dân tộc của nhà yêu nước Phan Bội Châu theo
khuynh hướng:
A. đấu tranh ngh trường.
B. bất hợp tác.
C. cải cách.
D. bạo động cách mạng.
Câu 2: Chủ trương của Hội Duy tân đánh đuổi giặc Pháp, giành độc lập, sau đó
thiết lập Việt Nam chính thể:
A. quân chủ chuyên chế.
B. dân chủ đại nghị.
C. cộng hòa dân chủ.
D. quân chủ lập hiến.
Câu 3: Cuộc khởi nghĩa nào không thuộc phong trào Cần Vương ?
A. Hương Khê.
B. Ba Đình.
C. Bãi Sậy.
D. Yên Thế.
Câu 4: hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất
mang tính chất:
A. hội phong kiến.
B. xã hội bản chủ nghĩa.
C. xã hội thuộc địa.
D. hội thuộc địa nửa phong kiến.
Câu 5: Phong trào Cần vương cuối cùng bị thất bại do chủ yếu nào sau đây?
A. Thực dân Pháp còn mạnh, lực lượng chống Pháp quá yếu.
B. Phong trào bùng nổ trong lúc Pháp đã đặt ách thống trị Việt Nam.
C. Thiếu giai cấp tiên tiến lãnh đạo với đường lối đúng đắn.
D. Phong trào diễn ra trên qui còn nhỏ lẻ.
Câu 6: Con đường cứu nước đầu thế kỉ XX Việt Nam :
A. cứu nước theo tưởng phong kiến..
B. cách mạng sản.
C. cách mạng dân chủ sản kiểu cũ.
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]doc.com | Hotline: 024 2242 6188
D. cách mạng dân chủ sản kiểu mới..
Câu 7: Điểm giống nhau về chủ trương giữa Phan Bội Châu Phan Châu Trinh
trong quá trình hoạt động cách mạng của nh là:
A. đều chủ trương thực hiện cải cách dân chủ.
B. đều chủ trương dùng bạo lực ch mạng để đánh đuổi Pháp.
C. đều chủ trương nhờ s giúp đỡ của Trung Quốc.
D. đều noi theo ơng Nhật Bản để tự cường.
Câu 8: Trong các phong trào chống Pháp cuối thế kỷ XIX đầu XX, phong trào o
dài lâu nhất là:
A. khởi nghĩa Bãi Sậy.
B. khởi nghĩa ơng Khê.
C. khởi nghĩa Ba Đình.
D. khởi nghĩa n Thế.
Câu 9: Thực dân Pháp hoàn thành bản cuộc m lược Việt Nam khi nào?
A. Sau khi đánh chiếm kinh thành Huế.
B. Sau khi Hiệp ước Hác-măng Pa-tơ-nốt.
C. Sau khi đánh chiếm Đà Nẵng.
D. Sau khi đánh chiếm Nội lần thứ 2.
Câu 10: Lực ợng nào tham gia đông nhất trong khởi nghĩa nông dân Yên Thế?
A. Nông dân và công nhân.
B. Nông dân.
C. Công nhân.
D. Các dân tộc sống miền núi.
Câu 11: Khác với giai cấp nông n, tầng lớp sản
A. cách mạng triệt để nhất.
B. Hợp tác chặt chẽ với thực dân Pháp.
C. thái độ cách mạng triệt để.
D. không kiên định, d thỏa hiệp.
Câu 12: Nét nổi bật nhất trong chính sách khai thác thuộc địa lần th nhất của thực
dân Pháp là:
A. chính sách cướp đoạt ruộng đất.
B. m mang một số cảng biển để chuyên chở hàng hóa.
C. xây dựng hệ thống giao thông phục vụ khai thác.
D. khai thác mỏ lấy nguyên liệu phục vụ công nghiệp Pháp.
Câu 13: Tầng lớp tiểu sản không bao gồm thành phần nào ới đây?
A. Chủ các hãng buôn.
B. Học sinh, sinh viên.
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]doc.com | Hotline: 024 2242 6188
C. Tiểu thương, tiểu chủ.
D. N báo, nhà giáo.
Câu 14: Nguyên nhân bùng nổ của phong trào Yên Thế:
A. muốn lật đổ ơng triều nhà Nguyễn.
B. căm thù Pháp, chống Pháp để bảo vệ cuộc sống tự do.
C. vì b vua quan phong kiến áp bức nặng nề.
D. muốn giúp vua cứu nước.
Câu 15: Cuộc khởi nghĩa o sau đây đã để lại kinh nghiệm c chiến đồng bằng?
A. Bãi Sậy.
B. Ba Đình.
C. Hương Khê.
D. Yên Thế.
Câu 16: Trong quá trình hoạt động cách mạng, Phan Châu Trinh u lên ch trương
nào sau đây?
A. Cải cách, nâng cao dân trí, dân quyền.
B. Cầu viện Nhật Bản giúp Việt Nam đánh Pháp.
C. Thiết lập quan hệ với Pháp đòi Pháp trao trả độc lập.
D. Tiến hành bạo động cách mạng đánh đuổi thực dân Pháp.
Câu 17: Điểm mới quan trọng nhất về chương trình dạy học của các trường học
theo lối mới trong cuộc vận động Duy tân nước ta vào đầu thế k XX là:
A. bỏ lối học “tầm chương trích cú”.
B. không dạy Tứ thư, Ngũ kinh.
C. dạy chữ Quốc ngữ, dạy thể dục khoa học thường thức.
D. dạy các môn lịch sử, địa lí, khoa học ứng dụng.
Câu 18: Dưới tác động của chương trình khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp,
hội Việt Nam hình thành c lực ợng mới nào?
A. Công nhân, tư sản, tiểu sản.
B. Nông dân, công nhân, tiểu sản.
C. Nông dân, địa ch phong kiến, sản.
D. Nông nhân, sản, tiểu sản.
Câu 19: sao vua Hàm Nghi bị thực dân Pháp bắt?
A. Do Trương Quang Ngọc phản bội.
B. Do Phan Đình Phùng hi sinh.
C. Do Tôn Thất Thuyết sang Trung Quốc cầu viện.
D. Do Cao Thắng hi sinh.
Câu 20: Trước khi Pháp xâm ợc hội Việt Nam hai giai cấp bản:
A. Địa chủ phong kiến nông dân.

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2021

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2020-2021 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập và ôn tập cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2020-2021 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 24 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 45 phút. Đề có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2020-2021, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
1 107
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Lịch Sử Xem thêm