Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 phòng GD&ĐT Cam Lộ, Quảng Trị năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 phòng GD&ĐT Cam Lộ, Quảng Trị năm 2015 - 2016 là tài liệu luyện thi học kỳ 2 lớp 6 rất hiệu quả. Đây cũng là tài liệu tham khảo môn Toán giúp các bạn học sinh lớp 6 ôn tập lại kiến thức, nhằm học tập môn toán tốt hơn, đạt điểm cao trong bài thi giữa kì, thi cuối kì. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 6 phòng GD&ĐT Cam Lộ, Quảng Trị năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 6 phòng GD&ĐT Cam Lộ, Quảng Trị năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 phòng GD&ĐT Phù Yên, Sơn La năm 2015 - 2016

PHÒNG GD& ĐT CAM LỘ

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
Năm học: 2015 - 2016
Môn: TOÁN 6
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: (2 điểm) Cho các phân số:

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6

a) Rút gọn A và B.

b) So sánh A và B.

Câu 2: (2,5 điểm) Tính giá trị của các biểu thức sau:
Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6

Câu 3: Tìm x, biết. (2 điểm).

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6

Câu 4: (1,5 điểm) Lớp 6A có 40 học sinh. Điểm kiểm tra Toán gồm 4 loại: giỏi, khá, trung bình và yếu. Trong đó số bài đạt điểm giỏi chiếm 1/5 tổng số bài, số bài đạt điểm khá chiếm 3/2 số bài đạt điểm giỏi, số bài đạt điểm yếu chiếm 1/4 số bài còn lại.

a) Tính số bài kiểm tra mỗi loại của lớp 6A.

b) Tính tỉ số phần trăm học sinh đạt điểm giỏi so với học sinh cả lớp.

Câu 5: (2 điểm) Cho góc bẹt xOy, vẽ tia Oz sao cho ∠yOz = 50o.

a) Tính ∠xOz.

b) Vẽ tia Om là tia phân giác của ∠yOz, tia On là tia phân giác của ∠xOz. Chứng tỏ ∠mOn là góc vuông.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6

Câu 1:

a)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6

b)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6

Câu 2:

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6

Câu 3:

a)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6

b)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6

Câu 4:

Số học sinh giỏi: 40.1./5 = 8 (hs)

Số học sinh khá: 8.3/2 = 12 (hs)

Số học sinh yếu: [40-(12+8)].1/4= 5 (hs)

Số học sinh trung bình là: 40-(12+8+5) =15 (hs)

Tỉ số phần trăm học sinh giỏi so với học sinh cả lớp

(8.100%)/40% = 20%

Câu 5:

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6

a) Vì ∠xOz và ∠yOz là hai góc kề bù => ∠xOz + ∠yOz = 180o

=> ∠xOz + 50o = 180o

=> ∠xOz = 180o - 50o

=> ∠xOz = 130o

b) Vì Om là tia phân giác của ∠yOz => ∠O1 = 1/2 ∠yOz = 1/2. 50o = 25o

Vì On là tia phân giác của ∠xOz => ∠O2 = 1/2 ∠xOz = 1/2.130o = 65o

Vì tia Oz nằm giữa hai tia Om và On nên:

∠mOn = ∠O1 + ∠O2 = 25o + 65o = 90o => ∠mOn là góc vuông

Đánh giá bài viết
15 7.057
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán Xem thêm