Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 trường THCS Liên Châu, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 trường THCS Liên Châu, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017. Đề thi bám sát theo chương trình SGK Toán lớp 8 học kì 2, chính vì vậy những học sinh nắm chắc kiến thức cơ bản trong SGK là có thể làm được bài và đạt được điểm khá trở lên.

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 phòng GD&ĐT Tam Đảo, Vĩnh Phúc năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8 trường PTDTBT THCS Tà Hộc, Mai Sơn năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8

I. Phần trắc nghiệm khách quan (2,0 điểm)

Câu

Đáp án đúng

Điểm

Câu 1

B

0,5

Câu 2

C

0,5

Câu 3

A

0,5

Câu 4

D

0,5

II. Phần tự luận (8,0 điểm)

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 8

Đánh giá bài viết
24 7.017
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán Xem thêm