Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021

Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
     
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
      
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2020 - 2021
Môn: Vật 11
Thời gian làm bài: 45 phút;
đề thi 132
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
       
I. Trắc nghiệm khách quan (7 điểm):
Câu 1:                    
              
A.   B.   C.   D. 
Câu 2:          
  
A.     B.   C.      D.   
Câu 3:          
A.     B.     
C.          D.     
Câu 4:       đúng           
A.        B.        
C.        D.       
Câu 5:           
     
  
  
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 6:         
          
         

       

 
       
A. 

 B. 

 C. 

 D. 


Câu 7:                  
A.  B.  C.  D. 
Câu 8:               
A.    B.    C.   D.    
Câu 9:             
A.         B.        
C.         D.        
Câu 10:   
          
A.  B.  C.

D.

Câu 11:                      
                      
             
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
     
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
A.

N
B I
l
B.

N
B I
l
C.

l
B I
N
D.

N
B I
l
.
Câu 12:                
A.      B.     
C.        D.    
Câu 13:                      

A. 

B. 

C. 
D. 

Câu 14:     
A.   B.   C.     
 D.  
Câu 15:               
A.
f
Đ
G
B.


C.
21
ff
§
G
D.
2
1
f
f
G
Câu 16:         
    
      
     
A.

 

B.

 

C.

 

D.

 

Câu 17:           
A.     B.         
C.    D.   
Câu 18:                     
A.

B.

C.

D.

Câu 19:                     
      
A.   B.  C.   D.  
Câu 20:          
A.        B.           
C.        D.       
Câu 21:         

           

t sD =
                  
A.   B.  C.   D.  
Câu 22:          
A.
qvBf
B.
vBqf
C.
vBqf
D.
vBqf
Câu 23:              
A.     B.        
C.       D.    
Câu 24:          
A.            
B.         
C.               
D.            
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
     
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]oc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 25:                  
A.         B.      
C.       D.         
Câu 26:                   
A.       B.      
C.         D.        
Câu 27:               
A.  B.  C.   D. 
Câu 28:             vuông góc       
            
A.   B.   C.   D. 
II. Phần tự luận( 3 điểm):
Câu 1 (1 điểm).             
    
                    


                       
    
Câu 2 (1 điểm).                   
i

   
r
      
              
           
     
Câu 3 (0,5 điểm).                     
                          
          
Câu 4 (0,5 điểm).                  
                          
 
                 

  
      

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2021

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua đây bạn đọc có thêm tài liệu để học tập và ôn tập cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 28 câu hỏi trắc nghiệm và 4 câu tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 45 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm 2020-2021. VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, thi thpt Quốc gia môn Vật Lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11.

Đánh giá bài viết
1 230
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Vật Lý Xem thêm