Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2020-2021

Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang 1/3 - đề 001
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD & ĐT MAU
TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN
KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN VẬT LÝ 11
Thời gian làm bài : 45 phút;
(Đề 2 trang)
đề 001
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ độ tụ D = + 5 (đp)
ch thấu kính một khoảng 10 (cm). Ảnh A’B của AB qua thấu kính là:
A. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 (cm).
B. ảnh thật, nằm sau thấu kính, cách thấu kính một đoạn 60 (cm).
C. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính một đoạn 60 (cm).
D. ảnh ảo, nằm trước thấu kính, cách thấu kính một đoạn 20 (cm).
Câu 2: Khi một chùm tia sáng phản xạ toàn phần tại mặt phân ch giữa hai môi trường thì
A. ờng độ sáng của chùm phản xạ bằng cường độ sáng của chùm tới.
B. ờng độ sáng của chùm khúc xạ bị triệt tiêu.
C. ờng độ sáng của chùm phản xạ bị triệt tiêu.
D. ờng độ sáng của chùm khúc xạ bằng cường độ sáng của chùm tới.
Câu 3: Khi ánh ng đi từ ớc (n = 4/3) sang không khí, góc giới hạn phản xạ toàn phần có giá
trị :
A. i
gh
= 48
0
35’. B. i
gh
= 41
0
48’. C. i
gh
= 62
0
44’. D. i
gh
= 38
0
26’.
Câu 4: Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường chiết suất n, sao cho tia
phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Khi đó góc tới i được tính theo công thức
A. sini = n B. sini = 1/n C. tani = n D. tani = 1/n
Câu 5: Đối với thấu kính phân kì, nhận xét nào sau đây về tính chất ảnh của vật thật đúng?
A. Vật thật thể cho ảnh thật hoặc ảnh ảo tuỳ thuộc vào vị trí của vật.
B. Vật thật luôn cho ảnh o, cùng chiều nh n vật.
C. Vật thật luôn cho ảnh thật, ngược chiều nhỏ hơn vật.
D. Vật thật luôn cho ảnh thật, cùng chiều và lớn hơn vật.
Câu 6: Nhận xét nào sau đây đúng?
A. Với thấu kính hội tụ, vật thật luôn cho ảnh thật.
B. Với thấu kính hội tụ, vật thật luôn cho ảnh lớn hơn vật.
C. Với thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh lớn n vật.
D. Với thấu kính phân kì, vật thật luôn cho ảnh ảo.
Câu 7: Tia sáng đi từ thuỷ tinh (n
1
= 1,5) đến mặt phân cách với nước (n
2
= 4/3). Điều kiện của
góc tới i để không tia khúc xạ trong nước là:
A. i < 48
0
35’. B. i < 62
0
44’. C. i < 41
0
48’. D. i 62
0
44’.
Câu 8: Thấu kính độ tụ D = 4 (đp), đó là:
A. thấu kính hội tụ tiêu cự f = + 4 (cm).
B. thấu kính phân tiêu cự f = - 4 (cm).
C. thấu kính phân tiêu cự f = - 25 (cm).
D. thấu kính hội tụ tiêu cự f = + 25 (cm).
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang 2/3 - đề 001
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 9: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của thấu kính, cách thấu kính một khoảng 10
(cm), qua thấu kính cho ảnh A’B’ cùng chiều cao gấp 3 lần AB. Tiêu cự của thấu kính là:
A. f = -30 (cm). B. f = 15 (cm). C. f = 30 (cm). D. f = -15 (cm).
Câu 10: Một ống dây dài 50 (cm), diện tích tiết diện ngang của ống 10 (cm
2
) gồm 1000 vòng
dây. Hệ số tự cảm của ng y là:
A. 0,251 (H). B. 2,51 (mH). C. 6,28.10
-2
(H). D. 2,51.10
-2
(mH).
Câu 11: Đơn vị của từ thông
A. Vêbe (Wb). B. Ampe (A). C. Tesla (T). D. Vôn (V).
Câu 12: Với một tia sáng đơn sắc, chiết suất tuyệt đối của nước n
1
, của thuỷ tinh n
2
. Chiết
suất tỉ đối khi tia sáng đó truyền từ ớc sang thu tinh là:
A. n
21
= n
2
n
1
B. n
21
= n
2
/n
1
C. n
21
= n
1
/n
2
D. n
12
= n
1
n
2
Câu 13: nh của một vật qua thấu kính hội tụ
A. luôn nhỏ hơn vật. B. th lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật
C. luôn lớn hơn vật. D. luôn cùng chiều với vật.
Câu 14: Tại tâm của một dòng điện tròn ờng độ 5 (A) cảm ứng từ đo được 31,4.10
-6
(T).
Đường kính của dòng điện đó là:
A. 10 (cm) B. 26 (cm) C. 22 (cm) D. 20 (cm)
Câu 15: Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với
A. các điện tích đứng yên. B. các điện tích chuyển động.
C. nam châm đứng yên. D. nam châm chuyển động.
Câu 16: Lăng kính được cấu tạo bằng khối chất trong suốt, đồng chất, thường dạng hình lăng
trụ. Tiết diện thẳng của lăng kính hình :
A. tam giác B. chữ nhật C. tròn D. elip
Câu 17: Một tia sáng đi t ớc (n
1
= 4/3) vào thủy tinh (n
2
= 1,5) với góc tới 35
0
. Góc khúc
xạ của tia sáng
A.
40,2
o
B.
25,4
o
C.
30,6
o
D.
45,0
o
Câu 18: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Góc giới hạn phản xạ toàn phần được c định bằng tỉ số giữa chiết suất của môi trường
kém chiết quang với i trường chiết quang hơn.
B. Phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới lớn n góc giới hạn phản xạ toàn phần i
gh
.
C. Phản xạ toàn phần chỉ xảy ra khi ánh sáng đi từ môi trường chiết quang sang môi trường
kém chết quang hơn.
D. Khi phản xạ toàn phần thì toàn bộ ánh sáng phản xạ trở lại môi trường ban đầu chứa
chùm tia sáng tới.
II. PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1: Một thấu nh hội tụ tiêu cự 20cm, vật thật AB = 3cm đặt trên trục chính của thấu kính
vuông góc với trục chính, cách thấu kính 45cm.
a/ c định vị trí, tính chất độ lớn ảnh A
1
B
1
của AB qua thấu nh. Vẽ hình.
b/ Gi thấu kính cố định, di chuyển vật AB. Vật sáng cho ảnh lớn hơn vật ch vật 80cm.
Xác định v trí của vật, vị trí độ phóng đại của ảnh.
Thư vin Đ thi - Trc nghim - Tài liu hc tp min phí
Trang 3/3 - đề 001
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected]vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
O
------ HẾT ------
Mời bạn đọc cùng tham khảo https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop11

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2021

Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2020-2021 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập và ôn tập cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2020-2021 để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 18 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu tự luận. Thí sinh làm bài trong thời gian 45 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm 2020-2021. VnDoc mời các bạn tham khảo tài liệu đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, thi thpt Quốc gia môn Vật Lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11.

Đánh giá bài viết
1 23
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Vật Lý Xem thêm