Đề thi học kì 2 Toán 8 phòng GD&ĐT Ý Yên, Nam Định năm 2022 - 2023

PHÒNG GIÁO DỤC V ĐO TẠO
HUYỆN Ý YÊN
Mã đề: 801
ĐỀ KHẢO SÁT CHT LƯNG HỌC KỲ II
NĂM HC 2022 2023
Môn: Toán lp 8
(Thời gian làm bài: 90 phút)
Đề khảo sát gồm 02 trang.
Họ và tên học sinh:………………………………………
Số báo danh:………….……………………..…………….
Phần I. Trắc nghiệm (4,0 điểm).
Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm.
Câu 1: Điều kiện xác định của biểu thức
5
1x
A.
1x
. B.
1x
. C.
1x−
. D.
1x
.
Câu 2: Cho
. Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A.
ab=
. B.
ab
. C.
ab
. D.
ab
.
Câu 3: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM, biết AB = 6cm; AC = 8cm.
Độ dài đường trung tuyến AM bằng
A. 5 cm. B. 10 cm. C. 7 cm. D. 14 cm.
Câu 4: Nếu cạnh của một hình vuông giảm đi 20% độ dài thì diện tích hình vuông đó sẽ
giảm đi bao nhiêu phần trăm so với diện tích ban đầu ?
A. 40%. B. 20%. C. 36%. D. 64%.
Câu 5: Một hình chữ nhật chiều rộng m chiều dài 10 m, diện tích
2
75m
. Chu vi
của hình chữ nhật đó là
A. 80m. B. 20m. C. 40m. D. 10m.
Câu 6: Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác MNP theo tỉ số đồng dạng k = 3. Biết
chu vi tam giác ABC 24cm. Khi đó chu vi tam giác MNP
A. 72 cm. B. 24 cm. C. 6 cm. D. 8 cm.
Câu 7: Một hình lập phương cạnh 9 cm tdiện tích toàn phần của hình lập phương
đó bằng
A. 324 cm
2
. B. 486 cm
2
. C. 729 cm
2
. D. 81 cm
2
.
Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình
2 6 0x +
A.
|3xx
. B.
|3xx−
. C.
|3xx−
. D.
|3xx
.
Câu 9: Cho hình lăng trụ đứng đáy tam giác vuông hai cạnh góc vuông 5cm và
12cm, chiều cao của lăng trụ là 15cm. Thể tích của lăng trụ đó là
A. 450 cm
3
. B. 900 cm
2
. C. 900 cm
3
. D. 225 cm
3
.
Câu 10: Số nguyên x lớn nhất thỏa mãn bất phương trình:
2 7 5xx−
A. 2. B. 1. C. 3. D. 3.
Câu 11: Số nghiệm của phương trình
9 3 0x−=
A. 1. B. 2. C. 3. D. 0.
ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu 12: Phương trình
3 5 0xm−=
có nghiệm
0x =
khi và chỉ khi
A.
2m =
. B.
0m =
. C.
2m =−
. D.
3m =−
.
Câu 13: Phương trình
2 1 9x+=
có tập nghiệm là
A.
4
. B.
5; 4
. C.
4; 4
. D.
5; 4
.
Câu 14: Hình vẽ bên biểu diễn tập nghiệm
của bất phương trình nào dưới đây?
A.
2 5 15x
. B.
2 1 11x −
C.
–2 1 11x +
. D.
2 5 15x −
.
Câu 15: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng ?
A. Tỉ số đồng dạng của hai tam giác bằng tỉ số hai đường cao tương ứng.
B. Hai tam giác bằng nhau thì luôn đồng dạng.
C. Tỉ số đồng dạng của hai tam giác bằng tỉ số hai đường phân giác tương ứng.
D. Hai tam giác vuông thì luôn đồng dạng với nhau.
Câu 16: Giá trị
1x =−
là nghiệm của bất phương trình nào sau đây ?
A.
5 4 1xx+
. B.
6 5xx
C.
2 2 4x x x
. D.
3 3 9x +
.
Phần II. Tự luận (6,0 điểm).
Câu 1. (2,0 điểm) Giải các phương trình sau:
1)
( )( )
2 3 3 9 0xx + =
.
2)
2
2 3 2( 11)
2 2 x 4
xx
xx
−−
−=
+
.
Câu 2. (1,0 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình:
Cách đây 10 m, tuổi của bố gấp ba lần tuổi con. Sau đây 5 m, tuổi của con
bằng một nửa tuổi của bố. Tính tuổi bố và tuổi con hiện nay?
Câu 3. (2,5 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD. Vẽ AH vuông góc với đường chéo BD tại H.
1) Chứng minh:
AHB đồng dạng
BCDAB.BC = AH.BD .
2) Chứng minh
2
=.DH BHAH
.
3) Gọi I K lần lượt trung điểm của DH AH. Qua I vẽ đường thẳng vuông
góc với AI, cắt BC tại M. Chứng minh M trung điểm của BC.
Câu 4. (0,5 điểm) Cho a, b, c độ dài ba cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng:
a b c
+ + 3
b+c a a +c b a +b c
.
----------HẾT------------

Đề thi học kì 2 Toán 8 Phòng GD&ĐT Ý Yên, Nam Định 2023

VnDoc xin giới thiệu Đề thi học kì 2 Toán 8 Phòng GD&ĐT Ý Yên, Nam Định năm 2022 - 2023. Đề thi Toán học kì 2 lớp 8 bao gồm cả trắc nghiệm và tự luận cho các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị tốt cho kì thi đề thi Toán 8 học kì 2 sắp tới. Đề thi có đáp án kèm theo cho các bạn so sánh đối chiếu sau khi làm xong. Sau đây mời các bạn tải về tham khảo.

Để chuẩn bị cho kì thi học kì 2 lớp 8 sắp tới, các em học sinh cần ôn tập theo đề cương, bên cạnh đó cần thực hành luyện đề để làm quen với nhiều dạng đề khác nhau cũng như nắm được cấu trúc đề thi. Chuyên mục Đề thi học kì 2 lớp 8Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán trên VnDoc tổng hợp đề thi của tất cả các môn, là tài liệu phong phú và hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề. Đây cũng là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề. Mời thầy cô và các em tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 280
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán

    Xem thêm