Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017 có đáp án

Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 11 có đáp án

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài tập Tiếng Anh nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới tốt hơn. Hãy cùng tham khảo Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017 có đáp án.

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Nguyễn Trãi, Thái Bình năm học 2016 - 2017 có đáp án

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 11 trường THPT Nguyễn Du, TP Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017 có đáp án

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 có đáp án

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Chuyên Bắc Kạn năm học 2016 - 2017 có đáp án

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017 có đáp án

Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng

Đáp án Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 11

I. LISTENING (0. 25p x 8 = 2. 0p)

Part 1.

1. B

2. A

3. D

4. C

Part 2

1. population

2. number

3. disease

4. look after

II. LANGUAGE USE (0. 25 x 12 = 3. 0p)

Part 1.

1. C

2. B

Part 2.

1. A

2. B

3. A

4. C

5. A

6. A

7. D

8. B

9. D

10. A

III. READING (0. 25 x 10 = 2. 5p)

Part 1.

1. B

2. C

3. B

4. A

5. D

Part 2

1. A

2. B

3. D

4. A

5. D

IV. WRITING

Part 1 (0. 25 x 2 = 0. 5p)

1. Mr Donald Trump has been voted as the president of the USA (by American people)

2. He told me (that) if he had enough money, he would buy Jane a car.

Part 2:

Form and appearance: 0. 25 vocabulary and spelling: 0. 25

Content and task fulfillment: 1 (no. of words, name and time, purpose, activities)

Grammar: 0. 25 coherence, connectors: 0. 25

Đánh giá bài viết
1 2.366
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm