Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2012 - 2013 môn Toán khối 9 Sở GD&ĐT Long An

Giới thiệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
LONG AN

(Đề thi chính thức)

KỲ THI CHỌN HSG GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
NĂM HỌC 2012-2013
MÔN: TOÁN - KHỐI 9

(Thời gian làm bài 60 phút không kể thời gian giao đề)
Ngày thi: 27/01/2013

Chú ý:

+ Tất cả các kết quả (nếu không giải thích gì thêm) lấy giá trị gần đúng 5 chữ số thập phân không làm tròn.

+ Mỗi câu làm đúng học sinh được 1 điểm.

Bài 1:

Cho: Đề thi học sinh giỏi Toán khối 9

Tìm α (làm tròn đến phút).

Bài 2:

Tính Đề thi học sinh giỏi Toán khối 9

Bài 3:

Tính Đề thi học sinh giỏi Toán khối 9

Bài 4:

Tìm các cặp số nguyên dương nghiệm đúng phương trình: Đề thi học sinh giỏi Toán khối 9

Bài 5:

Tìm chữ số tận cùng của tổng B = 21 + 35 + 49 + …+ 20138045.

Bài 6:

Cho một hình thoi có cạnh bằng 24,13 cm, khoảng cách giữa 2 cạnh là 12,25cm.

a) Tính các góc của hình thoi (làm tròn đến độ).

b) Tính diện tích hình tròn (O) nội tiếp hình thoi.

Bài 7:

Cho 2 đồ thị của hàm số Đề thi học sinh giỏi Toán khối 9. Gọi A là giao điểm của 2 đồ thị, B và C theo thứ tự là giao điểm của đồ thị (1) và (2) với trục hoành.

a) Tính diện tích tam giác ABC ;

b) Viết phương trình đường phân giác của góc BAC.

Bài 8:

Tứ giác ABCD có O là giao điểm hai đường chéo. AB=6cm; OA=8cm; OB=4cm; OD=6cm. Tính độ dài AD.

Bài 9:

Từ điểm P nằm ngoài đường tròn (O; R) kẻ 2 tiếp tuyến PA, PB với đường tròn (A, B là các tiếp điểm). Gọi H là chân đường vuông góc hạ từ A đến đường kính BC. Giả sử PO = d, hãy tính AH biết R = 0,67cm; d = 1,36cm.

Bài 10:

Cho dãy số u2= 4; u3 = 12; u4 = 23; u5 = 37; u6 = 54;….; un+2 = aun+1 + bun + c.

a) Tìm các hệ số a, b ,c ;

b) Tính các giá trị u1; u20.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2012 - 2013 môn Toán khối 9 để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook