Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 Phòng GD&ĐT Lâm Thao, Phú Thọ năm học 2016 - 2017

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6

Nhằm mục đích tiết kiệm hơn cho các bạn học sinh trong kì ôn luyện học sinh giỏi, thư viện đề thi VnDoc xin chia sẻ đến các em học sinh: Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 Phòng GD&ĐT Lâm Thao, Phú Thọ năm học 2016 - 2017. Các bạn có thể tải miễn phí đề thi này để làm tư liệu ôn tập thật hiệu quả.

Tuyển tập đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 (có đáp án)

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 trường THCS Quỳnh Giang, Nghệ An năm 2015 - 2016

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 Phòng GD&ĐT Tư Nghĩa, Quảng Ngãi năm học 2016 - 2017

Phòng GD&ĐT Lâm Thao ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
Môn Toán - Lớp 6. Năm học 2016 – 2017
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6,0 điểm)

Câu 1- Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị.

A. 30 B. 40 C. 45 D. 55

Câu 2- Tổng của hai số tự nhiên là 102. Nếu thêm chữ số 0 vào bên phải số bé rồi cộng với số lớn ta được tổng mới là 417. Khi đó số lớn là:

A. 43 B. 54 C. 60 D. 67

Câu 3- Kết quả của phép tính 1 - 2 + 3 - 4 + 5 – 6 + ... + 99 – 100 là:

A. 50 B. – 50 C. – 100 D 0

Câu 4- Tập hợp các số nguyên n để (n + 3)Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6(n + 1) là:

A. {0; 1; -2; -3} B. {0; 1} C. {-2; -3} D. {1; 2; -1; -2}

Câu 5- Cho 7 ô liên tiếp sau:

-13

a

-27

Biết rằng tổng ba ô liên tiếp bất kỳ luôn bằng 0. Khi đó giá trị của a là:

A. – 13 B. – 27 C. 13 D. 27

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6

Câu 8- Trên đường thẳng a lấy 3 điểm M, N, P sao cho: MN = 2cm, NP = 5cm. Khi đó độ dài đoạn thẳng MP bằng:

A. 3cm B. 7cm C. 3cm hoặc 7cm D. 3,5cm

Câu 9- Cho 100 điểm trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Cứ qua 2 điểm vẽ một đường thẳng. Số đường thẳng vẽ được là:

A. 200 B. 4950 C. 5680 D. 9900

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6

A. 200 B. 400 C. 500 D. 600

Câu 12- Có 9 miếng bánh chưng cần rán vàng cả hai mặt. Thời gian rán mỗi mặt cần 3 phút. Nếu dùng một chiếc chảo mỗi lần chỉ rán được nhiều nhất 6 miếng thì cần thời gian ít nhất là bao lâu để rán xong 9 miếng bánh chưng đó.

A. 9 phút B. 12 phút C. 18 phút D. 27 phút

II. PHẦN TỰ LUẬN (14,0 điểm)

Câu 1- (4,0 điểm)

a) Cho biết a + 4b chia hết cho 13 (a, b € N). Chứng minh rằng 10a + b chia hết cho 13.

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6

Câu 2- (4,0 điểm)

a) Cho M = (– a + b) – (b + c – a) + (c – a).

Trong đó b, c € Z còn a là một số nguyên âm

Chứng minh rằng biểu thức M luôn luôn dương.

b) Tìm tất cả các cặp số nguyên sao cho tổng của chúng bằng tích của chúng.

Câu 3- (4,0 điểm) Cho đoạn thẳng AB; điểm O thuộc tia đối của tia AB. Gọi M, N thứ tự là trung điểm của OA, OB.

a. Chứng tỏ rằng OA < OB.

b. Trong ba điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

c. Chứng tỏ rằng độ dài đoạn thẳng MN không phụ thuộc vào vị trí của điểm O (O thuộc tia đối của tia AB).

Câu 4- (2,0 điểm) Tính giá trị biểu thức sau:

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6

Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (6,0 điểm)

(Thời gian làm bài 30 phút gồm 12 câu, tổng 6 điểm, mỗi câu 0,5 điểm. Mỗi câu có 4 phương án trả lời và có ít nhất một phương án đúng).

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ĐA

C

D

B

A

B

C

D

C

B

A

D

A

II. PHẦN TỰ LUẬN (14,0 điểm)

(Thời gian làm bài 60 phút gồm 4 câu, tổng 14 điểm)

Đáp án đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6

Đánh giá bài viết
10 5.908
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 6 Xem thêm