Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa học năm 2013 - 2014 trường THCS Vĩnh Tuy, Hà Giang

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa học

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa học năm 2013 - 2014 trường THCS Vĩnh Tuy, Hà Giang được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải có đáp án đi kèm. Đây là đề kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm dành cho học sinh mới lên lớp 9. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi khảo sát đầu năm Lớp 9 tỉnh Đăk Lăk môn Hóa học

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 huyện Bình Giang năm 2013 - 2014

PHÒNG GD&ĐT BẮC QUANG
TRƯỜNG THCS VĨNH TUY

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
ĐẦU NĂM 2013 - 2014

I. Phần trắc nghiệm (2,0 điểm).

Khoanh tròn vào phương án đúng trong các câu sau:

Câu 1: (0,5 điểm) Dãy chất nào toàn là oxit trong các dãy chất sau:

A. CaO, SO2, P2O5

B. HCl, H2SO4, HNO3

C. NaOH, Ca(OH)2, Al(OH)3

Câu 2: (0,5 điểm) Dãy chất nào toàn là các axit trong các dãy chất sau:

A. NaCl, CaCl2, AlCl3

B. CaO, CO2, Fe2O3

C. HCl, H2SO4, HNO3

Câu 3: (1 điểm) Cho biết những cặp chất nào sau đây phản ứng được với nhau, đánh dấu X vào cột cho phù hợp

Cặp chất phản ứng

Có phản ứng

Không có phản ứng

CuO + H2O

HCl + CO2

CaO + H2O

SO2 + Na2O

II. Phần tự luận (8,0 điểm).

Câu 4: (2 điểm) Có 3 dung dịch không màu đựng trong các lọ mất nhãn riêng biệt NaOH, H2SO4, CuSO4. Bằng phương pháp hóa học hãy trình bày cách nhận biết 3 dung dịch trên (Viết PTHH nếu có)

Câu 5 (2,5 điểm) Nêu TCHH của oxit axit và oxit bazơ, viết PTHH minh họa cho từng tính chất?

Câu 6: (3,5 điểm) Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp 2 kim loại Fe và Cu trong 200ml dung dịch HCl. Sau phản ứng thấy thoát ra 3,36 lít khí ở đktc, lọc phần dung dịch thấy còn 3,2 g chất rắn không tan.

a. Viết PTHH

b. Tính nồng độ mol của dung dịch HCl đã phản ứng.

c. Tính khối lượng hỗn hợp ban đầu.

(Biết Cu không phản ứng với HCl)

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 môn Hóa học

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: A Câu 2: C

(Mỗi đáp án đúng được 0,5 đ)

Câu 3:

Cặp chất phản ứng

Có phản ứng

Không có phản ứng

CuO + H2O

X

HCl + CO2

X

CaO + H2O

X

SO2 + Na2O

X

(Mỗi đáp án đúng được 0,25 đ)

Phần II: Tự luận

Câu 4:

 • Trích mẫu thử 3 lọ mất nhãn làm nhiều phần. (0,5đ)
 • Cho quỳ tím vào cả 3 lọ mất nhãn
  • Quỳ tím chuyển sang màu đỏ: H2SO4 (0,5đ)
  • Quỳ tím không đổi màu: CuSO4 (0,5đ)
  • Quỳ tím chuyển sang màu xanh: NaOH (0,5đ)

Câu 5:

Mỗi tính chất, viết PTHH đúng được 0,5 điểm

Câu 6:

a. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (0,5đ)

b. nH2 = V/22,4 = 3,36/22,4 = 0,15 (mol) (0,25đ)

Theo PTHH:

nHCl = 2nH2 = 0,15 x 2 = 0,3 (mol) (0,5đ)

CM (HCl) = n/V(l) = 0,3/0,2 = 1,5 M (0,5đ)

c. Chất rắn không tan Cu: mCu = 3,2(g) (0,25đ)

Theo PTHH:

 • nFe = nH = 0,15 (mol) (0,5đ)
 • mFe = 0,15 56 = 8,4(g) (0,5đ)
 • mhh = mCu + mFe = 3,2 + 8,4 = 11,6 (g) (0,5đ)
Đánh giá bài viết
25 6.933
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 9 Xem thêm