Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán 9 năm học 2020 - 2021 - Đề số 1

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán 9 năm học 2020 - 2021 - Đề số 1 do VnDoc biên soạn kèm hướng dẫn chi tiết giúp các bạn học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết của học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Tham khảo thêm: Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán 9 năm học 2020 - 2021 - Đề số 2

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 9, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 9 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 9. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

A. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán 9 – Đề số 1

Bài 1 (2 điểm): Giải các phương trình sau:

a, 4x - 7 = 0b, \left| {3x + 4} \right| = 2x + 7
c, \left| {5x + 3} \right| = 10d, \frac{{2x + 5}}{{4x + 6}} = \frac{{7x - 8}}{{2x + 3}}

Bài 2 (2 điểm): Giải các bất phương trình sau và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a, 12x + 3 > 15

b, \frac{{3x - 2}}{4} \le \frac{{4x + 7}}{6}

Bài 3 (2 điểm): Cho biểu thức: A = \left( {\frac{{x + 1}}{{{x^3} - 1}} - \frac{1}{{x - 1}}} \right).\left( {\frac{{x + 2}}{{x - 1}} - \frac{1}{x}} \right)

a, Rút gọn biểu thức

b, Tính giá trị của biểu thức A tại x = 2

Bài 4 (1 điểm): Giải bài toán bằng cách lập phương trình:

Một đội công nhân được phân công trồng 480 cây xanh, mỗi công nhận trồng số cây bằng nhau. Trên thực tế, có 8 công nhân được điều đi làm công việc khác nên mỗi công nhân phải trồng thêm 3 cây nữa mới xong. Tính số công nhân ban đầu của đội đó.

Bài 5 (3 điểm): Cho tam giác ABC cân tại A. M và N lần lượt là trung điểm của BC và AC. Đường thẳng MN cắt đường thẳng song song với BC kẻ từ A tại D.

a, Chứng minh tứ giác ABMD là hình bình hành

b, So sánh MD với AC

c, Tứ giác ADCM là hình gì? Vì sao?

B. Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán 9

Bài 1:

a, S = \left\{ {\frac{7}{4}} \right\}

b, S = \left\{ {\frac{{ - 11}}{5};3} \right\}

c, S = \left\{ {\frac{{ - 13}}{5};\frac{7}{5}} \right\}

d, S = \left\{ {\frac{{21}}{{12}}} \right\}

Bài 2:

a, x > 1

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán 9 năm học 2020 - 2021 - Đề số 1

b, x \le 20

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán 9 năm học 2020 - 2021 - Đề số 1

Bài 3:

a, Điều kiện: x \ne 0;x \ne 1

A = \left( {\frac{{x + 1}}{{{x^3} - 1}} - \frac{1}{{x - 1}}} \right).\left( {\frac{{x + 2}}{{x - 1}} - \frac{1}{x}} \right)

= \left[ {\frac{{x + 1}}{{\left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} + x + 1} \right)}} - \frac{1}{{x - 1}}} \right].\left[ {\frac{{x\left( {x + 2} \right)}}{{x\left( {x - 1} \right)}} - \frac{{\left( {x - 1} \right)}}{{x\left( {x - 1} \right)}}} \right]

= \frac{{x + 1 - \left( {{x^2} + x + 1} \right)}}{{\left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} + x + 1} \right)}}.\frac{{{x^2} + 2x - x + 1}}{{x\left( {x - 1} \right)}}

= \frac{{x + 1 - {x^2} - x - 1}}{{\left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} + x + 1} \right)}}.\frac{{{x^2} + x + 1}}{{x\left( {x - 1} \right)}}

= \frac{{ - {x^2}}}{{\left( {x - 1} \right)\left( {{x^2} + x + 1} \right)}}.\frac{{{x^2} + x + 1}}{{x\left( {x - 1} \right)}}

= \frac{{ - x}}{{{{\left( {x - 1} \right)}^2}}} = \frac{{ - x}}{{{x^2} - 2x + 1}}

b, Với x = 2 thì A = \frac{{ - 2}}{{{{\left( { - 2 - 1} \right)}^2}}} = \frac{{ - 2}}{{{3^2}}} = \frac{{ - 2}}{9}

Bài 4:

Gọi số công nhân ban đầu của đội là x (x là số tự nhiên, x > 8, người)

Số cây mà mỗi công nhân dự định trồng là: \frac{{480}}{x}(cây)

Số công nhân thực tế được phân công trồng cây là x – 8 (người)

Số cây thực tế mà mỗi công nhân phải trồng là: \frac{{480}}{{x - 8}}(cây)

Vì trên thực tế mỗi công nhân phải trồng thêm 3 cây nữa mới hoàn thành công việc nên ta có phương trình:

\frac{{480}}{{x - 8}} - \frac{{480}}{x} = 3

Giải phương trình suy ra được \left[ \begin{array}{l}
x =  - 32(L)\\
x = 40(tm)
\end{array} \right.

Vậy số công nhân ban đầu của đội là 40 người

Bài 5:

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán 9 năm học 2020 - 2021 - Đề số 1

a, + Xét tam giác ABC có:

M là trung điểm của BC (gt)

N là trung điểm của AC (gt)

Suy ra MN là đường trung bình của tam giác ABC \RightarrowMN // AB (t/c)

+ Xét tứ giác ABMD có:

MN // AB (cmt)

AD // BM (cmt)

Suy ra tứ giác ABMD là hình bình hành (dhnb)

b, + Có ABMD là hình bình hành (cmt)

Suy ra AB = MD (t/c) (1)

+ Tam giác ABC cân tại A (gt) \RightarrowAB = AC (t/c) (2)

+ Từ (1) và (2) suy ra MD = AC

c, + Xét tam giác ABC có MN là đường trung bình (cmt) \Rightarrow MN = \frac{1}{2}AB (t/c)

mà AB = MD (ABMD là hình bình hành)

\Rightarrow MN = \frac{1}{2}MDhay N là trung điểm của MD

+ Tam giác ABC cân tại A có M là trung điểm của BC

Suy ra AM vừa là đường trung tuyến vừa là đường cao của tam giác ABC

\Rightarrow AM \bot BC \Rightarrow \widehat {AMC} = {90^0}

+ Xét tứ giác ADCM có:

N là trung điểm của MD

N là trung điểm của AC

Suy ra tứ giác ADCM là hình bình hành (dhnb)

Lại có \widehat {AMC} = {90^0}

Suy ra tứ giác ADCM là hình chữ nhật (dhnb)

------

Ngoài Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán 9 trên, các bạn học sinh có thể tham khảo thêm tài liệu học tập lớp 9, bài tập Toán 9, đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
9 12.733
Sắp xếp theo

    Đề KSCL đầu năm lớp 9

    Xem thêm