Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học lớp 11 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2017 - 2018

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 môn Hóa

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học lớp 11 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2017 - 2018 có đáp án đi kèm. Đây là đề khảo sát đầu năm nhằm đánh giá chất lượng học sinh mới từ lớp 10 lên lớp 11. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học lớp 11 trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học lớp 11 trường THPT Trần Hưng Đạo, Hải Dương, năm học 2017-2018

TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ 1

ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM

Môn: Hóa học 11

Năm học 2017 – 2018

Thời gian làm bài: 50 phút;

(Đề gồm 40 câu trắc nghiệm)

Mã đề thi 121

Họ, tên thí sinh:.....................................................................

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Mn = 55; Be = 9; Mg = 24; Ca = 40; Sr = 88; Ba = 137;

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học lớp 11 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2017 - 2018
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học lớp 11 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2017 - 2018
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học lớp 11 trường THPT Thuận Thành 1, Bắc Ninh năm học 2017 - 2018

Đánh giá bài viết
1 756
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 Xem thêm