Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2015 - 2016

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 11

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2015 - 2016 là đề khảo sát chất lượng đầu vào lớp 111 môn Sinh có đáp án đi kèm, nhằm đánh giá chất lượng học sinh mới từ lớp 10 lên lớp 11. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Vật lý lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2015 - 2016

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 11 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2015 - 2016

Trường THPT Phan Ngọc Hiển

Họ tên: ……………………….

Lớp: 11C…

KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

MÔN SINH HỌC 11 CƠ BẢN

Thời gian: 15 phút

I – PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong mỗi câu sau đây:

Câu 1. Mạch gỗ được cấu tạo

1. Gồm các tế bào chết 2. Gồm các quản bào 3. Gồm các mạch ống

4. Gồm các tế bào sống 5. Gồm các tế bào hình rây 6. Gồm các tế bào kèm

A. 1-2-4 B. 1-2-3 C. 1-3-5 D. 1-3-6

Câu 2. Các nguyên tố đại lượng gồm:

A. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Fe. B. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Cu.

C. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mn. D. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg.

Câu 3. Phần lớn các chất khoáng được hấp thụ vào cây theo cách chủ động diễn ra theo phương thức nào?

A. Vận chuyển từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp ở rể, cần ít năng lượng.

B. Vận chuyển từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp ở rể.

C. Vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao ở rể, không cần tiêu hao năng lượng.

D. Vận chuyển từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao ở rể, cần tiêu hao năng lượng.

Câu 4. Nguyên nhân của hiện tượng ứ giọt là do:

I. Lượng nước thừa trong tế bào lá thoát ra

II. Có sự bão hòa hơi nước trong không khí

III. Hơi nước thoát từ lá rơi lại trên phiến lá

IV. Lượng nước bị đẩy từ mạch gỗ của rễ lên lá, không thoát được thành hơi nên đã ứ thành giọt ở mép lá

A. I, II B. I, III C. II, IV D. II, III

Câu 5. Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có đặc điểm là:

A. vận tốc lớn, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.

B. vận tốc nhỏ, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.

C. vận tốc lớn, không được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.

D. vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh.

Câu 6. Nơi cuối cùng nước và các ion khoáng đi qua trước khi vào mạch gỗ của rễ là:

A. Tế bào lông hút. B. Tế bào nội bì. C. Tế bào biểu bì. D. Tế bào vỏ.

II – PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: Nêu vai trò của quá trình thoát hơi nước? (3 điểm)

Câu 2: Hãy cho biết hậu quả của việc bón phân với liều lượng quá cao? (2 điểm)

Câu 3: Trình bày cơ chế đóng mở khí khổng? (2 điểm)

Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Sinh học lớp 11

I – PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

1B, 2D, 3D, 4C, 5A, 6B

II – PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: Nêu vai trò của quá trình thoát hơi nước? (3 điểm)

  • Là động lực đầu trên giúp vận chuyển nước và ion khoáng từ rễ lên các cơ quan, bộ phân của cây.
  • Giúp khí CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp.
  • Giúp hạ nhiệt độ của lá vào những ngày nắng nóng.

Câu 2: Hãy cho biết hậu quả của việc bón phân với liều lượng quá cao? (2 điểm)

Bón phân với liều lượng quá cao sẽ gây độc cho cây, gây ô nhiễm nông phẩm, ô nhiễm môi trường đất và nước.

Câu 3: Trình bày cơ chế đóng mở khí khổng? (2 điểm)

Cơ chế đóng mở khí khổng:

  • Khi no nước: thành mỏng của tế bào khí khổng căng ra → thành dày cong theo → khí khổng mở.
  • Khi mất nước: thành mỏng hết căng → thành dày duỗi thẳng → khí khổng đóng.
Đánh giá bài viết
1 597
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 11 Xem thêm