Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc

Trang 1/8 - Mã đề thi 924
S GIÁO DC & ĐÀO TO VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT NGUYN VIT XUÂN
đề thi: 924
ĐỀ THI KSCL LN 1 NĂM HC 2020-2021
Môn thi: TOÁN 12
Thi gian làm bài: 90 phút;
(50 câu trc nghim)
Câu 1: Cho hình chóp
.S ABC
SA ABC
H là hình chiếu vuông góc ca
S
lên
BC
. Khi đó
BC vuông góc vi đường thng nào sau đây?
A.
SC . B.
A
C . C.
A
B . D.
A
H .
Câu 2: Tính th tích khi hp ch nht có ba kích thước là
2 ,
3
, 4 .
A.
20
. B.
24
. C.
9
. D.
12
.
Câu 3: Đường tim cn ngang ca đồ th hàm s
3
4
x
y
x
=
+
có phương trình là
A. 3x = . B.
4y =-
. C.
3y =
. D. 4x =- .
Câu 4: Cho tp
0;1;2;3;4;5;6A
, có bao nhiêu tp con gm 3 phn t ca tp hp
A
?
A.
7
P
. B.
3
7
C
. C.
3
7
A
. D.
3
P
.
Câu 5: Cho hình chóp
.SABCD
đáy
BCD
là hình bình hành. Gi
M
,
N
ln lượt là trung đim
A
D
B
C
. Giao tuyến ca hai mt phng
SMN
SAC
A.
SG
(
G
là trung đim
A
B
).
B.
SD
.
C.
SF
(
F
là trung đim
CD
).
D.
SO
(
O
là tâm hình bình hành
BCD
).
Câu 6: Mt phng
A
BC
chia khi lăng tr
.
A
BC A B C

thành hai khi chóp.
A.
.
A
ABC
.
A
BCC B

. B. .BABC

.
A
BCC B

.
C.
.
A
ABC

.
A
BCC B

. D.
.
A
ABC
.
A
BCC B

.
Câu 7: Cho đồ th hàm

yfx
như hình v dưới đây.
S đim cc tr ca đồ th hàm s là ?
A.
4
. B.
3
. C.
2
. D.
5
.
Câu 8: Cho hàm s
yfx
liên tc trên đon
3; 2
và có bng biến thiên như sau.
Giá tr nh nht ca hàm s

yfx
trên đon
1; 2
A. 2. B.
0
. C.
1
. D. 2 .
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/8 - Mã đề thi 924
Câu 9: Cho hàm s

yfx
có bng biến thiên như hình v
S nghim ca phương trình
10fx
là :
A.
0
. B.
2
. C.
1
. D.
3
.
Câu 10: Cho hàm s

yfx
có bng biến thiên như sau
Hàm s

yfx
đồng biến trên khong nào dưới đây?
A.
1; 0
. B.

2; 2
. C.

;2
. D.
2;
.
Câu 11: Cho hàm s
()yfx
liên tc trên
R
và có bng biến thiên như hình bên. Phát biu nào dưới đây
SAI ?
A. Hàm s có giá tr cc đại bng 1 B. Hàm s đạt cc tiu ti
1
3
x 
C. Hàm s có 2 đim cc tr D. Hàm s đạt cc đại ti
2x
Câu 12: Hình bát din đều có bao nhiêu cnh ?
A.
10
. B.
16
. C.
14
. D.
12
.
Câu 13: Cho hàm s
32
3915yx x x . Khng định nào sau đây là khng định SAI ?
A. Hàm s nghch biến trên khong
3;1
.
B. Hàm s đồng biến trên

1; 
.
C. Hàm s đồng biến trên
;3
.
D. Hàm s đồng biến trên .
Câu 14: Hàm s nào dưới đây có đồ th như trong hình v?
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/8 - Mã đề thi 924
A.
3
31
y
xx
. B.
3
31.yx x
C.
42
21.yx x D.
42
21.yx x
Câu 15: Mt nhóm hc sinh gm có 4 nam và 5 n, chn ngu nhiên ra 2 bn. Tính xác sut để 2 bn
được chn có 1 nam và 1 n.
A.
4
9
. B.
5
9
. C.
5
18
. D.
7
9
.
Câu 16: S đường tim cn ca đồ th hàm s
2
2
32
x
y
xx

A. 2. B. 3. C. 4. D. 1.
Câu 17: Cho hàm s
42
yax bx c=++đồ th như hình v.
Trong các mnh đề dưới đây, mnh đề nào đúng?
A. 0, 0, 0abc<<<. B. 0, 0, 0abc><<.
C. 0, 0, 0abc<><. D. 0, 0, 0abc><>.
Câu 18: Cho cp s cng
n
u
biết
1
3u ,
8
24u thì
11
u bng
A.
33
. B.
30
. C.
28
. D.
32
.
Câu 19: Cho hình lp phương .
A
BCD A B C D

. Góc gia hai mt phng

A
AC
A
BCD
bng
A.
45
. B.
90
. C.
60
. D.
30
.
Câu 20: Đồ th bên là đồ th ca hàm s nào?
A.
22x
y
x
. B.
1
x
y
x
. C.
1
x
y
x
. D.
1
1
x
y
x
.
Câu 21: Cho hàm s
yfx
đạo hàm

f
x
trên khong
; . Đồ th ca hàm s
yfx
như hình v. Hàm s
yfx
nghch biến trên khong nào trong các khong sau?
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 môn Toán năm2021 trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc

Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi khảo sát chất lượng lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Nguyễn Viết Xuân, Vĩnh Phúc, mong rằng qua đây các bạn có thêm nhiều tài liệu để học tập môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 92
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 12 Xem thêm