Đề thi thử đại học năm 2014 trường THPT chuyên Lương Văn Chánh

2 8.710

Đề thi thử tuyển sinh đại học môn Toán

TRƯỜNG THPT CHUYÊN
LƯƠNG VĂN CHÁNH

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2014
Môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 180 phút


I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu I (2,0 điểm). Cho hàm số y = x– 3x+ (m – 2)x + 3m               (Cm) (m là tham số).

1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số ứng với m = 2.

2. Tìm m để tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất của đồ thị (Cm) của hàm số đã cho vuông góc với đường thẳng (d): x – y + 2 = 0 .

Câu II (2,0 điểm)

1. Giải phương trình:
Đề thi thử đại học năm 2014 trường THPT chuyên Lương Văn Chánh

2. Tính:
Đề thi thử đại học năm 2014 trường THPT chuyên Lương Văn Chánh

Câu III (1,0 điểm) Giải hệ phương trình:
Đề thi thử đại học năm 2014 trường THPT chuyên Lương Văn Chánh

Câu IV (1,0 điểm)

Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a và cạnh bên bằng . Điểm M là trung điểm của cạnh SA. Tính thể tích tứ diện SMBD.

Câu V (1,0 điểm) Cho a, b, c là ba số thực dương thỏa mãn abc = 1. Chứng minh rằng:
Đề thi thử đại học năm 2014 trường THPT chuyên Lương Văn Chánh

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm).

Câu VIa (3,0 điểm). DÀNH CHO THÍ SINH THI KHỐI: A, A1, B

1.a) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai đường thẳng d1: 2x + 2y – 1 = 0; d2: 4x – √2 y + 3 = 0. Gọi A là giao điểm của d1 và d2. Viết phương trình đường thẳng qua M (4; -2) và lần lượt cắt d1, d2 tại B, C sao cho tam giác ABC cân tại A.

2.a) Một tổ học sinh có 4 em Nữ và 5 em Nam được xếp thành một hàng dọc. Tính xác suất để chỉ có hai em nữ A , B đứng cạnh nhau còn các em nữ còn lại không đứng cạnh nhau và cũng không đứng cạnh A, B.

3.a) Tìm m để bất phương trình sau có nghiệm thuộc đoạn [0; 1 + √3]

Đề thi thử đại học năm 2014 trường THPT chuyên Lương Văn Chánh

Câu VIb (3điểm). DÀNH CHO THÍ SINH THI KHỐI: D, D1, M

1.b) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường tròn (C): x2 + y– 4x – 2y – 4 = 0. Viết phương trình đường thẳng qua M(1; 4) và tiếp xúc với đường tròn (C).

2.b) Tìm hệ số của x10 trong khai triển Niu tơn đa thức Đề thi thử đại học năm 2014 trường THPT chuyên Lương Văn Chánh với n là số tự nhiên thỏa mãn: 

3.b) Xác định m để bất phương trình: Đề thi thử đại học năm 2014 trường THPT chuyên Lương Văn Chánh nghiệm đúng với mọi x thuộc tập xác định

2 8.710
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Đề thi thử đại học năm 2014 trường THPT chuyên Lương Văn Chánh để xem.
Luyện thi đại học khối A Xem thêm