Đề thi thử THPT QG môn GDCD năm 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc lần 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
    
 
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT
XUÂN
ĐỀ THI THỬ THPT QG LẦN 1
Năm học: 2018-2019
Môn : GDCD
Thời gian làm bài: 50 phút;
(không kể thời gian giao đề)
  
    
Câu 81:                
                   
                     
                    
                  
            
A.          B.     
C.       D.      
Câu 82:                 
          
A.    B.     C.     D.    
Câu 83:                  
            
A.  B.   C.   D.  
Câu 84:                    
                    
                    
               
A.     B.      
C.     D.    
Câu 85:            
A.               
B.               
C.            
D.          
Câu 86:              
A.         
B.           
C.           
D.                
Câu 87:            
A.              
B.                  
 
C.            
D.           
Câu 88:           
A.           
B.       
C.        
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D.      
Câu 89:                  
        
A.  B.   C.   D.  
Câu 90:                  
      
A.      B.     
C.      D.       
Câu 91:                 
                    
                 
              
A.   B.  C.   D.  
Câu 92:                    
     
A.    B.   
C.      D.    
Câu 93:                 

A.   B.   C.   D.   
Câu 94:                   
 
    
A.   B.   C.   D.  
Câu 95:                 
 
A.     B.  C.   D.    
Câu 96:                
A.    B.   
C.      D.      
Câu 97:           
A.         
B.         
C.         
D.        
Câu 98:                 
                  

A.    B.     C.     D.   
Câu 99:               
                 
              
A.      B.    C.    D.  
Câu 100:                   
                 
                  
A.     B.    
C.   D.  
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 101:            
A.      B.     
C.       D.      
Câu 102:                  
   
A.   B.   C.  D.  
Câu 103:                  
                   
                 
                  
                    
     
A.    B.    C.    D.  
Câu 104:                 
           
A.       B.     
C.    D.      
Câu 105:                   
A.     B.     C.    
D.    
Câu 106:                   
                   
               
A.     B.     C.     D.  
Câu 107:                  
     
A.    B.     C.    D.   
Câu 108:                  
                   
                   
                   
                     
           
A.         B.   
C.           D.    
Câu 109:                  
A.          
B.          
C.         
D.         
Câu 110:                
           
A.     B.    
C.        D.    
Câu 111:                  
                    
A.    B.     C.    D.    

Đề thi thử THPT QG môn GDCD năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Đề thi thử THPT QG môn GDCD năm 2019 trường THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc lần 1. nội dung tài liệu gồm 120 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh thử sức.

----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 666
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia môn GDCD Xem thêm