Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Lịch sử trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 3 có đáp án

Đề thi thử THPT 2021 môn Lịch sử trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 3 được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Để chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia sắp tới, việc luyện đề không chỉ giúp các em ghi nhớ kiến thức mà còn giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi, kiểm soát thời gian, từ đó tự tin hơn bước vào kì thi chính thức của mình. Chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia được giới thiệu trên VnDoc bao gồm nhiều đề thi khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập, luyện đề.

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Lịch sử trường THPT Đồng Đậu lần 3

Câu 1: Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của chiến thắng Biên Giới thu đông 1950?

A. Quân đội ta giành được thế chủ động trên chiến trường Đông Dương

B. Là chiến dịch chủ động tiến công đầu tiên của ta chống thực dân Pháp.

C. Quân đội ta giành thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ

D. Con đường liên lạc của ta với các nước xã hội chủ nghĩa được khai thông

Câu 2: Theo quyết định của hội nghị Ianta (2/1945), quân đội nước nào sẽ chiếm đóng phía Nam vĩ tuyến 38 ở Triều Tiên?

A. Quân đội Anh B. Quân đội Liên Xô C. Quân đội Pháp D. Quân đội Mĩ

Câu 3: Chiến thắng nào của nhân dân miền Nam Việt Nam (1961-1965) đã mở đầu cao trào “tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt”?

A. Ấp Bắc (1/1961) B. Bình Giã ( 12/1964)

C. Núi Thành (5/1965) D. Vạn Tường (8/1965)

Câu 4: Nguyên tắc quan trọng nhất của Việt Nam khi kí Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) và Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954) là

A. đảm bảo giành thắng lợi từng bước B. phân hóa và cô lập cao độ kẻ thù

C. không vi phạm chủ quyền dân tộc. D. giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng

Câu 5: Sự kiện nào đã chấm dứt vai trò lịch sử của Việt Nam quốc dân Đảng với tư cách là một chính đảng cách mạng trong phong trào dân tôc Việt Nam đầu thế kỉ XX.

A. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930).

B. Nguyễn Thái Học bị bắt và bị xử tử (1930)

C. Khởi nghĩa Yên Bái thất bại (1930)

D. Chi bộ Cộng sản đầu tiên được thành lập (1929)

Câu 6: Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?

A. Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cách mạng thế giới

B. Đưa đến sự ra đời của Nhà nước tư sản đầu tiên trên thế giới.

C. Đưa nhân dân Nga đứng lên làm chủ đất nước và vận mệnh của mình

D. Lật đổ chính phủ tư sản lâm thời, thiết lập chuyên chính vô sản

Câu 7: Điểm nào không đúng khi nói về các yếu tố dẫn đến sự thành lập Đảng cộng sản Việt Nam năm 1930?

A. Sự phát triển của phong trào yêu nước B. Sự thất bại của Việt Nam quốc dân Đảng

C. Sự phổ biến của chủ nghĩa Mác-lênin D. Sự phát triển của phong trào công nhân

Câu 8: Yếu tố nào sau đây là nguyên nhân quyết định dẫn đến sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Sự suy yếu của thực dân Pháp.

B. Ý thức độc lập và sự lớn mạnh của lực lượng dân tộc.

C. Sự sụp đổ hoàn toàn của chủ nghĩa phát xít Nhật Bản.

D. Hệ thống xã hội chủ nghĩa đã hình thành.

Câu 9: Trong kháng chiến chống Pháp xâm lược (1946-1954), thắng lợi nào đã giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp, xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương?

A. Chiến dịch Biên giới thu đông 1950. B. Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954.

C. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. D. Cuộc tiến công chiến lược đông-xuân 1953-1954.

Câu 10: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần II của Đảng (2-1951) quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi là Đảng Lao động Việt Nam nhằm

A. khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cuộc kháng chiến

B. tôn trọng quyền tự quyết của các dân tộc Đông Dương

C. tiếp tục thực hiện sứ mệnh lãnh đạo của Đảng trong kháng chiến

D. tranh thủ sự ủng hộ của các nước đối với mỗi nước Đông Dương

Câu 11: Trong giai đoạn 1946-1954, Đảng và chính phủ Việt Nam đề ra và thực hiện đường lối kháng chiến trường kì vì

A. Nhân dân cần phải tạo sức mạnh tổng hợp, vừa kháng chiến vừa kiến quốc

B. Pháp rất mạnh cần phải tranh thủ chờ đợi sự ủng hộ của quốc tế.

C. Pháp mạnh hơn ta về mọi mặt, ta cần có thời gian để chuyển hóa lực lượng

D. Xuất phát từ tư tưởng chiến tranh nhân dân, lấy nhân dân làm gốc

Câu 12: Chiến lược “chiến tranh cục bộ” (1965-1968) được Mĩ sử dụng ở Việt Nam trong bối cảnh nào?

A. Mĩ và quân đồng minh đổ bộ vào Việt Nam.

B. Chính quyền tay sai độc tài Ngô Đình Diệm thất bại

C. Phong trào “Đồng khởi” giành thắng lợi ở Bến Tre

D. Sau thất bại của chiến lược “chiến tranh đặc biệt”

Câu 13: Vì sao Hội Việt Nam cách mạng thanh niên được coi là tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam ?

A. Vì góp phần làm cho khuynh hướng vô sản ngày càng thắng thế trong phong trào dân tộc.

B. Vì góp phần thúc đẩy sự phát triển của phong trào công nhân từ tự phát sang tự giác

C. Vì góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin và lý luận giải phóng dân tộc vào Việt Nam

D. Vì góp phần chuẩn bị tư tưởng, tổ chức cho sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

Câu 14: Khi tiến hành chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân đối với miền Bắc, đế quốc Mĩ không nhằm mục tiêu nào dưới đây?

A. Cứu nguy cho chiến lược “chiến tranh cục bộ” ở miền Nam.

B. Uy hiếp tinh thần, làm lung lay quyết tâm chống Mĩ của nhân dân ta.

C. Phá tiềm lực kinh tế, phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

D. Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam.

Câu 15: Tình hình kinh tế Mĩ trong 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ II như thế nào?

A. Kinh tế Mĩ bước đầu phát triển mạnh mẽ

B. Kinh tế Mĩ suy thoái, khủng hoảng nặng nề

C. Mĩ trở thành trung tâm kinh tế, tài chính lớn nhất thế giới

D. Kinh tế Mĩ bị kinh tế Nhật Bản cạnh tranh quyết liệt

Câu 16: Sự kiện đánh dấu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi là

A. Giải phóng Thủ đô Hà Nội (10/1954)

B. Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết (7/1954)

C. Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc (5/1954)

D. Quân Pháp rút hết quân khỏi miền Bắc (5/1956)

Câu 17: Ý nào dưới đây không phải là nội dung cơ bản trong chiến lược kinh tế hướng ngoại của các nước sáng lập ASEAN trong những năm 60-70 của thế kỉ XX?

A. Tập trung sản xuất hàng hóa để xuất khẩu.

B. Tiến hành mở cửa nền kinh tế, hợp tác với các nước.

C. Thu hút vốn đầu tư và kĩ thuật từ bên ngoài

D. Lấy thị trường trong nước làm chỗ dựa để phát triển sản xuất

Câu 18: Luận cương chính trị tháng 10/1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng là

A. đánh đổ phong kiến và đế quốc

B. đánh đổ đế quốc và phong kiến phản động

C. lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp

D. lật đổ ách thống trị của đế quốc

Câu 19: Chiến thắng nào của quân dân miền Nam Việt Nam đã làm phá sản về cơ bản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?

A. Ấp Bắc (Mĩ Tho). B. Bình Giã (Bà Rịa).

C. Vạn Tường (Quảng Ngãi). D. Núi Thành (Quảng Nam).

Câu 20: Từ năm 1960 đến năm 1973, nền kinh tế của quốc gia nào sau đây có bước phát triển “thần kì”?

A. Mianma. B. Nhật Bản. C. Campuchia. D. Brunây.

Câu 21: Điểm mới của Hội nghị tháng 5/1941 so với Hội nghị tháng 11/1939 của Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương là

A. giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương

B. đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, chống đế quốc và phong kiến

C. Tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, chống tô cao, lãi nặng.

D. thành lập mặt trận dân tộc rộng rãi để chống đế quốc

Câu 22: Việc kí Hiệp định Sơ bộ ngày 6/3/1946 của Việt Nam nhằm mục đích

A. thể hiện thiện chí của ta trên trường quốc tế.

B. tranh thủ thời gian hòa hoãn để xây dựng lực lượng

C. chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

D. tạo điều kiện xây dựng đất nước sau chiến tranh

Câu 23: Năm 1960 được gọi là “Năm châu Phi” vì

A. tất cả các quốc gia ở châu Phi đều giành được độc lập

B. có 17 quốc gia ở châu Phi gia nhập Liên Hợp quốc

C. có 17 quốc gia ở châu Phi giành được độc lập

D. Nam Phi xóa bỏ hoàn toàn chủ nghĩa phân biệt chủng tộc

Câu 24: Sự kiện nào dưới đây đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào đấu tranh tự giác?

A. Sự xuất hiện các tổ chức cộng sản ở Việt Nam.

B. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

C. Cuộc bãi công của công nhân Ba Son.

D. Sự ra đời Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Câu 25: Sau sự kiện nào Mĩ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán ở Pari để bàn về việc chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam?

A. Chiến dịch Đường 14-Phước Long cuối 1974 đầu 1975.

B. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

C. Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không năm 1972.

D. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972.

Câu 26: Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc Cách mạng tháng Tám (1945) có thể vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay là

A. xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu

B. Tăng cường liên minh chiến đấu giữa ba nước Đông Dương

C. kết hợp đấu tranh quân sự với chính trị, ngoại giao

D. kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

Câu 27: Sự kiện nào đánh dấu Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam năm 1945 đã giành thắng lợi hoàn toàn?

A. Vua Bảo Đại thoái vị, trao ấn tín cho cách mạng (30/08)

B. Cải tổ Ủy ban dân tôc giải phóng Việt Nam thành chính phủ lâm thời (28/08)

C. Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Hà Nội (02/09)

D. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội thắng lợi (19/08)

Câu 28: Phong trào dân chủ 1936 -1939 ở Việt Nam có điểm gì mới so với phong trào cách mạng 1930-1931?

A. Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra chủ trương đấu tranh cụ thể cho hoàn cảnh mới

B. Bước đầu xây dựng được lực lượng vũ trang nhân dân

C. Kết hợp hình thức đấu tranh công khai, hợp pháp với bí mật, bất hợp pháp

D. Xây dựng lực lượng chính trị quần chúng đông đảo.

Câu 29: Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Lao động Việt Nam lần III (1960), xác định cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có vai trò như thế nào đối với sư nghiệp cách mạng cả nước?

A. Quyết định nhất B. quyết định trực tiếp

C. Hậu phương kháng chiến D. Là căn cứ địa cách mạng

Câu 30: Năm 1858, thực dân Pháp mở đầu quá trình xâm lược Việt Nam bằng cuộc tấn công vào địa điểm nào?

A. Kinh thành Huế B. Hà Nội C. Đà Nẵng D. Gia Định

Câu 31: Điểm tương đồng về phương pháp đấu tranh trong Cách mạng tháng Tám (1945) và phong trào Đồng khởi (1960) ở Việt Nam là

A. Chỉ đấu tranh chính trị hòa bình

B. Chỉ sử dụng đấu tranh quân sự.

C. đấu tranh vũ trang là chủ yếu kết hơp với đấu tranh chính trị

D. đấu tranh chính trị là chủ yếu kết hợp với đấu tranh vũ trang

Câu 32: Nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng Việt Nam thời kì 1930-1945 là

A. Lật đổ chế độ phản động thuộc địa, cải thiện dân sinh

B. Đánh đuổi đế quốc xâm lược giành độc lập dân tộc

C. Đánh đổ các giai cấp bóc lột giành tự do dân chủ

D. Lật đổ chế độ phong kiến giành ruộng đất dân cày

Câu 33: Trong cao trào kháng Nhật cứu nước (1945), khẩu hiệu nào sau đây đã đáp ứng nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân

A. Phá kho thóc, giải quyết nạn đói B. Cách mạng ruộng đất

C. Tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình D. Giảm tô, giảm thuế, chia lại ruộng đất

Câu 34: Năm 1949, Quốc gia nào sau đây đã phá vỡ thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ sau chiến tranh thế giới II?

A. Trung Quốc B. Nhật Bản C. Ấn Độ D. Liên Xô.

Câu 35: Phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam bùng nổ trong bối cảnh nào sau đây?

A. Tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới.

B. Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ.

C. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

D. Tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng thế giới.

Câu 36: Nội dung nào sau đây là một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa?

A. Sự ra đời của tổ chức Hiệp ước Vácsava.

B. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.

C. Sự ra đời của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

D. Sự ra đời của tổ chức thống nhất châu Phi.

Câu 37: Nội dung nào sau đây là nguyên nhân phát triển của kinh tế Nhật Bản từ 1952 đến 1973?

A. Hợp tác chặt chẽ với các nước NIC. B. Tài nguyên thiên nhiên phong phú.

C. Quân đội mạnh, trang bị hiện đại D. Chi phí đầu tư cho quốc phòng thấp.

Câu 38: Đóng góp nổi bật của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1925-1929 là

A. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

B. Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc

C. Chuẩn bị tư tưởng, tổ chức cho việc thành lập Đảng

D. Truyền bá lý luận giải phóng dân tộc vào Việt Nam

Câu 39: Nhận định nào sau đây không đúng về tình hình Liên Bang Nga giai đoạn 1991-2000?

A. Vị thế của Liên bang Nga ngày càng được nâng cao.

B. Liên bang Nga theo thể chế Cộng hòa liên bang.

C. Liên Bang Nga là quốc gia kế tục Liên Xô.

D. Liên bang Nga đang xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Câu 40: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Nội dung trên được trích trong

A. Tuyên ngôn của Mặt trận Việt Minh năm 1941

B. Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” năm 1947

C. Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945

D. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến năm 1946

Đáp án đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sử lần 3 Đồng Đậu

Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a Câu Đ/a
1 A 11 C 21 A 31 D
2 D 12 D 22 B 32 B
3 D 13 D 23 C 33 A
4 C 14 A 24 B 34 D
5 C 15 C 25 B 35 A
6 B 16 B 26 D 36 B
7 B 17 D 27 C 37 D
8 A 18 A 28 C 38 C
9 C 19 B 29 A 39 D
10 A 20 B 30 A 40 C

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Lịch sử trường THPT Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 3 có đáp án. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 263
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử

Xem thêm