Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường chuyên Quốc học Huế lần 3 có đáp án

Trang 1/6 - Mã đề 142
SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ
TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUỐC HỌC
(Đề thi có 6 trang)
KÌ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
NĂM 2021
BÀI THI: TOÁN
(Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề)
Họ và tên học sinh………………………………………
Lớp ……………..Số báo danh…………………………
Câu 1. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
1 4
2 1
x
y
x
có phương trình là
A.
1
2
x
. B.
2
y
. C.
y
. D.
2
x
.
Câu 2. Tìm nghiệm thực của phương trình
2
log 5 4
x
.
A.
11
x
. B.
13
x
. C.
21
x
. D.
3
x
.
Câu 3. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số
1 sinf x x
A.
1 cos
x C
. B.
1 cos
x C
. C.
cos
x x C
. D.
cos
x x C
.
Câu 4. Cho
a
là một số thực dương, biểu thức
2
3
.a a
viết dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ là
A.
4
3
a
. B.
6
7
a
. C.
5
6
a
. D.
7
6
a
.
Câu 5. Số nghiệm thực của phương trình
2
2 1
x x
A.
2
. B.
0
. C.
3
. D.
1
.
Câu 6. Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau
Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Hàm số đạt cực đại tại
4
x
. B. Hàm số đạt cực tiểu tại
2
x
.
C. Hàm số đạt cực tiểu tại
3
x
. D. Hàm số đạt cực đại tại
2
x
.
Câu 7. Cần chọn ra
3
người từ một tổ có
30
người, khi đó số cách chọn là
A.
10
. B.
3
30
C
. C.
3
30
A
. D.
30
3
.
Câu 8. Cho cấp số cộng
n
u
1
2
u
và công sai
3
d
. Tìm số hạng
10
u
.
A.
10
29
u
. B.
9
10
2.3
u
. C.
10
25
u
. D.
10
28
u
.
Câu 9. Cho hàm s
( )y f x
xác định trên
và có đạo hàm
 
2 4
1 1 .
f x x x x x
 
Số điểm cực trị của
hàm số
( )y f x
A.
0
. B.
2
. C.
3
. D.
1
.
Câu 10. Đường cong hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào?
A.
3
3 2y x x
. B.
3
3 2y x x
. C.
2
3 2
y x x
. D.
4 2
2
y x x
.
Mã đề thi 142
thithiTHI
Trang 2/6 - Mã đề 142
Câu 11. Cho hàm số
f x
liên tục trên đoạn
0;2
thỏa mãn
1
0
d 3f x x
2
1
d 2f x x
. Khi đó
2
0
d
f x x
bằng
A.
6
. B.
1
. C.
1
. D.
5
.
Câu 12. Trong mặt phẳng tọa độ
Oxy
, điểm biểu diễn số phức
4 5z i
có tọa độ là
A.
4;5
. B.
4; 5
. C.
4; 5
. D.
5; 4
.
Câu 13. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số
2x
f x e
A.
x
e C
. B.
2 x
e C
. C.
2
2
x
e
C . D.
2
x
e
C .
Câu 14. Cho hàm số
f x
có đạo hàm liên tục trên đoạn
1;3 , 3 5f
3
1
d 6f x x
. Tính
1f
.
A. 10. B. 11. C. 1. D.
1
.
Câu 15. Cho hàm số
y f x
có bảng biến thiên như sau
.
Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Hàm số đồng biến trên
1;1
. B. Hàm số nghịch biến trên
1;1
.
C. Hàm số nghịch biến trên
1;
. D. Hàm số đồng biến trên
; 1
.
Câu 16. Cho hai số phức
1
1 3z i
2
3 4z i
. Môđun của số phức
1
2
z
z
bằng
A.
5
10
. B.
10
5
. C.
10
2
. D.
2
5
.
Câu 17. Số phức liên hợp của số phức
2 3z i
A.
2 3z i
. B.
3 2z i
. C.
2 3z i
. D.
3 2z i
.
Câu 18. Cho
0a
,
1a
, giá trị của
3
log
a
a
bằng
A.
3
. B.
1
3
. C.
1
3
. D.
3
.
Câu 19. Đạo hàm của hàm số
3
log 4 1y x
A.
4ln3
4 1
y
x
. B.
4
4 1 ln3
y
x
. C.
1
4 1 ln 3
y
x
. D.
ln3
4 1
y
x
.
Câu 20. Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số
3
3 3y x x
và đường thẳng
y x
.
A.
0
. B.
2
. C.
3
. D.
1
.
Câu 21. Trong không gian
,Oxyz
cho điểm
1;1;1A
. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm
A
trên mặt phẳng
Oxz
.
A.
1;0;1
. B.
0;1;0
. C.
1;1;0
. D.
0;1;1
.
Câu 22. Tập hợp nghiệm của bất phương trình
x
A. . B. . C. . D. .
S
1 2
1
5
125
x
;1
S

2;S
;2
S
0;2
S
Trang 3/6 - Mã đề 142
Câu 23. Cho hình nón tròn xoay đường cao bằng
3a
đường kính đáy bằng
2a
. Diện tích xung quanh của
hình nón bằng
A.
2
4 3
a
. B.
2
2 3
a
. C.
2
2
a
. D.
2
a
.
Câu 24. Cho hình chóp có đáy là hình chữ nhật, , , cạnh bên vuông góc với
mặt phẳng đáy và . Số đo của góc giữa đường thẳng và mặt phẳng bằng
A. . B. . C. . D. .
Câu 25. Gieo ngẫu nhiên hai con súc sắc cân đối đồng chất. Gọi a, bsố chấm xuất hiện trên mỗi con súc sắc.
Xác suất để
1
a b
bằng
A. . B. . C. . D. .
Câu 26. Cho hai hàm số
,
f x g x
liên tục trên đoạn
1;2
thỏa mãn ,
. Khi đó, bằng
A. . B. . C. . D. .
Câu 27. Tích của giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn bằng
A. . B. . C. . D. .
Câu 28. Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng ?
A. . B. . C. . D. .
Câu 29. hiệu
0
z
là nghiệm phức phần ảo âm của phương trình
2
2 6 5 0
z z
. Điểm nào dưới đây điểm
biểu diễn của số phức
0
iz
?
A.
4
1 3
;
2 2
M
. B.
1
1 3
;
2 2
M
. C.
2
3 1
;
2 2
M
. D.
3
3 1
;
2 2
M
.
Câu 30. Cho hình chóp đáy là tam giác đều cạnh , Thể tích khối chóp
bằng
A. B. C. D.
Câu 31. Trong không gian , cho hai điểm . Mặt phẳng đi qua điểm vuông góc
với đường thẳng có phương trình là
A. . B. .
C. . D. .
Câu 32. Cho hình trụ có bán kính đường tròn đáy bằng
4
và diện tích xung quanh bằng
48
. Thể tích của hình trụ
đó bằng
A.
32
. B.
72
. C.
24
. D.
96
.
Câu 33. Cho khối lăng trụ đứng , đáy là tam giác vuông cân tại . Tính
thể tích của khối lăng trụ đã cho.
A. . B. . C. . D. .
Câu 34. Trong không gian , cho tam giác với ; ; . Đường trung tuyến xuất
phát từ đỉnh của tam giác nhận vectơ nào dưới đây làm một vectơ chỉ phương?
A.
1;1;0
b
. B.
2;2;2
c
. C.
1; 2;1
d
. D.
1;1;0
a
.
.
S ABCD
ABCD
2AB a
AD a
SA
SA a
SC
SAB
30
90
60
45
2
9
1
9
5
18
5
6
2
1
3 2 d 1f x g x x
2
1
2 d 3
f x g x x
2
1
df x x
6
7
16
7
11
7
5
7
4
f x x
x
1; 3
65
3
52
3
20
6
;
 
3
3y x x
1
2
x
y
x
1
3
x
y
x
3
3y x x
.
S ABC
ABC
a
SA ABC
3.
SA a
.
S ABC
3
3
.
4
a
3
.
2
a
3
3
.
8
a
3
.
4
a
Oxyz
1;2;1
A
2;1;0
B
A
AB
3 6 0
x y z
3 6 0
x y z
3 5 0
x y z
3 6 0
x y z
.
ABC A B C
BB a
ABC
B
AB a
V
3
V a
3
2
a
V
3
6
a
V
3
3
a
V
Oxyz
ABC
1;1;1
A
1;1;0
B
1;3;2
C
A
ABC

Đề thi thử tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 môn Toán

Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Toán trường chuyên Quốc học Huế lần 3 được VnDoc.com sưu tầm và gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi với cấu trúc 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Để chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia 2021, việc ôn luyện đề là rất quan trọng để ghi nhớ kiến thức cũng như làm quen với nhiều dạng đề khác nhau. Nhằm giúp các em ôn tập tốt cho kì thi quan trọng sắp tới, VnDoc giới thiệu chuyên mục Ôn thi THPT Quốc gia, bao gồm nhiều đề thi thử khác nhau được sưu tầm từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, là tài liệu hữu ích cho các em ôn tập và luyện đề.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT quốc gia 2021 môn Toán trường chuyên Quốc học Huế lần 3, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
2 1.830
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Xem thêm