Đề thi thử THPT quốc gia môn Ngữ văn năm 2018 trường THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD & ĐT VINH PHÚC
THI THỬ THPTQG MÔN NGỮ VĂN LỚP 12
TRƯỜNG THPT XOAY
LẦN I. NĂM HỌC 2017 - 2018
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian: 120 phút, không kể thời gian giao đề
I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau thực hiện các yêu cầu từ Câu 1 đến Câu 4:
(1) Trong đời sống ta thường thấy một hiện tượng xấu lòng đó kị. Thấy ai
chút thành tích, kẻ đố kị sẽ cảm thấy khó chịu, đau khổ n mình bị mất mát
điều gì, tiếp đó nảy sinh những phản ứng bệnh hoạn.
(2) Hiện tượng đ kị trong đời sống đã từ xưa. Thời Tam quốc danh
tướng Đông Ngô Chu Du, nổi tiếng thao lược nhưng lại tính đố kị. Thấy Gia
Cát Lượng tài ba, Du đã nhiều lần tìm cách chứng t mình người tài “đệ nhất
thiên hạ”, nhưng lần nào cũng bị thua. ng đố kị còn khiến Chu Du tìm kế sách
hãm hại Gia Cát Lượng, nhưng lần nào Lượng cũng đoán biết thoát hiểm. Khi
nhận ra tài trí của mình không bằng Gia Cát Lượng, Du đã ngửa mặt lên trời
than: “Trời đã sinh Du, sao còn sinh Lượng!”. Câu nói đó bộc lộ chân tướng của
người đố kị: không chấp nhận thực tế người khác hơn mình.
(3) Lòng đố kị có thể gắn với sự hiếu thắng, một tâm muốn chứng tỏ mình
không thua kém chúng bạn, thậm chí hơn người. Tính hiếu thắng thể tác
dụng kích thích người ta phấn đấu, cạnh tranh vượt lên người khác, ý nghĩa tiến
bộ nhất định. Tâm lí đố kị ngược lại, chỉ sự biến dạng của lòng hiếu thắng. Đố
kị tâm của kẻ thất bại. Động kích thích phấn đấu giảm sút, ý muốn hạ
thấp, hãm hại ngươi khác để thỏa lòng ích kỉ tăng lên. Phân tích lòng đố kị, nhà
triết học Hy Lạp cổ đại A-ri-xtốt đã nói: “Người đố kị sở cảm thấy dằn vặt đau
đớn không chỉ cảm thấy mình thua kém còn phải nhìn thấy người khác
thành công”. Nhà triết học đã chỉ ra thực chất kẻ đố kị là kẻ không muốn nhìn thấy
người khác thành công.
(Theo Băng Sơn, Ngữ văn 11 Nâng cao, Tập hai, NXBGD 2015, tr.96 97)
Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích.
Câu 2. Trong đoạn (2), người viết chủ yếu sử dụng thao tác lập luận nào? Tác
dụng của thao tác lập luận đó.
Câu 3. Thông điệp tác giả gửi gắm trong đoạn trích trên ?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 4. Tại sao tác giả cho rằng: Tâm đố kị chỉ s biến dạng của lòng hiếu
thắng”
?
II. LÀM VĂN (7.0 điểm)
Câu 1. (2.0 điểm)
Từ ý nghĩa nội dung rút ra từ phần đọc hiểu, anh/ chị hãy viết đoạn văn
(khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ về tính đố kị của con người.
Câu 2. (5,0 điểm)
“Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc
Quân xanh màu dữ oai hùm
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm Nội dáng kiều thơm.
Rải rác biên cương mồ viễn xứ
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh
Áo bào thay chiếu anh về đất
Sông gầm lên khúc độc hành.”
(Trích Tây Tiến” - Quang Dũng, Ngữ Văn 12, tập 1, NXB GD Việt Nam,
2014, trang 89)
Cảm nhận của anh/chị vẻ đẹp của hình tượng người lính Tây Tiến trong đoạn
thơ trên. Từ đó, trình bày suy nghĩ về trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp
xây dựng bảo vệ đất nước ta ngày nay?
------------------------ Hết -------------------------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích thêm.
Họ tên học sinh:……………………………Số báo danh……………………
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD & ĐT VINH PHÚC
THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN I LỚP 12
TRƯỜNG THPT XOAY
MÔN NGỮ VĂN . NĂM HỌC 2017 - 2018
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐÁP ÁN THANG ĐIỂM
(Đáp án Thang điểm gồm 06 trang)
Phần
Câu
Nội dung
Điểm
I
ĐỌC HIỂU
3,0
1
- Phương thức biểu đạt chính: nghị luận
0,50
2
- Thao tác lập luận chủ yếu trong đoạn (2): chứng minh
- Tác dụng: Làm sáng tỏ lòng đ kị của một số nhân vật
thời Tam quốc.
0,50
0,50
3
Thông điệp
Tính đ k - đức tính xấu của con người cần phải tránh
xa.
0,50
4
Tác giả cho rằng: m đố kị ngược lại, chỉ là sự biến
dạng của lòng hiếu thắng, vì:
- Người đố kị ngươi hiếu thắng giống nhau chỗ: đều
muốn chứng tỏ mình không thua kém người khác, thậm
chí hơn người.
- ng hiếu thắng thói đố kị khác nhau chỗ: hiếu
thắng kích thích người ta phấn đấu, cạnh tranh lành
mạnh nên ý nghĩa tiến bộ, lòng đố kị lại khiến người
ta muốn hạ thấp, hãm hại người khác để thỏa mãn lòng
ích kỉ của bản thân nên mang tính chất tiêu cực.
0,50
0,50
II
LÀM VĂN
7.0
Câu 1
Tính đố kị
2,0
* Yêu cầu năng
* Yêu cầu kiến thức
a. Giải thích
0,25

Đề thi thử THPT quốc gia môn Ngữ văn năm 2018

VnDoc mời bạn đọc tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Ngữ văn năm 2018 trường THPT Đoàn Thượng - Hải Dương (Lần 3), tài liệu chắc chắn sẽ là nguồn thông tin hữu ích để giúp các bạn học sinh chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 - 2019 môn Ngữ văn được tốt hơn.

------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Ngữ văn năm 2018 trường THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
10 17.704
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Văn Xem thêm