Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi (Lần 1)

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề thi thử THPTQG môn Sinh học THPT Chuyên Khiết - Quảng Ngãi - Lần 1
Câu 1: Hình thức cảm ứng đơn giản nhất động vật là:
A. Di chuyển thể hướng tới hoặc lẩn tránh kích thích.
B. Phản ứng bằng chế phản xạ.
C. Co rúm toàn thân.
D. Phản ứng định khu.
Câu 2: Điều nào sau đây không đúng với quy trình dung hợp tế bào trần thực vật?
A. Loại bỏ thành tế bào.
B. Cho dung hợp trực tiếp các tế bào trong môi trường đặc biệt.
C. Nuôi cấy các tế bào lai trong môi trường đặc biệt để chúng phân chia tái sinh thành cây
lai khác loài.
D. Cho dung hợp các tế bào trần trong môi trường đặc biệt.
Câu 3: Loại hoocmon không tác dụng ch thích sinh trưởng của thực vật là:
A. Êtilen. B. Giberelin. C. Auxin. D. xitôkinin.
Câu 4: Xét các nhân tố tiến hóa:
1. Đột biến 2. Giao phối 3. Chọn lọc tự nhiên.
4. Các yếu tố ngẫu nhiên. 5. Di - nhập gen.
Các nhân tố m thay đổi tần số tương đối của các alen không theo một hướng xác định là:
A. 1,2,3. B. 1,2,3,4,5. C. 1,3,4,5. D. 1,4,5.
Câu 5: Tạo sinh vật biến đổi gen bằng các phương pháp nào sau đây?
1. Đưa thêm gen lạ vào hệ gen
2. Thay thế nhân tế bào.
3. Làm biến đổi một gen đã trong hệ gen.
4. Lai hữu tính giữa các dòng thuần chủng.
5. Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen
Phương án đúng là:
A. 1,3,5 B. 1,2,3. C. 2,3,5. D. 3,4,5.
Câu 6: Vai trò ch yếu của các nguyên tố vi lượng trong thể thực vật là:
A. Hoạt hóa c enzim. B. Cấu tạo nên diệp lục.
C. Cung cấp năng lượng. D. nguyên liệu cấu trúc của tế bào.
Câu 7: Đặc điểm nào sau đây không kỉ Jura?
A. Cây hạt trần ngự trị. B. sát c ngự trị.
C. Xuất hiện cây hạt kín. D. Phân hóa chim.
Câu 8: Cho các cặp quan:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
1. Tuyến nọc độc của rắn tuyến nước bọt của người.
2. Vòi hút của bướm đôi hàm dưới của bọ cạp.
3. Gai cây xương rồng gai y hoa hồng.
4. Cánh bướm cánh chim.
Những cặp quan tương đồng là:
A. 2,3,4. B. 1,2. C. 1,3. D. 1, 2, 3
Câu 9: Hạt của cây hạt kín nguồn gốc từ:
A. Bầu nhụy. B. Đầu nhụy. C. Noãn D. Noãn cầu
Câu 10: Lactôzơ vai trò trong quá trình điều hòa tổng hợp prôtêin sinh vật nhân sơ?
A. Kích thích gen vận hành.
B. Kích thích gen ức chế hoạt động.
C. Làm cho protein c chế bị bất hoạt, không gắn được vào gen vận hành, ch thích gen cấu
trúc protein
D. Cung cấp năng lượng cho quá trình tổng hợp protein.
Câu 11: Trình tự các loài động vật có quá trình trao đổi khí ngày càng hiệu quả là:
A. Lưỡng sát thú chim B. sát lưỡng thú chim
C. sát lưỡng chim thú. D. Lưỡng sát chim thú
Câu 12: Cho các bệnh hội chứng bệnh di truyền trên thể người như sau:
(1) Bệnh phêninkêto niệu. (2) Bệnh bạch cầu ác tính.
(3) Hội chứng Đao. (4) Bệnh hồng cầu nh liềm.
(5) Hội chứng Tơcnơ.
bao nhiêu bệnh hay hội chứng bệnh u trên do đột biến gen gây ra?
A. 4 B. 5 C. 3 D. 2
Câu 13: Sự tác động của các nhân tố sinh học bắt đầu vào thời nào của quá trình phát sinh
sự sống?
A. Sự hình thành các đại phân tử từ các chất hữu đơn giản.
B. Sự hình thành các chất hữu cơ đơn giản
C. Sự hình thành các đại phân tử tự tái bản.
D. Tiến hóa tiền sinh học.
Câu 14: giai đoạn phát triển phôi động vật, quá trình nào diễn ra mạnh nhất?
A. Phân hóa tế bào phát sinh hình thái quan.
B. Giảm phân phân hóa tế bào.
C. Nguyên phân phân hóa tế bào.
D. Nguyên phân giảm phân.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 15: Cho các phát biểu sau đây về các hiện tượng di truyền trên thề sinh vật nhân thực:
(1) Khi xét hai gen liên kết trên một cặp NST thường thì mỗi cặp alen của mỗi gen vẫn tuân
theo quy luật phân li
(2) Để các cặp gen nghiệm đúng quy luật phân li độc lập hay liên kết gen cần phải những
điều kiện nhất định.
(3) Trong các hiện tượng di truyền phân li độc lập, liên kết gen hoàn toàn hoán vị gen t
phân li độc lập là hiện tượng phổ biến nhất.
(4) Sự tương tác giữa các alen của một gen không thể làm xuất hiện kiểu hình mới trên thể
sinh vật.
(5) Một tính trạng có thể được quy định bởi một gen hoặc hai gen hoặc được quy định bởi
một gen gen đó còn quy định những tính trạng khác.
bao nhiêu phát biểu trên đúng?
A. 2 B. 3 C. 1 D. 4
Câu 16: trẻ em, nếu hoocmôn sinh trưởng tiết ra không đủ sẽ mắc bệnh:
A. Bướu cổ. B. To đầu xương chi. C. Đần độn. D. Lùn.
Câu 17: Hai loài họ hàng sống trong cùng khu phân bố nhưng lại không giao phối với nhau.
do nào sau đây thể nguyên nhân làm cho hai loài này ch li sinh sản?
1. Chúng nơi khác nhau nên các thể không gặp gỡ nhau được.
2. Nếu giao phối cũng không tạo ra con lai hoặc con lai bất thụ.
3. Chúng mùa sinh sản khác nhau.
4. Con lai tạo ra thường sức sống kém nên bị đào thải.
5. Chúng tập tính giao phối khác nhau.
6. Chúng cấu tạo quan sinh sản khác nhau.
mấy nguyên nhân đúng?
A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
Câu 18: Để tạo dòng thuần nhanh nhất, người ta dùng công nghệ tế bào nào?
A. Tạo giống bằng chọn dòng tế bào xôma biến dị.
B. Dung hợp tế bào trần.
C. Nuôi cấy tế bào.
D. Nuôi cấy hạt phấn.
Câu 19: người, bệnh hội chứng bệnh nào sau đây xuất hiện chủ yếu nam giới ít
gặp nữ giới?
1. Bệnh màu. 2. Bệnh máu khó đông. 3. Bệnh teo
4. Hội chứng Đao. 5. Hội chứng Claiphentơ. 6. Bệnh bạch tạng.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi (Lần 1), nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, đề thi có lời giải chi tiết. Mời các bạn học sinh tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi (Lần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 580
Sắp xếp theo
    Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm