Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT Nguyễn Văn Cừ - Kom Tum

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD ĐT KON TUM THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2018
TRƯỜNG THPT Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
NGUYỄN VĂN CỪ Môn thi thành phần: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề)
------------------ ---------------------------------------------
ĐỀ THI THỬ ĐỀ:132
(Đề gồm 06 trang)
       
Câu 1:                      
            
             
              
                    

                     
A. B. C. D.
Câu 2:            
A.  
B.   C.   D.  
Câu 3:       
      
      
          
       
              
       
    
A. B. C. D.
Câu 4:            
A.               
B.                  
C.               
D.                 
Câu 5:             không 
A.                    
B.                 
C.                       
  
D.                     
      
Câu 6:     
                
          
            
              
                  
   
           
A. B. C. D.
Câu 7:                 
                 
                     
   
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
                      
      
                
A. B. C. D.
Câu 8:                không 
A.                  
B.                 
C.                    

D.                    
  
Câu 9:               
              
A.     B.     C.     D.    
Câu 10:          
A.                 
B.            
C.                 
D.                 
Câu 11:   không     
A.         
B.        
C.        
D.            
Câu 12:    
A.         
B.           
C.         
D.           
Câu 13:                     

A.                 
B.               
C.                   
D.              
Câu 14:                      
           
A.   B.   C.   D.  
Câu 15:             
A.      
B.     
C.           
D.           
Câu 16:   không                  
A.             
B.                
C.      
D.            
Câu 17:          
A.      
B.              
C.      
D.         
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 18:                không 
                 
                 
            
                    
  
                 
 
 
A. B. C. D.
Câu 19:               
                      
 
                       

               
                  
                      
A. B. C. D.
Câu 20: Cho c hiện tượng:
        
              
          
                
     
      
A.  B.  C.   D.  
Câu 21:                  
   
A.               
B.            
C.            
D.            
Câu 22:               
            
         
          
                   
                     
 
A. B. C. D.
Câu 23:                  

                
                
A. B. C. D.
Câu 24:                      
                     

A.            
B.            
C.             
D.          

Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT Nguyễn Văn Cừ - Kom Tum, tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Mời các bạn học sinh tham khảo.

---------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Sinh học năm 2018 trường THPT Nguyễn Văn Cừ - Kom Tum. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 153
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm