Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 trường THPT Lê Quý Đôn - Quảng Trị lần 1

so GrAo DUC &
DAO TAO
rnUoNc rHPT cuuvr:x
rt
OUV
ooN
binh.
c6y
c6 kich
thu6c trung
theo
H4t
lira ngam trong nu6c
H4t
lira ngam trong manitol
H4t
thdu dAu ngAm trong nu6c
Ciu 18:
Du6i dAy
mdu
sdc l6ng
chuQt:

Đề thi thử Sinh học năm 2019

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 trường THPT Lê Quý Đôn - Quảng Trị lần 1. Nội dung tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2019 trường THPT Lê Quý Đôn - Quảng Trị lần 1. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 210
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm