Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ

1
SỞ GD&ĐT PHÚ THỌ
TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi 05 trang)
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
NĂM HỌC: 2019 - 2020
Bài thi: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Họ, tên thí sinh: .....................................................................
Số báo danh:..........................................................................
Câu 1. Hình chóp lục giác đều có bao nhiêu cạnh?
A.
12
. B.
6
. C.
10
. D.
11
.
Câu 2. Tập xác định của hàm số
3
1
y x
A.
1;

. B.
1;

. C.
\ 1
. D.
.
Câu 3. Cho khối lăng trụ
.
có thể tích bằng
15
. Thể tích của khối chóp
.
A ABC
bằng
A.
5
. B.
6
. C.
3
. D.
10
.
Câu 4. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây ?
A.
4 2
2 1
y x x
. B.
4 2
2y x x
. C.
4 2
2 1
y x x
. D.
3 2
2 1
y x x
.
Câu 5. Cho khối chóp
.
S ABCD
đáy hình chữ nhật thể tích bằng
8.
Thể tích của khối chóp
.
S BCD
bằng.
A.
2
. B.
4
. C.
6
. D.
3
.
Câu 6. Có bao nhiêu cách chọn
2
học sinh từ một tổ gồm
8
học sinh ?
A.
2
8
A .
B.
2
P .
C.
8
P .
D.
2
8
C .
Câu 7. Đường thẳng nào dưới đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
4 1
3
x
y
x
?
A.
3
y
. B.
4
y
. C.
3
x
. D.
4
x
.
Câu 8. Cho khối lập phương
.
ABCD A B C D
có thể tích bằng 64, độ dài đường chéo
AC
bằng:
A.
4 3
. B. 8. C. 4. D.
4 2
.
Câu 9. Cho hàm số
y f x
có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:
x

2
0
2
3

'f x
+
0
-
0
+
0
-
0
-
Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực tiểu ?
A.
2
B.
3
C.
0
D.
1
đề thi 010
7ҥL W j L O L ӉX PL ӇQ SKt KW W SV YQGRF F RP
2
Câu 10. Giá trị của phép tính
1
3
27
bằng
A.
9
B.
3
C.
6
D.
81
Câu 11. m số nào dưới đây đồng biến trên khoảng
;

?
A.
3
3y x x
. B.
1y x
. C.
3
3y x x
. D.
3 1y x
.
Câu 12. Đường thẳng
: 1d y x
và đường cong
3 2
: 1C y x x x
có bao nhiêu điểm chung?
A. 2. B. 3. C. 1. D. 0.
Câu 13. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?
A.
1
1
x
y
x
. B.
1
x
y
x
. C.
1
x
y
x
. D.
2
1
x
y
x
.
Câu 14. Cho cấp số cộng
( )
n
u
có số hạng đầu
1
2
u
và số hạng thứ tư
4
17
u
. Công sai của cấp số cộng
đã cho bằng
A.
15
2
. B.
5
. C.
3
. D.
15
.
Câu 15. Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
A.
2
log 2 .
y x
B.
2
log .y x
C.
2 .
x
y
D.
1
.
3
x
y
Câu 16. Cho hàm số
2
2 ln .f x x x x
hiệu
0
x
nghiệm của phương trình
0,
f x
mệnh đề
nào dưới đây đúng?
A.
0
2;0 .
x
B.
0
3
;2 .
2
x
C.
0
3
0; .
2
x
D.
0
2; .
x

Câu 17. Cho hình lăng trụ đứng
.ABC A B C
đáy
ABC
tam giác cân tại
A
,
120BAC
,
3
BC AA
. Thể tích của khối lăng trụ
.ABC A B C
bằng
A.
3
4
. B.
3
8
. C.
3
2
. D.
3
4
.
Câu 18. Tập xác định của hàm số
2
3
log 3 23 20
y x x
có bao nhiêu giá trị nguyên?
A. 6. B. 4. C. 7. D. 5.
7ҥL W j L O L ӉX PL ӇQ SKt KW W SV YQGRF F RP
3
Câu 19. Cho hàm số bậc ba
( )y f x
có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm của phương trình
1 0
f x
A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 20. Cho m số bậc bốn
( )y f x
bảng biến thiên như hình vẽ. Phương trình
( ) 2
f x
s
nghiệm là
x
1
0
1
y
3
5
5
A. 5. B. 6. C. 2. D. 4.
Câu 21. Cho hàm số bậc ba
y f x
có đồ thị như hình vẽ. Số điểm cực trị của hàm số
y f x
A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.
Câu 22. Hình hộp chữ nhật
.
ABCD A B C D
2,
AB a BC a
3.
AA a
Góc giữa đường thẳng
AC
và mặt phẳng
ABCD
bằng
A.
o
30 .
B.
o
45 .
C.
o
60 .
D.
o
90 .
Câu 23. Cho hàm số
y f x
có đồ thị như hình vẽ.
Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên đoạn
0:2
của hàm số đã cho bằng
A.
2
. B.
4
. C.
2
. D.
0
.
7ҥL W j L O L ӉX PL ӇQ SKt KW W SV YQGRF F RP

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường Chuyên Hùng Vương

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường Chuyên Hùng Vương, Phú Thọ, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 561
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thư viện Đề thi Xem thêm