Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Tĩnh Gia 1, Thanh Hóa

1 | M
ã đ 2 5 2
TRƯỜNG THPT TĨNH GIA 1
TỔ TOÁN TIN
------
ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 1
Năm học: 2019- 2020
MÔN: TOÁN
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
------------------------------------------------------
Mã đề: 252
Câu 1 : Cho khối nón có bán kính đáy bằng R = 1, đường sinh
4l
. Diện tích xung quanh của khối
nón là:
A.
.
B.
C.
D.
.
Câu 2 :
Cho hàm số bảng biến thiên như sau
Số nghiệm của phương trình là:
A. 3. B. 1. C. 0. D. 2.
Câu 3 :
Hình lăng trtam giác có bao nhiêu mặt:
A. 3. B. 5. C. 9. D. 6.
Câu 4 :
Số đường tiệm cn của đồ thị hàm số: là:
A. 0. B. 1. C. 3. D. 2.
Câu 5 :
Cho hàm số liên tục trên đoạn và đthị trên đoạn như hình vẽ bên. Tổng
giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn bằng
A.
.
B.
.
C.
.
D.
Câu 6 :
Cho . Tính .
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
Câu 7 :
Tập nghiệm của bất phương trình là đoạn . Giá tr
biểu thức bằng:
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
Câu 8 :
Bất phương trình: có tập nghiệm :
12V
4
6
8
f x
2
0f x
1
1
x
y
x
f x
1;5
1;5
f x
1;5
1 4 1
2
2
1
2df x x
2
1
1dg x x
2
1
2 3I f x g x x
d
7I
7I 3I
7
2
I
2
2
2
1 2 1
4
2
3 2 3
2 3
x
x x x
;a
b
3a
b
8 2 3 2 4 3
2 4 2 4 2 2
2
2
l
og 3x 2 log 6 5x
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
2 | M
ã đ 2 5 2
A.
B.
C. .
D.
(1; +)
Câu 9 :
Hàm số có đạo hàm số
3 2020 4
'( ) ( 1)( 2) ( 3) ( 4) ,f x x x x x x R . Số điểm cực
trị của hàm số đã cho là: A. 4 B. 1 C. 3. D.2.
Câu 10 :
Tính đạo hàm của hàm số .
A.
B.
.
C.
D.
Câu 11 :
Tổng diện tích các mặt của mt hình lập phương bằng . Thể tích của khối lập phương đó là:
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
Câu 12 :
Cho là các số thực dương tùy ý . Đặt . Mệnh đề nào sau
đây là đúng?
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
Câu 13 :
Cho tích phân , , b là phân số tối giản. Tính .
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
Câu 14 :
Cho khối chóp tam giác đều có cạnh đáy bằng , góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng .
Tính thể tích của khối chóp đã cho.
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
Câu 15 :
Tìm một nguyên hàm của hàm số .
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
Câu 16 :
Cho hình chóp tam giác đều có các cạnh đều bằng . Tính thể tích của khối nón có
đỉnh và đường tròn đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác .
A.
. B. .
C.
.
D. .
Câu 17 :
Đường cong trong hình vlà đồ thị hàm số nào dưới đây:
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
Câu 18 :
Khi cầu thể tích . Diện tích của mặt cầu bằng.
6
1
;
5
1
;
3
2
3
;1
y
f x
logy
x
1
'y
x
'
l
n10
x
y
l
n10
'y
x
1
'
ln
10
y
x
9
6
64 48 91 84
,a
b
1a
2
3
6
log log
a
a
P b b
9
log
a
P
b
6
log
a
P
b
27 log
a
P b 15log
a
P b
2
2
0
ln
1 4
xdx
a b
x
,a
b R
S
ab
2
3
S
6S
2
3
S
6S
.S
ABC
a 60
o
V
3
3
48
a
V
3
3
8
a
V
3
3
24
a
V
3
3
16
a
V
2
3
2f
x x x
x
2
3
1
df x x x C
x
x
3
3
d
3ln 3
3
x
f x x x x C
2
3 1
d 2f x x x C
x
x
3
3
4
d
3ln
3 3
x
f x x x x C
.S
ABC
3a
V
S
A
BC
3
3
a
V
3
2
3
a
V
3
2V
a
3
V
a
4
2
2 2y x x
4
2
2 2y x x
3
2
3
2y x x
3
2
3
2y x x
S
3
36
cm
S
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
3 | M ã
đ 2 5 2
A.
B.
C.
D.
Câu 19 :
Cho khối tứ diện có đáy là tam giác vuông tại , , ,
đường cao . Tính thể tích của khối tứ diện theo .
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
Câu 20 : Cho hàm số
( )y f x
bảng biến thiên như hình vẽ
Hàm số đạt cực đại ti : A. x = 0
B. x = 1. C. x = -1 D. y = 0.
Câu 21 :
Một người gửi triệu đồng vào một ngân hàng vớii suất năm. Biết rằng nếu không rút
tiền ra khỏi ngân hàng, t cứ sau mim số tiền lãi sẽ được nhập vào gốc để tính cho năm tiếp
theo. Biết rằng trong suốt thời gian gửi, lãi suất không đổi và người đó không rút tiền ra. Hỏi sau
5 năm người đó rút tin t số tin lãi người đó nhận được là ( kết quả gần nhất ):
A.
triệu đng.
B.
triệu đồng.
C.
triệu đng.
D.
triệu đng.
Câu 22 :
Phương trình : có nghim là:
A.
2
B.
C. D.
Câu 23 :
Rút gọn biểu thức với ta được:
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
Câu 24 :
m các mặt của hình lập phương tạo thành các đỉnh của khi đa diện nào sau đây?
A.
Khi bát diện đều.
B.
Khi lăng trụ tam giác đều.
C.
Khi tứ din đều.
D.
Khi chóp lục giác đều.
Câu 25 :
Đồ thị của hàm số và đồ thị của hàm số có số đim chung là:
A.
.
B.
.
C.
.
D.
.
Câu 26 :
Giá trị lớn nhất của hàm số
3
( ) 3 2f x x x trên đoạn
3;
3
bằng:
A. B. C. D.
.
Câu 27 :
Đường cong trong hình vbên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
2
36
cm .
2
20
cm .
2
18 cm
.
2
24
cm .
OABC
OBC O OB a
3OC a
( 0)a
3OA a
a
3
12
a
3
3
a
3
6
a
3
2
a
50 7% /
20,
128 70,128
17,5 67,5
2x
3 4 x
4 8
6
7
4
5
2
3
1
6
3
.P x
x
0x
2
P x
2
9
P x
P x
1
8
P x
3 2
2 2y x x
2
2y x
0
1
3
2
16 2
0 0
4
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Tĩnh Gia 1

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Tĩnh Gia 1, Thanh Hóa để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Tĩnh Gia 1, Thanh Hóa vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Tĩnh Gia 1, Thanh Hóa. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 160
Thư viện Đề thi Xem thêm