Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Yên Phong 1, Bắc Ninh

Trang 1/7 - Mã đề 101
TRƯỜNG THPT YÊN PHONG 1
TỔ TOÁN
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2019 2020
Môn: Toán - Lớp 12 - Chương trình chuẩn
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi
101
Họ và tên:………………………………….Lớp:…………….............……..……
Câu 1. Trong không gian
Oxyz
. Biết mặt cầu
S
nhận hai điểm
4; 2; 0A
,
2; 4; 3B 
làm hai đầu đường
kính. Tính tâm
I
bán kính
R
của
S
A.
2; 2; 3 , 9IR
. B.
39
1; 1; ,
22
IR



. C.
3
1; 1; , 9
2
IR



. D.
9
2; 2; 3 ,
2
IR
.
Câu 2. Tìm họ nguyên hàm của hàm số
2
1
1
xx
fx
x

.
A.
2
ln 1xx C 
. B.
2
1
1
1
C
x

. C.
1
1
xC
x

. D.
2
ln 1
2
x
xC 
.
Câu 3. Biết đường thẳng
2yx
cắt đồ thị hàm số
21
1
x
y
x
tại hai điểm phân biệt
,AB
hoành độ
lần lượt
,
AB
xx
. Khi đó giá trị của
AB
xx
bằng
A.
2
. B.
5
. C.
3
. D.
1
.
Câu 4. Một người gi tiết kiệm số tin
18 000 000
đồng với lãi suất
6, 0%
/ năm( lãi suất không thay đổi trong
sut thi gian gi). Biết rằng tiền lãi hàng năm được nhập vào tiền gc, hỏi sau đúng 5 năm người đó rút được
cả tin gc lẫn tiền lãi gn với con số nào sau đây?
A.
23000000
đồng. B.
24088000
đồng. C.
22725000
đồng. D.
25533000
đồng.
Câu 5. Với
a
là số thực khác
0
tùy ý,
2
4
log a
bằng :
A.
2
2 log a
. B.
2
1
log
4
a
. C.
2
log a
. D.
2
log a
.
Câu 6. Số nghiệm nguyên nhỏ hơn 10 của bất phương trình
5.5 6 025
xx

A.
10
B.
9
C.
8
D.
11
Câu 7. Cho hình trụ diện tích xung quanh bằng
2
8 a
độ dài đường sinh bằng
a
. Tính thể tích hình trụ
đã cho
A.
3
16 a
. B.
3
32 a
. C.
3
8 a
. D.
3
24 a
.
Câu 8. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
3
1
x
y
x
có phương trình là
A.
1y

B.
1y
C.
0y
D.
1x
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 2/7 - Mã đề 101
Câu 9. Trong không gian
Oxyz
, cho hình hộp
.ABCD A B C D

1;0;0
A
,
1; 2; 0
B
,
2; 1; 0D
,
5; 2; 2
A
. Tìm toạ độ điểm
C
.
A.
6; 3; 2
C
. B.
3; 1; 0
C
. C.
8; 3; 2
C
. D.
2; 1; 0
C
.
Câu 10. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau
A.
2e d 2 e
xx
xC
. B.
1
d ln
x xC
x

. C.
4
3
d
4
xC
xx
. D.
sin d cosxx C x
.
Câu 11. Trong không gian
Oxyz
, viết phương trình mặt phẳng
P
đi qua điểm
2; 1; 3A
, song song với
trục
Oz
và vuông góc với mặt phẳng
: 30
Qx y z
.
A.
30xy
. B.
0
xy
. C.
10xy
. D.
10xy

.
Câu 12. Cho hàm số
y fx
liên tục trên
;ab



. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
y fx
,
trục
Ox
và các đường thẳng
,x ax b
là:
A.
d
b
a
S fx x
. B.
d
b
a
S fx x
. C.
d
b
a
S fx x
. D.
d
b
a
S fx x
.
Câu 13. Cho
fx
,
gx
là các m số xác định liên tục trên
. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào
sai?
A.
dddfx gx x fx x gx x





. B.
2 d2 dfx x fx x

.
C.
dd dfx gx x f x x gx x





. D.
d d. d
fxgxx fxx gxx

.
Câu 14. Tích phân
1
2
0
1
d
2
Ix
xx

có giá trị bằng.
A.
2 ln2
3
. B.
2 ln 2
. C.
2 ln2
3
. D.
2 ln 2
.
Câu 15. Trong không gian
Oxyz
, cho hai điểm
1; 5; 3 , 1; 3; 5MN
.Viết phương trình mặt phẳng trung
trực
P
của đoạn
MN
A.
0xyz
. B.
0xyz
.
C.
10xyz
. D.
10xyz
.
Câu 16. Cho hàm số
()fx
liên tục trên
;ab



. Hãy chọn khẳng định đúng:
A. Hàm số luôn có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên đoạn
;ab



.
B. Hàm số không có giá trị lớn nhất trên đoạn
;ab



.
C. Hàm số không có giá trị nhỏ nhất trên đoạn
;ab



.
D. Hàm số luôn có cực đại và cực tiểu trên đoạn
;ab



.
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Trang 3/7 - Mã đề 101
Câu 17. Cho hàm số
y fx
có bảng biến thiên như sau
Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là:
A.
4
B.
2
C.
3
D.
1
Câu 18. Tính diện tích
S
của hình phẳng
()
H
giới hạn bởi các đường cong
3
12yx x
2
yx
.
A.
397
4
S
B.
343
12
S
C.
793
4
S
D.
937
12
S
Câu 19. Trong không gian
Oxyz
, cho tam giác
ABC
có trọng tâm
G
, biết
1; 2; 0
A
,
4; 5; 3B
,
0;1;1
G 
. Tìm toạ độ điểm
C
.
A.
12
. B.
3; 10; 6C 
. C.
23
. D.
43
.
Câu 20. Cho hai số thực
a
b
dương khác
1
với
41
52
aa
13
log log
35
bb
 








 
. Mệnh đề nào dưới đây
đúng?
A.
0 1; 0 1ab 
. B.
1; 1ab
.
C.
1; 0 1ab 
. D.
0 1; 1ab
.
Câu 21. Với giá trị nào của
x
thì hàm số
2
5
log 2fx x x 
xác định?
A.
1; 2
x 
. B.
1;x 
.
C.
; 1 2;x    
. D.
; 1 2;
x

 


.
Câu 22. Cho hàm số
fx
có đạo hàm trên đoạn
1; 3 , 3 5f



3
1
d6fx x
. Khi đó
1f
bng
A. 1. B. 10. C.
1
. D. 11.
Câu 23. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số
31
:
1
x
Cy
x

hai trục tọa độ
4 ln 1
a
S
b

(
,ab
là hai số nguyên tố cùng nhau). Tính
2ab
?
A.
5
B.
2
C.
1
D.
1
Câu 24. Có bao nhiêu giá trị ngun của tham số
m
để hàm số
32
1
42
3
y x mx x 
đồng biến trên tập
xác định của nó?
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Yên Phong 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Yên Phong 1, Bắc Ninh vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn giống với đề thi THPT Quốc gia các năm trước. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Yên Phong 1, Bắc Ninh để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan theo chương trình chuẩn, thí sinh làm đề trong thời gian 90 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 lần 1 trường THPT Yên Phong 1, Bắc Ninh, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
1 147
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm