Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Đại học Vinh - Nghệ An (Lần 1)

Để giúp các bạn học sinh giải nhanh bài tập Toán một cách hiệu quả, VnDoc mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Đại học Vinh - Nghệ An (Lần 1), nội dung đề thi kèm theo đáp án sẽ là nguồn thông tin hay để giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập.

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Chi tiết Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy, cho các điểm A, B như hình vẽ bên. Trung điểm của đoạn thẳng AB biểu diễn số phức

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

A. - 1/2 + 2i.

B. -1+ 2i.

C. 2 - i.

D. 2 - 1/2 i.

Câu 2: Tất cả các nguyên hàm của hàm số f (x) = cos 2x là?

A. 2sin2x +C

B. sin 2x +C

C. 1/2 sin 2x +C

D. - 1/2 sin 2x +C

Câu 3: Cho hình hộp đứng ABCD.A'B'C'D' có cạnh bên AA' = h và diện tích của tam giác ABC bằng S. Thể tích của khối hộp ABCD.A'B'C'D' bằng?

A. V = 1/3 Sh

B. V = 2/3 Sh

C. V = Sh

D. V = 2Sh

Câu 4: Cho hàm số y = f (x) có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng về hàm số đó?

Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán

A. Đồng biến trên khoảng (0; 2).

B. Nghịch biến trên khoảng (-3; 0).

C. Đồng biến trên khoảng (-1; 0).

D. Nghịch biến trên khoảng (0; 3).

Câu 5: Cho hình trụ có bán kính đáy bằng R, chiều cao bằng h. Biết rằng hình trụ đó có diện tích toàn phần gấp đôi diện tích xung quanh. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. R = h

B. R = 2h

C. h = 2R

D. h = \sqrt{2R}

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Toán năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Đại học Vinh - Nghệ An (Lần 1). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 246
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm