Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2017 - 2018 trường THPT chuyên ĐH Vinh - Nghệ An (Lần 2)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018 - LẦN 2
TRƯỜNG THPT CHUYÊN Bài thi: Khoa học Tự nhiên, Môn: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề thi có 04 trang)
Mã đề thi 132
Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: ............................
Câu 1: Trong máy quang phổ lăng kính, lăng kính có tác dụng
A. tăng cường độ chùm sáng. B. giao thoa ánh sáng.
C. nhiễu xạ ánh sáng. D. tán sắc ánh sáng.
Câu 2: Tia hồng ngoại
A. là ánh sáng nhìn thấy, có màu hồng. B. được ứng dụng để sưởi ấm.
C. không truyền được trong chân không. D. không phải là sóng điện từ.
Câu 3: Một dây dẫn thẳng dài vô hạn đặt trong chân không mang dòng điện cường độ I (A). Độ lớn cảm ứng
từ của từ trường do dòng điện gây ra tại điểm M cách dây một đoạn R (m) được tính theo công thức
A. B = 2.10
-7
. B. B = 4π.10
-7
. C. B = 2π.10
-7
. D. B = 4π.10
-7
.IR
Câu 4: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về phôtôn ánh sáng?
A. Mỗi phôtôn có một năng lượng xác định.
B. Năng lượng của phôtôn ánh sáng tím lớn hơn năng lượng của phôtôn ánh sáng đỏ.
C. Năng lượng của các phôtôn của các ánh sáng đơn sắc khác nhau đều bằng nhau.
D. Phôtôn chỉ tồn tại trong trạng thái chuyển động.
Câu 5: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?
A. Sóng cơ lan truyền được trong chất rắn. B. Sóng cơ lan truyền được trong chất lỏng.
C. Sóng cơ lan truyền được trong chất khí. D. Sóng cơ lan truyền được trong chân không.
Câu 6: Một dải sóng điện từ trong chân không tần số từ 2.10
13
Hz đến 8.10
13
Hz. Dải sóng trên thuộc
vùng nào trong thang sóng điện từ? Biết tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.10
8
m/s.
A. Vùng tia Rơnghen. B. Vùng tia tử ngoại.
C. Vùng tia hồng ngoại. D. Vùng ánh sáng nhìn thấy.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây không phải là các đặc điểm của tia Rơnghen (tia X)?
A. Tác dụng mạnh lên kính ảnh. B. Có thể đi qua được lớp chì dày vài centimet.
C. Khả năng đâm xuyên mạnh. D. Gây ra hiện tượng quang điện.
Câu 8: Một sóng điện từ có tần số f truyền trong chân không với tốc độ c. Bước sóng của sóng này là c
A. λ = B. λ = C. λ = D. λ =
Câu 9: Pin quang điện là nguồn điện hoạt động dựa trên hiện tượng
A. tán sắc ánh sáng. B. quang điện trong. C. quang - phát quang. D. huỳnh quang.
Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều u = U
0
cos(100πt) V vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm độ tự cảm L =
H. Cảm kháng của đoạn mạch bằng
A. 20
B. 20 . C. 10 . D. 10
Câu 11: Công thoát của êlectron khỏi đồng 6625.10
-19
J. Cho h = 6,625.10
-34
J.s; c =3.10
8
m/s, giới hạn
quang điện của đồng là
A. 0,30 μm. B. 0,65 μm. C. 0,15 μm. D. 0,55 μm.
Câu 12: Một hệ dao động cơ đang thực hiện dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi
A. chu kì của lực cưỡng bức nhỏ hơn chu kì dao động riêng của hệ dao động.
B. biên độ của lực cưỡng bức nhỏ hơn rất nhiều biên độ dao động riêng của hệ dao động.
C. tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ dao động.
D. biên độ của lực cưỡng bức bằng biên độ dao động riêng của hệ dao động.
Câu 13: Một con lắc xo gồm vật nhỏ xo nhẹ, đang dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang.
Động năng của con lắc đạt giá trị cực tiểu khi
A. vật có vận tốc cực đại. B. lò xo không biến dạng.
C. vật đi qua vị trí cân bằng. D. lò xo có chiều dài cực đại.
Câu 14: Khẳng định nào sau đây không đúng khi nói về lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong chân
không
A. có độ lớn tỉ lệ với tích độ lớn hai điện tích.
B. là lực hút khi hai điện tích đó trái dấu.
C. có độ lớn tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.
D. có phương là đường thẳng nối hai điện tích.
Câu 15: Một sợi dây căng ngang đang sóng dừng. Sóng truyền trên y có bước sóng λ. Khoảng cách
giữa hai bụng sóng liên tiếp là
A. 2λ. B. λ/ 4. C. λ/ 2.. D. λ.
Câu 16: Cho hai dao động điều a cùng phương phương trình lần lượt x
1
=5cos(2πt - ) cm x
2
=
5cos(2πt - ) cm. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là
A. 5
cm. B. 5
cm. C. 5 cm. D. 10 cm.
Câu 17: Phương của lực từ tác dụng lên dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường không đặc điểm
nào sau đây?
A. Vuông góc với mặt phẳng chứa vectơ cảm ứng từ và dòng điện.
B. Vuông góc với vectơ cảm ứng từ.
C. Song song với các đường sức từ.
D. Vuông góc với dây dẫn mang dòng điện.
Câu 18: Đặt điện áp u = U
0
cos(100πt + ) V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp thì cường độ dòng điện
qua mạch là i = I
0
cos(100πt - ) A. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng
A. 0,50 B. 0,71 C. 0,87 D. 1,00
Câu 19: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp một điện áp xoay chiều u = U
0
cos(2πft) (trong đó U
0
không đổi, tần số f có thể thay đổi). Ban đầu f = f
0
thì trong mạch xảy ra hiện trượng cộng hưởng, sau đó
tăng dần tần số dòng điện và giữ nguyên tất cả các thông số khác. Chọn phát biểu sai?
A. Cường độ hiệu dụng của dòng giảm. B. Điện áp hiệu dụng trên tụ điện tăng.
C. Điện áp hiệu dụng trên điện trở giảm. D. Hệ số công suất của mạch giảm.
Câu 20: Một con lắc đơn chiều dài dao động điều hòa tại nơi gia tốc trọng trường g. Khi tăng chiều
dài của con lắc đơn thêm một đoạn 3ℓ. Thì chu kì dao động riêng của con lắc
A. giảm 2 lần. B. tăng
lần. C. giảm
lần. D. tăng 2 lần.
Câu 21: Khi động không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định với tốc đquay của từ trường không đổi thì
tốc độ quay của rôto
A. nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường. B. lớn hơn tốc độ biến thiên của dòng điện.
C. lớn hơn tốc độ quay của từ trường. D. luôn bằng tốc độ quay của từ trường.
Câu 22: Hai bóng đèn sợi đốt các hiệu điện thế định mức lần lượt U
1
U
2
. Nếu công suất định mức
của hai bóng đó bằng nhau thì tỷ số hai điện trở
A.
B. C. D.
Câu 23: Khi tịnh tiến chậm một vật AB có dạng đoạn thẳng nhỏ dọc theo luôn vuông góc với trục chính
(A nằm trên trục chính) của một mắt không có tật từ xa đến điểm cực cận của nó, thì có ảnh luôn hiện rõ trên
võng mạc. Trong khi vật dịch chuyển, tiêu cự của thủy tinh thể góc trông vật của mắt này thay đổi như
thế nào?
A. Tiêu cự giảm, góc trông vật tăng. B. Tiêu cự tăng, góc trông vật tăng.
C. Tiêu cự giảm, góc trông vật giảm. D. Tiêu cự tăng, góc trông vật giảm.
Câu 24: Trong một giờ thực hành vật lí, bạn Tiến sử dụng đồng hồ đo điện đa năng
hiện số như hình vẽ bên, nếu bạn y đang muốn đo điện áp xoay chiều 220V thì
phải xoay núm vặn đến :
A. vạch số 250 trong vùng DCV.
B. vạch số 250 trong vùng ACV.
C. vạch số 50 trong vùng DCV.
D. vạch số 50 trong vùng ACV.
Câu 25: Một máy hạ thế có tỉ số giữa số vòng dây cuộn sơ cấp và số vòng cuộn thứ
cấp k (k > 1). Nhưng do không ghi ký hiệu trên y nên không biết được các
cuộn cấp thứ cấp. Một người đã dùng y biến thế trên lần lượt đấu hai đầu mỗi cuộn y của y
vào mạng điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi U và dùng vôn kế đo điện áp hiệu dụng ở hai đầu
cuộn dây còn lại. Kết quả lần đo thứ nhất thu được là 160 V, lần đo thứ 2 là 10V. y đó có có tỉ số k bằng
A. 8. B. 2. C. 4. D. 16.
Câu 26: Một sóng truyền dọc theo một sợi dây đàn hồi rất dài với biên độ 6 mm. Tại một thời điểm, hai
phần tử trên dây cùng lệch khỏi vị trí cân bằng 3 mm, chuyển động ngược chiều với độ lớn vận tốc 0,3π

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2017 - 2018 trường THPT chuyên ĐH Vinh - Nghệ An (Lần 2), tài liệu gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết. Mời các bạn học sinh thử sức.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2017 - 2018 trường THPT chuyên ĐH Vinh - Nghệ An (Lần 2). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 477
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm