260 câu trắc nghiệm điện xoay chiều

Bài tập trắc nghiệm điện xoay chiều

260 câu trắc nghiệm điện xoay chiều. Đây là tài liệu tham khảo hay được VnDoc sưu tầm từ giáo viên Lê Thanh Sơn để gửi tới quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 12 nhằm phục vụ công tác giảng dạy và học tập. Với tài liệu này chúng tôi hi vọng rằng các bạn học sinh sẽ ngày càng học tập tốt môn Vật lý và có kết quả cao trong các kì thi, quý thầy cô có nhiều tiết giảng bài hay.

Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều

Câu 1) Chọn phát biểu đúng khi nói về cường độ dòng điện hiệu dụng

A. Giá trị của cường độ hiệu dụng được tính bởi công thức Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều
B. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều bằng cường độ dòng điện không đổi.
C. Cường độ hiệu dụng không đo được bằng ampe kế.
D. Giá trị của cường độ hiệu dụng đo được bằng ampe kế.

Câu 2) Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa trên:

A. Hiện tượng tự cảm. B. Hiện tượng cảm ứng điện từ.
C. Từ trường quay. D. Hiện tượng quang điện.

Câu 3) Cách tạo ra dòng điện xoay chiều là

A. cho khung dây dẫn quay đều trong một từ trường đều quanh một trục cố định nằm trong mặt khung dây và vuông
góc với từ trường.
B. cho khung dây chuyển động đều trong một từ trường đều.
C. quay đều một nam châm điện hay nam châm vĩnh cửu trước mặt một cuộn dây dẫn.
D. A hoặc C

Câu 4) Cách tạo ra dòng điện xoay chiều nào là đúng với nguyên tắc của máy phát điện xoay chiều?

A. Làm cho từ thông qua khung dây biến thiên điều hoà.
B. Cho khung dây chuyển động tịnh tiến trong một từ trường đều.
C. Cho khung dây quay đều trong một từ trường đều quanh một trục cố định nằm song song với các đường cảm
ứng từ.
D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 5) Dòng điện xoay chiều là dòng điện có tính chất nào sau đây?

A. Chiều dòng điện thay đổi tuần hoàn theo thời gian.
B. Cường độ biến đổi tuần hoàn theo thời gian.
C. Chiều thay đổi tuần hoàn và cường độ biến thiên điều hoà theo thời gian.
D. Chiều và cường độ thay đổi đều đặn theo thời gian.

Câu 6) Chọn phát biểu đúng khi nói về dòng điện xoay chiều

A. Dòng điện xoay chiều có cường độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
B. Dòng điện xoay chiều có chiều dòng điện biến thiên điều hoà theo thời gian.
C. Dòng điện xoay chiều có cường độ biến thiên điều hoà theo thời gian.
D. Dòng điện xoay chiều hình sin có pha biến thiên tuần hoàn.

Câu 7) Chọn phát biểu đúng khi nói về hiệu điện thế dao động diều hoà

A. Hiệu điện thế dao động điều hòa ở hai đầu khung dây có tần số góc đúng bằng vận tốc góc của khung dây đó khi
nó quay trong từ trường.
B. Biểu thức hiệu điện thế dao động điều hoà có dạng: u = U0sin(ωt + φ)
C. Hiệu điện thế dao động điều hòa là một hiệu điện thế biến thiên điều hoà theo thời gian.
D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 8) Chọn một trong các cụm từ sau để điền vào chỗ trống sao cho đúng nghĩa: Cường độ dòng điện............. của
dòng điện xoay chiều là cường dộ dòng điện không đổi khi qua cùng vật dẫn trong cùng thời gian làm toả ra cùng
nhiệt lượng như nhau.

A. Hiệu dụng B. Tức thời.
C. Không đổi D. A, B, C không thích hợp

Câu 9) Một khung dây đặt trong từ trường có cảm ứng từ Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều. Từ thông qua khung là 6.10-4Wb. Cho cảm ứng từ giảm đều về 0 trong thời gian 10-3(s) thì sức điện động cảm ứng xuất hiện trong khung là:

A. 6V B. 0,6V
C. 0,06V D. 3V

Câu 10) Một khung dây điện tích S = 600c2m và có 200 vòng dây quay đều trong từ trường đều có vectơ B vuông góc với trục quay của khung và có giá trị B = 4,5.10-2(T). Dòng điện sinh ra có tần số 50 Hz. Chọn gốc thời gian lúc pháp tuyến khung cùng chiều với đường sức từ. Biểu thức sức điện động e sinh ra có dạng

Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều

Câu 11) Khung dây hình chữ nhật dài 30cm, rộng 20cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 10-2 (T) sao cho phép tuyến khung hợp với véctơ Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều 1 góc 60o. Từ thông qua khung là

Bài tập trắc nghiệm phần điện xoay chiều

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về

Đánh giá bài viết
1 1.001
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Vật lí 12 Xem thêm