Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TRƯỜNG THPT XOAY
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 1
MÔN: VẬT 12
Thời gian làm bài: 50phút
(40 câu trắc nghiệm)
đề thi 132
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1:                     
A.   B.   C.   D.  
Câu 2:              

 
               
A.  B.  C.  D. 
Câu 3:                  
                        
                     
                       

A.   B.   C.   D.  
Câu 4:                    
                 
A.

A
T
B.
A
T
C.

A
T
D.
A
T
Câu 5:          
   v t cm s
 
              
A.
B.
C.

s
D.

s
Câu 6:                 
                   
     
A.        B.      
C.        D.       
Câu 7:                   
      
A. 

 B. 

 C. 

 D. 


Câu 8:                 
               

   
   
A.  B.  C.  D. 
Câu 9:        
  
    
 
A. 
B. 
C. 
D.
Câu 10:                     
      
A.
k
m
B.
m
k
C.
k
m
D.
m
k
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 11:                     
                  
A.   B.   C.   D.  
Câu 12:   
A.              
B.                 
C.             
D.            
Câu 13:                   
     
  

t
      
   
A. 
B. 
C.  
D. 
Câu 14:               
B
  
          
   
B
 
A. 
B. 
C. 
D.
Câu 15:                   
   
A.  B.  C.  D. 
Câu 16:                   
          
    
      
        
  
        
                   

 
       
  
A.   B.   C.   D.  
Câu 17:          
A.     B.     
C.     D.    
Câu 18:     
  
  
       
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 19:          
       
                  
  
A.   B.   C.   D.  
Câu 20:         
           
   

                 
     
A.  B.  C.  D. 
Câu 21:    
            
  
     

     
 
     
A. B. C. D.
Câu 22:      không  
                
A.        
B.          
C.            
D.           
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 23:                    
                      
                        
        
A.  B.  C.  D. 
Câu 24:                  
                   
                      
    
A. 
P
F
B. 
P
F
C. 
P
F
D. 
F
P
Câu 25:                    
                       
       
A.   B.   C.   D.  
Câu 26:      
A.         
B.            
C.              
D.        
Câu 27:                      
         
A.
   , cos( , )( )
B.
   , cos( , )( )
C.
   , cos( , )( )
D.
   , cos( , )( )
Câu 28:        

     
    
A.   B.  C.  D. 
Câu 29:             l      
g

A.  B.  C.   D.  
Câu 30:            
 
 
            
A.  B.
 C.
 D. 
Câu 31:                 
      
            
                   
                     
             
A.
 x t cm
B.
 x t cm
C.
 x t cm
D.
 x t cm
Câu 32:           

       
      

A.
B.
C.

D.
Câu 33:                    
                   

s
              

s

A.   B.   C.   D.  

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc, tài liệu chắc chắn sẽ là nguồn thông tin hữu ích để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn. Mời các bạn học sinh tham khảo.

---------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm 2018 trường THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 91
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm