Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai

  132 Trang 1/4
Sở Giáo dục-Đào tạo Đồng Nai
Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh
KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2018
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN


Câu 1: 
A.  B. 
C.  D. 
Câu 2: 
6cos( )
2
xt


A.
2
t
. B.
t
. C.
2
. D.
.
Câu 3: sai?
A. K  cùng pha nhau luôn là b.
B. 
C.  
D. 
sóng ngang.
Câu 4: 
2


A. 6,2 cm. B. 10,8 cm. C. 12,4 cm. D. 5,4 cm.
Câu 5: 
A. 
B. 
C. Ánh 
D. 
Câu 6: không 
o
C phát ra?
A.  B.  C.  D. -ghen.
Câu 7: sai 
A. 
B. 
C.  
D. 
Câu 8: 

A.  B.  C. luôn cùng pha nhau. D. 
Câu 9:  sai
A. 
B. 
5
10

o.
C. 
D. 
1

1
.
Câu 10: 
A.
B.
2
m
T
k
. C.
D.
2
k
T
m
Câu 11: 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 12: 
Mã đề thi 132
  132 Trang 2/4
A.  B. là siêu âm. C. luôn là sóng ngang. D. 
Câu 13: Khi sóng d trên m  dây   ng cách  m   nút g 
A. mc sóng. B. m bc sóng.
C. mc sóng. D. mc sóng.
Câu 14:                     
A
u a.cos 100 t
B
u b.cos 100 t


A. 50 cm/s B. 25 cm/s C. 5,0 m/s D. 2,5 m/s
Câu 15: sai 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 16: 
A.  B. 
C.  D. 
Câu 17: 
A.  B. 
C.  D. 
Câu 18:


2


A. 3,2 N. B. 2,0N. C. 4,8 N. D. 2,8 N.
Câu 19: 
 

A.
10cos 3
6
x t cm




.
B.
10cos 3
3
x t cm




.
C.
20cos 6
3
x t cm




.
D.
20cos 6
6
x t cm




.
Câu 20:  
A. 
B. 
C. 
D.  
Câu 21: 

00
u U cos t ;i I cos t

A.
2
B. 0 C.
2
D.
3
Câu 22:  sai.
A. -cô.
B. 
C. 
D. 
Câu 23: sai 
A. g.
B. 
C. 
D. 
  132 Trang 3/4
Câu 24: 

A. 
B. 
C. 
D. .
Câu 25: 
A. 
B. 
C.  
D. 
Câu 26: 

1
và x
2

 
A. 39 cm/s. B. 23 cm/s.
C. 22 cm/s. D. 38 cm/s.
Câu 27: Cho h
1
C
1
L
2
C
2

12
3
L L mH
12
3
C C nF

1

2


A. 2,5 µs B. 1,5 µs C. 2,0 µs D. 1,0 µs
Câu 28:  Young  
mm. 
 
 
A. 0,5  B. 0,6  C. 0,4  D. 
Câu 29: 
u 220 2 cos 100 t V


i 2 cos 100 t
3





A. 60 W. B. 120 W. C. 340 W. D. 170 W.
Câu 30: 
1
.


1
2
5
7


A. 14 B. 13 C. 16 D. 15
Câu 31:  


dh
F
)

A. Hình D4 B. Hình D1 C. Hình D3 D. Hình D2
dh
F
0
x
A
- A
Hình D2
dh
F
x
0
A
- A
Hình D3
dh
F
x
A
- A
0
Hình D4
Hình D1
dh
F
x
0
A
- A
t (s)
Hình C
x
1
x (cm)
6
8
0
2/ 3
2
x
2

Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý

Để giúp các bạn học sinh lớp 12 học tập hiệu quả môn Vật lý, VnDoc mời các bạn tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai, với 40 câu hỏi, thí sinh làm bài trong khoảng thời gian 50 phút, đề thi có đáp án. Mời các bạn học sinh tham khảo.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi thử THPT quốc gia môn Vật lý năm học 2017 - 2018 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 204
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý Xem thêm