Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý trường THPT Thực hành Cao Nguyên, Đăk Lăk (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý trường THPT Thực hành Cao Nguyên, Đăk Lăk (Lần 1). Đề thi bám sát cấu trúc đề của Bộ GD&ĐT gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm, phần đáp án đã được ban biên tập VnDoc cập nhật đầy đủ và chính xác để các bạn học sinh đối chiếu kết quả bài làm của chính mình ngay sau khi làm xong. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý trường THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang (Lần 3)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ, Quảng Nam

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý trường THPT Ngô Sĩ Liên, Bắc Giang (Lần 2)

Mời làm: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý trường THPT Thực hành Cao Nguyên, Đăk Lăk (Lần 1) Online

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
TRƯỜNG THPT TH CAO NGUYÊN
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 (LẦN 1)
MÔN: ĐỊA LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: Dựa vào bảng số liệu sau đây về cơ cấu giá trị hàng xuất khẩu của nước ta. (Đơn vị: %)

Năm

Nhóm hàng

1995

1999

2000

2002

2005

Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản

25,3

31,3

37,2

29,0

29,0

Hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công

28,5

36,8

33,8

41,0

44,0

Hàng nông, lâm, thuỷ sản

46,2

31,9

29,0

30,0

27,0

Nhận định nào sau đây chưa chính xác?

A. Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản tăng tỉ trọng
B. Hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp tăng tỉ trọng
C. Hàng nông, lâm, thuỷ sản giảm tỉ trọng
D. Hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhất năm 2005

Câu 2: Nước ta nằm trong hệ toạ độ địa lí

A. 23°20'B - 8°30'B và 102°10'Đ - 109°24'Đ
B. 23°23'B - 8°34'B và 102°9'Đ - 109°24'Đ
C. 23023'B - 8°30'B và 102°10'Đ - 109°24'Đ
D. 23°23'B - 8°30'B và 102°10'Đ - 109°20'Đ

Câu 3: Ảnh hưởng của biển đến khí hậu nước ta vào thời kì mùa đông là

A. tăng độ ẩm
B. làm giảm nền nhiệt độ
C. làm giảm tính chất khắc nghiệt của thời tiết lạnh, khô
D. mang đến lượng mưa lớn cho khu vực ven biển và đồng bằng Bắc Bộ

Câu 4: Vùng biển có chiều rộng 200 hải lí tính từ đường cơ sở ra phía biển của nước ta là vùng

A. tiếp giáp lãnh hải B. đặc quyền kinh tế biển
C. lãnh hải D. thềm lục địa

Câu 5: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 15, các đô thị có quy mô dân số năm 2007 trên 1 triệu người ở nước ta gồm

A. Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng
B. Hà Nội, Biên Hoà, TP. Hồ Chí Minh
C. Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh
D. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu

Câu 6: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 30, tỉnh duy nhất của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ nằm trong vùng Kinh tế trọng điểm phía bắc năm 2007

A. Vĩnh Phúc B. Phú Thọ
C. Bắc Giang D. Quảng Ninh

Câu 7: Cho biểu đồ:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý

Biểu đồ thể hiện cơ cấu áo quần may sẵn của nước ta theo thành phần kinh tế qua 2 năm 1995 và 2002. Nhận xét nào sau đây không đúng:

A. Tỉ trọng quần áo của thành phần quốc doanh tăng
B. Tỉ trọng quần áo của thành phần ngoài quốc doanh giảm
C. Tỉ trọng quần áo của thành phần quốc doanh năm 2002 chiếm lớn nhất
D. Tỉ trọng quần áo của thành phần có vốn đầu tư nước ngoài tăng.

Câu 8: Ngành nào sau đây không được xem là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta hiện nay?

A. Năng lượng. B. Chế biến lương thực, thực phẩm
C. Dệt - may. D. Luyện kim.

Câu 9: Ở Việt Nam hiện nay, thành phần giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế là

A. kinh tế ngoài Nhà nước B. kinh tế cá thể
C. kinh tế Nhà nước D. kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Câu 10: Theo cách phân loại hiện hành, nước ta có các nhóm ngành công nghiệp:

A. Công nghiệp khai thác; công nghiệp chế biến; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước.
B. Công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ.
C. Công nghiệp nhóm A, công nghiệp nhóm B; sản xuất, phân phối điện, nước, khí đốt.
D. Công nghiệp năng lượng, công nghiệp vật liệu, công nghiệp sản xuất công cụ lao động, công nghiệp chế biến và hàng tiêu dùng.

Câu 11: Đặc điểm nổi bật của khí hậu Việt Nam là

A. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, nhiệt độ điều hòa quanh năm
B. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có hai mùa nóng lạnh rõ rệt
C. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, nóng quanh năm
D. khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có sự phân hóa sâu sắc

Câu 12: Đặc điểm đặc trưng nhất của nền nông nghiệp nước ta là

A. nông nghiệp thâm canh trình độ cao
B. nông nghiệp đang được hiện đại hóa và cơ giới hóa
C. nông nghiệp nhiệt đới
D. có sản phẩm đa dạng

Câu 13: Từ năm 2005 trở lại đây, trong cơ cấu điện, chiếm 70% sản lượng là

A. Thuỷ điện. B. Điện nguyên tử. C. Nhiệt điện. D. Phong điện.

Câu 14: Công nghiệp trọng điểm không phải là ngành:

A. Có tác động mạnh mẽ đến các ngành kinh tế khác.
B. Sản xuất chỉ chuyên nhằm vào việc xuất khẩu.
C. Đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội, môi trường.
D. Có thế mạnh lâu dài.

Câu 15: Vị trí địa lí không phải là yếu tố tác động tới đặc điểm nền kinh tế - xã hội nào của nước ta sau đây?

A. mở rộng giao lưu kinh tế - xã hội, văn hóa – giáo dục...với các nước trong khu vực và trên thế giới
B. cho phép nước ta phát triển một nền nông nghiệp nhiệt đới với nhiều sản phẩm đa dạng
C. phát triển đa dạng các ngành kinh tế biển như: GTVT, du lịch, khai khoáng, đánh bắt và nuôi trồng hải sản.
D. thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa

Câu 16: Đây là đặc điểm quan trọng nhất của địa hình đồi núi nước ta, có ảnh hưởng rất lớn đến các yếu tố khác

A. núi nước ta có địa hình hiểm trở
B. đồi núi thấp chiếm ưu thế tuyệt đối
C. núi nước ta có sự phân bậc rõ ràng
D. chạy dài suốt lãnh thổ từ Bắc đến Nam

Câu 17: Vùng có mật độ dân số thấp nhất nước ta hiện nay là

A. Đông Nam Bộ B. Đồng bằng sông Hồng
C. Tây Bắc D. Tây Nguyên

Câu 18: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, hãy cho biết hầu hết các tuyến đường sắt của nước ta đều kết nối với trung tâm kinh tế nào sau đây

A. Hải Phòng B. Đà Nẵng C. TP. Hồ Chí Minh D. Hà Nội

Câu 19: Thế mạnh nào sau đây không phải của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Phát triển chăn nuôi giai súc.
B. Phát triển kinh tế biển.
C. Trồng cây công nghiệp dài ngày điển hình cho vùng nhiệt đới.
D. Khai thác, chế biến khoáng sản và thuỷ điện.

Câu 20: Đây là vùng có năng suất lúa cao nhất cả nước

A. Đồng bằng sông Hồng B. Đông Nam Bộ
C. Bắc Trung Bộ D. Đồng bằng sông Cửu Long

Câu 21: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, phần lớn diện tích đất mặn nước ta tập trung ở vùng

A. ĐB Sông Cửu Long B. ĐB Sông Hồng
C. DH Miền trung D. Đông Nam Bộ

Câu 22: Cho biểu đồ:

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý

Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây:

A. Cơ cấu cây công nghiệp hàng năm và lâu năm ở nước ta
B. Quy mô và cơ cấu cây công nghiệp lâu năm và hàng năm ở nước ta
C. Tốc độ tăng trưởng cây công nghiệp lâu năm và hàng năm ở nước ta
D. Sự thay đổi diện tích cây công nghiệp lâu năm và hàng năm ở nước ta

Câu 23: Tuyến đường biển quan trọng nhất nước ta là

A. TP. Hồ Chí Minh - Hải Phòng. B. Phan Thiết - Vũng Tàu.
C. Hải Phòng - Cửa Lò. D. Đà Nẵng - Quy Nhơn.

Câu 24: Cây công nghiệp chủ lực của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là:

A. Chè. B. Đậu tương. C. Cà phê. D. Thuốc lá.

Câu 25: Ở miền Trung lũ quét thường xảy ra vào thời gian nào

A. từ tháng 8 đến tháng 10 B. từ tháng 10 đến tháng 12
C. từ tháng 8 đến tháng 11 D. từ tháng 9 đến tháng 10

Câu 26: Hướng núi vòng cung ở nước ta điển hình nhất ở vùng núi

A. Tây Bắc và Trường Sơn Bắc B. Đông Bắc và Trường Sơn Nam
C. Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam D. Tây Bắc và Đông Bắc

Câu 27: Giải pháp chống xói mòn trên đất dốc ở vùng đối nước ta là

A. đẩy mạnh việc trồng cây lương thực
B. đẩy mạnh mô hình kinh tế trang tại
C. áp dụng tổng thể các biện pháp thủy lợi, canh tác nông – lâm nghiệp
D. phát triển mô hình kinh tế hộ gia đình

Câu 28: Vùng có đô thị nhiều nhất nước ta hiện nay là

A. Đồng bằng sông Hồng B. Trung du và miền núi Bắc Bộ
C. Đông Nam Bộ D. Duyên hải miền Trung

Câu 29: Đây là biện pháp quan trọng để có thể vừa tăng sản lượng thủy sản vừa bảo vệ nguồn lợi thủy sản nước ta là

A. tăng cường đánh bắt, phát triển nuôi trồng và chế biến
B. tăng cường và hiện đại hóa các phương tiện đánh bắt
C. hiện đại hóa các phương tiện, tăng cường đánh bắt xa bờ
D. đẩy mạnh phát triển các cơ sở công nghiệp chế biến

Câu 30: Nhân tố tạo nền cho sự phân hóa lãnh thổ nông nghiệp nước ta là

A. điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên B. kinh tế - xã hội
C. lịch sử khai thác lãnh thổ D. đường lối chính sách

Câu 31: Cho bảng số liệu:

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ

(Đơn vị: tỉ đồng)

Năm

Tổng số

Chia ra

Kinh tế nhà nước

Kinh tế ngoài Nhà nước

KV có vốn đầu tư nước ngoài

2006

458 844

147 994

151 515

186 335

2010

811 182

188 959

287 729

334 494

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2011, NXB Thống kê, 2012)

Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2006 và năm 2010 là

A. Biểu đồ tròn. B. Biểu đồ đường
C. Biểu đồ cột đơn. D. Biểu đồ cột đôi

Câu 32: Điểm nào sau đây không đúng với Đồng bằng sông Hồng?

A. Là vùng thiếu nguyên liệu cho việc phát triển công nghiệp.
B. Một số tài nguyên thiên nhiên (đất, nước trên mặt,...) bị xụống cấp.
C. Có nhiều tai biến thiên nhiên (bão, lũ lụt, hạn hán...).
D. Tài nguyên thiên nhiên rất phong phú, đa dạng.

Câu 33: Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng đang có xu hướng:

A. Tỉ trọng giá trị sản xuất của nông, lâm, ngư nghiệp giảm; công nghiệp - xây dựng giảm; dịch vụ có nhiều biến chuyển.
B. Tỉ trọng giá trị sản xuất của nông, lâm, ngư nghiệp giảm; công nghiệp - xây dựng tăng; dịch vụ tăng.
C. Tỉ trọng giá trị sản xuất của nông, lâm, ngư nghiệp giảm; công nghiệp - xây dựng tăng; dịch vụ có nhiều biến chuyển.
D. Tỉ trọng giá trị sản xuất của nông, lâm, ngư nghiệp tăng; công nghiệp - xây dựng tăng; dịch vụ có giảm.

Câu 34: Đây là một đặc điểm của sông ngòi nước ta do chịu tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa

A. phần lớn sông đều ngắn dốc, dễ bị lũ lụt
B. phần lớn sông chảy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam
C. lượng nước phân bố không đồng đều giữa các hệ sông
D. sông có lưu lượng lớn, hàm lượng phù sa cao

Câu 35: Trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt ở nước ta, loại cây trồng có xu hướng tăng nhanh về tỉ trọng những năm gần đây là.

A. cây rau đậu và cây lương thực
B. cây rau đậu và cây công nghiệp
C. cây rau đậu và cây ăn quả
D. cây lương thực và cây công nghiệp

Câu 36: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, hãy cho biết khu kinh tế ven biển nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ

A. Chu Lai B. Vũng Áng C. Hòn La D. Nghi Sơn

Câu 37: Cho bảng số liệu sau

DIỆN TÍCH VÀ DÂN SỐ MỘT SỐ VÙNG NƯỚC TA NĂM 2006

Vùng

Đồng bằng sông Hồng

Tây Nguyên

Đông Nam Bộ

Dân số (nghìn người)

18208

4869

12068

Diện tích (km²)

14863

54660

23608

(Nguồn: Niên giám thống kê 2015, NXB Thống kế, 2016)

Mật độ dân số theo thứ tự giảm dần là

A. Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên
B. Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên
C. Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Hồng
D. Đồng bằng sông Hồng, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ

Câu 38: Theo quy hoạch của Bộ Công nghiệp (năm 2001), vùng công nghiệp 1 bao gồm:

A. Các tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ.
B. Các tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ, trừ Quảng Ninh.
C. Các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Hồng và Quảng Ninh.
D. Các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và Quảng Ninh.

Câu 39: Đai cao chiếm diện tích lớn nhất ở nước ta là

A. đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi
B. đai ôn đới gió mùa núi cao
C. đai cận xích đạo
D. đai nhiệt đới gió mùa chân núi

Câu 40: Nhân tố có ý nghĩa hàng đầu tạo nên những tành tựu to lớn của ngành chăn nuôi nước ta trong thời gian qua là

A. nhu cầu thị trường trong và ngoài nước ngày càng tăng
B. nhiều giống gia súc gia cầm có chất lượng cao được nhập nội
C. nguồn thức ăn cho chăn nuôi ngày càng đảm bảo tốt hơn
D. thú y phát triển đã ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh

(Học sinh được sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam)
----------- HẾT ------

Đáp án đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Địa lý

1. A

2. B

3. C

4. B

5. C

6. D

7. D

8. D

9. C

10. A

11. D

12. C

13. C

14. B

15. D

16. B

17. C

18. D

19. C

20. A

21. A

22. D

23. A

24. A

25. B

26. B

27. C

28. B

29. C

30. A

31. A

32. D

33. B

34. D

35. B

36. A

37. A

38. B

39. D

40. C

Đánh giá bài viết
1 312
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Địa lý khối C Xem thêm