Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn GDCD lần 4 trường Lê Xoay, Vĩnh Phúc

Trang 1/5 - Mã đề 132
SỞ GD-ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT LÊ XOAY
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 4
MÔN: Giáo dục công dân LỚP: 12
(Đề thi này có 5 trang)
Thời gian làm bài: 50 phút (Không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi
132
Họ và tên:………………………………………………….Lớp:……………......
Câu 81. Theo quy định của pháp luật, mọi người thu nhập cao phải đóng thuế thu nhập thể hiện đặc
trưng nào sau đây của pháp luật?
A. Tính quyền lực, bắt buộc chung. B. Tính tuyên truyền, giáo dục.
C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. D. Tính quy phạm rộng rãi.
Câu 82. Theo quy định của pháp luật, mọi công dân tham gia y dựng nền quốc phòng toàn n bình
đẳng về
A. tự do. B. quyền lợi. C. nghĩa vụ. D. sở hữu.
Câu 83. Trong quá trình sản xuất, khi được sử dụng để m ra bột giấy, gỗ thuộc loại đối tượng
A. cần được bảo tồn tuyệt đối. B. có sẵn trong tự nhiên.
C. Cần tổ chức tiêu hủy triệt để. D. đã trải qua tác động của lao động.
Câu 84. Trong nền kinh tế hàng hóa, tiền tệ không thực hiện chức năng nào sau đây?
A. Tiền tệ thế giới. B. Phương tiện thanh toán.
C. Điều tiết thu nhập. D. Thước đo giá trị.
Câu 85. Theo quy định của pháp luật, công dân không vi phạm quyền bất khả m phạm về thân thể khi
bắt người đang
A. cần bảo trợ. B. phạm tội quả tang.
C. cách li y tế. D. khai báo dịch tễ.
Câu 86. Theo quy định của pháp luật, các dân tộc trong một quốc gia không phân biệt đa số hay thiểu số
đều được Nhà nước
A. tạo điều kiện phát triển. B. bảo mật các di sản văn hóa
C. cho chiếm dụng tài nguyên. D. công khai dữ liệu cá nhân.
Câu 87. Thực hiện pháp luật quá trình hoạt động mục đích, m cho những quy định của pháp luật
đi vào đời sống, làm cho hành vi của các cá nhân tổ chức trở thành hành vi
A. hợp pháp. B. phi pháp. C. bất biến. D. bất ổn.
Câu 88. Theo quy định của pháp luật, công dân viết thư cho đại biểu Quốc hội đtrình bày nguyện vọng
của mình là thực hiện quyền
A. tự do báo chí. B. tự do ngôn luận.
C. bí mật thông tin. D. quản trị truyền thông.
Câu 89. Sự phân phối lại các yếu tố liệu sản xuất sức lao động tngành sản xuất này sang ngành
sản xuất khác là tác động nào sau đây của quy luật giá trị?
A. Tăng năng suất lao động. B. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.
C. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển. D. Phân hóa giàu nghèo
Câu 90. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của cạnh tranh là
A. thực hiện xóa đói giảm nghèo. B. tồn tại nhiều chủ sở hữu độc lập.
C. phân chia nguồn quỹ phúc lợi. D. hiện tượng khủng hoảng kinh tế.
Câu 91. Những việc được công dân thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền quyết định
thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi
A. cả nước. B. quốc gia. C. lãnh thổ. D. cơ sở.
Câu 92. Công dân biết hành vi của mình sai, trái pháp luật, có thể gây ra hậu quả không tốt nhưng vẫn
cố ý làm hoặc vô tình để mặc cho sviệc xảy ra đề cập đến nội dung nào dưới đây của vi phạm pháp
luật?
A. Hành vi trái pháp luật. B. Người vi phạm phải có lỗi.
C. Hành vi không hành động. D. Năng lực trách nhiệm pháp lý.
Trang 2/5 - Mã đề 132
Câu 93. Theo quy định của pháp luật, công dân cần thực hiện quyền tcáo khi phát hiện người nào đó
đang
A. tổ chức truy bắt tội phạm. B. sao chép thư tín của người khác.
C. vận động ủng hộ đồng bào vùng lũ. D. tham gia hoạt động xã hội.
Câu 94. Pháp luật thể hiện vai trò là phương tiện để công dân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình
khi công dân thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Kim soát vic thu, chi tài chính ca thôn. B. Hoàn thin h sơ hoạt động đấu thu.
C. Khiếu nại hành vi hành chính chưa đúng. D. Chấp hành các quy định ca pháp lut.
Câu 95. Theo quy định của pháp luật, việc các nhân khi tham gia quan hệ kinh tế đều phải tuân thủ
pháp luật về bảo vệ môi trường là nội dung bình đẳng trong lĩnh vực
A. đối ngoi. B. đầu tư. C. hp tác. D. kinh doanh.
Câu 96. Khi có căn cứ để cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội
phạm đặc biệt nghiêm trọng thuộc trường hợp bắt người
A. đang bị truy nã. B. khn cp.
C. phm ti qu tang. D. khi đã có lệnh bắt.
Câu 97. Nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong hợp tác, giao lưu giữa các dân tộc ở nước ta là các dân tộc
phải được đảm bảo quyền
A. phát triển. B. tự do. C. bình đẳng. D. tự quyết.
Câu 98. Theo quy định của pháp luật, công dân không vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính
mạng sức khỏe khi thực hiện hành vi
A. gây tai nạn làm chết người. B. vô ý làm bị thương người khác.
C. phòng vệ chính đáng. D. đánh người gây thương tích.
Câu 99. Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri không vi phạm nguyên tắc bầu
cử khi
A. ủy quyền thực hiện nghĩa vụ bầu cử. B. nghiên cứu lý lịch ứng cử viên.
C. công khai nội dung đã viết vào phiếu bầu. D. đồng loạt sao chép phiếu bầu.
Câu 100. Theo quy định của pháp luật, nhân viên bưu chính vi phạm quyền được bảo đảm an toàn
mật thư tín, điện thoại, điện tín của khách hàng khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Sửa đổi nội dung điện tín. B. Tăng cước phí điện thoại.
C. Báo giá dịch vụ chuyển phát. D. Từ chối gói cước khuyến mại.
Câu 101. Theo quy định của pháp luật, người lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật cao được Nhà
nước người sử dụng lao động ưu đãi, tạo điều kiện thuận lợi để phát huy tài năng làm lợi cho doanh
nghiệp và cho đất nước là nội dung bình đẳng
A. giữa lao động nam và lao động nữ.
B. giữa người sử dụng lao động và người làm thuê.
C. trong thực hiện quyền lao động.
D. trong giao kết hợp đồng lao động.
Câu 102. Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng trong hôn nhân gia đình không thể hiện
việc vợ chồng cùng
A. Gìn giữ truyền thống làng xã. B. Nuôi dạy và giáo dục con cái.
C. Giúp đỡ nhau cùng phát triển D. lựa chọn nơi cư trú.
Câu 103. Công dân kiến nghị với các quan nhà nước về y dựng phát triển kinh tế - hội thể
hiện quyền
A. thay đổi kiến trúc thượng tầng. B. tham gia quản lí nhà nước và xã hội.
C. phê duyệt chủ trương đường lối. D. tự do độc lập phán quyết.
Câu 104. Theo quy định của pháp luật, việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của nhân chỉ được
thực hiện khi có quyết định của chủ thể nào sau đây?
A. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. B. Ban quản lí khu dân cư.
C. Ban giám đốc công ty. D. Cơ quan truyền thông báo chí.
Câu 105. Tại cuộc họp lấy ý kiến về việc sxây dựng nhà máy xử rác của đặt tại vị trí của thôn X
vào cuối m 2022. Bà V lên tiếng phản đối việc y dựng nhà máy gần khu dân sẽ làm ảnh hưởng
nghiêm trọng đến đời sống người dân nhất là với trẻ nhỏ. Ông K lên tiếng ủng hộ và bổ sung thêm sẽ kiên
quyết không cho xây dựng nhà máy nếu không cách xa khu dân 5km trở lên. Chứng kiến sự phản đối
Trang 3/5 - Mã đề 132
của con, anh M đã phát biểu nếu rác được phân loại tốt, thì chẳng những ô nhiễm sẽ được khắc phục
mà khi nhà máy đi vào hoạt động sẽ đem lại nguồn phân bón hữu cơ rất tốt cho con làm ng nghiệp.
Bà con thôn X đã thực hiện quyền dân chủ của mình trên lĩnh vực
A. chính trị B. kinh tế C. văn hóa D. xã hội.
Câu 106. Sau khi tốt nghiệp trung học phthông, anh H được chính quyền thành phố hỗ trợthuật phát
triển hình nuôi dế thương phẩm. Trong khi đó, bạn cùng xóm với anh từ nhỏ anh L người dân tộc
thiểu số được ngân hàng chính sách cho vay vốn với lãi suất ưu đãi để mở rộng hình trồng điều cao
sản. Sau 5 m, hình của anh H ngày càng được nhân rộng, đã giúp nhiều hộ trong thôn vươn lên
thoát nghèo. Anh L kinh doanh ổn định đã những đơn hàng xuất khẩu đầu tiên. Trong hội nghị lấy
ý kiến về Luật đất đai sửa đổi năm 2023, hai anh đã nhiều ý kiến đóng góp với mong muốn Nhà nước
sẽ có những quy định hợp lý để sử dụng có hiệu quả nguồn đất nông nghiệp hiện tại của quốc gia. Anh H
và anh L cùng được hưởng quyền bình đẳng giữa các dân tộc ở phương diện nào sau đây?
A. Kinh tế và chính trị. B. Khoa học và công nghệ.
C. Chính trị và xã hội. D. Giáo dục và kinh tế.
Câu 107. Bệnh viện X đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc khám điều trị nhiều bệnh nguy
hiểm cho bệnh nhân. Việc làm của bệnh viện X thể hiện công dân bình đẳng về
A. bổn phận. B. nghĩa vụ. C. quyền. D. trách nhiệm.
Câu 108. Trong giờ làm việc, nhận được tin báo vợ bị tai nạn anh K đã tự ý rời vị trí m việc ở công ti.
Do điều khiển xe vượt quá tốc độ cho phép, anh K bị anh M cảnh sát giao thông lập biên bản xử
phạt. Anh K vi phạm pháp luật nào dưới đây?
A. Hình sự và hành chính. B. Hành chính và kỉ luật.
C. Hành chính và hình sự. D. Dân sự và hành chính.
Câu 109. Ngay sau khi nhận quyết định nghỉ hưu, ông K giám đốc sở X đã làm giả hồ thành lập
công ty lôi kéo chị M góp vốn với mục đích chiếm đoạt tài sản của chị. Sau khi nhận được 2 tỉ đồng
của chị M, ông K mật đem theo toàn bộ số tiền đó bỏ trốn. Phát hiện sự việc, chị M đã tố cáo sự việc
này với cơ quan chức năng. Ông K phải chịu trách nhiệm pháp lí nào sau đây?
A. Hình sự và dân sự. B. Hình sự và kỉ luật.
C. Hành chính và kỉ luật. D. Dân sự và hành chính.
Câu 110. Anh K đã tự ý bán chiếc xe ô của 2 vợ chồng để kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê. Biết
chuyện, vợ anh K chị H đã to tiếng xúc phạm chồng khiến cho manh K M bực tức đuổi chị ra
khỏi nhà. Anh K đã vi phạm quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào sau đây?
A. Đầu tư và lao động. B. Hôn nhân và kinh doanh.
C. Tài chính và thương mại. D. Việc làm và cư trú
Câu 111. Do lấn chiếm lòng đường để bán nước giải khát nên ông K bị thanh tra giao thông ra quyết định
xử phạt hành chính. Bực tức, ông K đã đánh trọng thương một cán bộ thanh tra giao thông. Ông K đã vi
phạm quyền nào dưới đây của công dân?
A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
B. Bảo vệ quyền lợi người lao động.
C. Bất khả xâm phạm về thân thể.
D. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
Câu 112. V chồng bà N sinh được 3 người con anh H, ch T và ch S. C 3 đều đã xây dựng gia đình
đã ra riêng. Sau khi chng mt, N m giy chuyển nhượng quyn s dng toàn b ngôi nhà
đất vườn 200m2 cho anh H con trai duy nhất đứng tên. Ch T ch S con gái nên mỗi người s
được 100m2 đất ao ngoài đầu làng. Ti thời điểm đó, do thị trường bất động sản đóng băng, không
tin tr lãi ngân hàng, anh R chng ch T đã yêu cầu v bán mảnh đất ao N đã cho nếu không s
đuổi ch ra khi nhà. Do ch T nht quyết không đồng ý bán, s v nhà s b chồng đuổi nên ch sang lánh
tạm nhà anh H vài ngày đi chng hết gin s tr v. Cho rằng em gái đã đi lấy chng thì phải hưởng
phúc phn nhà chng, anh H không cho ch T vào nhà. Nhng ai sau đây vi phạm quyền bình đng trong
hôn nhân và gia đình?
A. Bà N, ch T và anh H. B. Ch S, anh H và ch T.
C. Bà N, ch S và anh R. D. Anh H, bà N và anh R.
Câu 113. Ông K giám đốc, anh M và anh Q nhân viên cùng m việc tại doanh nghiệp nhà c X.
Khi bị anh Q cung cấp bằng chứng về việc mình đã tuyển dụng chị T vào vị trí trưởng phòng dù chị chưa

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn GDCD lần 4 trường Lê Xoay, Vĩnh Phúc

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn GDCD lần 4 trường Lê Xoay, Vĩnh Phúc để bạn đọc cùng tham khảo. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để ôn thi THPT Quốc gia 2023 nhé. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết.

Đề thi được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Mong rằng qua đây bạn đọc có thể học tập tốt hơn môn GDCD lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm tại mục Thi THPT Quốc gia môn GDCD.

Đánh giá bài viết
1 675
Sắp xếp theo

    Thi THPT Quốc Gia môn GDCD

    Xem thêm