Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Hóa trường Cù Huy Cận, Hà Tĩnh

Đề thi thử hóa 2023 Trường Cù Huy Cận
Câu 41: Polime nào sau đây chứa nguyên tố Clo?
A. Nilon-6,6.
B. Poliacrilonitrin.
C. Polietilen.
D. Poli(vinyl clorua).
Câu 42: Chất o sau đây phản ứng với dung dch H2SO4 đặc, nóng sinh ra khí SO2?
A. Fe(OH)3.
B. FeCl3.
C. Fe2O3.
D. FeO.
Câu 43: Chất o sau đây muối axit?
A. NaHCO3.
B. Na2SO4.
C. Na3PO4.
D. Na2S.
Câu 44: Kim loi nào sau đây không phn ứng được với dung dịch FeSO4?
A. Mg.
B. Na.
C. Zn.
D. Ag.
Câu 45: Cho thanh kim loại Fe vào dung dch chất nào sau đây sẽ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện
hóa học?
A. ZnSO4 loãng.
B. Cu(NO3)2.
C. HNO3 loãng.
D. FeCl3.
Câu 46: Kim loi nào sau đây nhiệt độ nóng chảy lớn nhất?
A. Au.
B. Ag.
C. W.
D. Al.
Câu 47: Trong phản ứng của kim loại Fe với khí Cl2, một nguyên tử Fe nhường bao nhiêu
electron?
A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
Câu 48: Điện phân dung dịch KCl, khí nào tạo thành ở catot?
A. HCl.
B. Cl2.
C. H2.
D. O2.
Câu 49: Chất o sau đây khả năng làm mềm được nước cứng vĩnh cửu?
A. CaCl2.
B. Na3PO4.
C. NaCl.
D. Na2SO4.
Câu 50: Kim loi nào sau đây tác dụng vi H2O (dư) tạo tnh dung dịch kiềm?
A. Ag.
B. Fe.
C. K.
D. Cu.
Câu 51: Công thức cấu to thu gọn của axit axetic là
A. HOOC-COOH.
B. CH3COOH.
C. HCOOH.
D. CH2=CH-COOH.
Câu 52: Chất o sau đây là chất o
A. Tripanmitin.
B. Axit axetic.
C. Axit glutamic.
D. Axit oleic.
Câu 53: MgO tác dụng vi HCl trong dung dịch tạo ra H2O và chất nào sau đây?
A. MgCl2.
B. MgO.
C. Mg(HCO3)2.
D. Mg(OH)2.
Câu 54: Kim loi nào sau đây là kim loại kiềm thổ?
A. Ag.
B. Cu.
C. Ba.
D. Na.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Hóa trường Cù Huy Cận, Hà Tĩnh

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Hóa trường Cù Huy Cận, Hà Tĩnh được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo để có thêm tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2023 nhé. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Đề thi được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết kèm theo. Thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu để học tập tốt hơn môn Hóa học lớp 12. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thi THPT Quốc gia môn Hóa học.

Đánh giá bài viết
1 36
Sắp xếp theo

    Thi thpt Quốc gia môn Hóa học

    Xem thêm